ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI)

Figurile variabile aplicate pentru Forex

Figurile variabile — modele de preţ, care pot fi de inversare a direcţiei trendului şi de continuare

Dreptunghi (Rectangle) în Forex

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI) rectangle

Figura de mai sus este cunoscută ca Dreptunghi. Ea reflectă perioada de consolidare. Aceasta este o figură cu caracteristici duble. În funcţie de etapa de evoluţie a trendului şi perioada de formare a acesteia, se poate preciza rolul ulterior (al figurii de inversare sau de continuare).

Caracteristicile figurii:

• Prezenţa a două nivele puternice;

• Poziţia se deschide în punctul de străpungere. Ţinta profitului o reprezintă înălţimea figurii. Stop Loss se stabileşte mai jos sau mai sus de nivelul străpuns.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI) rectangle chart

În fig. 58 este prezentat un Dreptunghi format pe graficul forex USD/CHF de 4h, în perioada 07.08.2007 — 10.08.2007. În cazul exemplificat, evoluţia ascendentă continuă şi după formarea figurii.Dreptunghiul poate fi interpretat şi ca altă figură: de exemplu, dacă ne întoarcem la modelul Vârf Triplu şi la graficul analizat AIG, atunci vom observa că o asemenea figură poate fi interpretată ca Pătrat. În acest caz, Dreptunghiul constituie un semnal de inversare direcţiei trendului.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI) diamond pattern

Figura Diamant (fig. 59) se formează ca un Triunghi Crescător, care trece în Triunghi Simetric. Regulile acestui model se bazează pe cele ale Triunghiului Simetric.

Caracteristicile figurii:

• Formarea Triunghiului Crescător;

• Prezenţa a 4 puncte pentru formarea Diamantului;

• Momentul deschiderii tranzacţiei, ţinta profitului şi nivelul Stop Loss se determină după regulile Triunghiului Simetric;

• Volumul de tranzacţionare scade iniţial — la formarea triunghiului crescător, apoi creşte treptat. După care scade, confirmând triunghiul simetric. După străpungerea figurii volumele creşte considerabil.

Pe piaţa forex, Diamantul este întâlnit foarte rar, şi este o figură de incertitudine. Acesta poate fi atât de inversare a trendului cât şi de continuare.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI) diamond chart

În fig. 60, graficul forex EUR/USD de 4h, pentru perioada 10.10.2006 ‑19.10.2006, este prezentă figura Diamant, care în cazul dat este de inversare a direcţiei. Ţinta profitului, determinată de triunghiul simetric, este atinsă cu exactitate.

Figurile în cifre pentru piața Forex

Analizând figurile, le vom clasifica după gradul de importanţă şi probabilitatea atingerii ţintei pronosticate. Rezultatele se bazează pe cercetările figurilor apărute pe graficele pieţelor financiare (Forex, de acţiuni, futures de mărfuri). Indicatorii pentru unele figuri lipsesc din cauza rarităţii apariţiei acestora.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI) tinte de profit

Figura MSVD în Forex

După mulţi ani de observaţii şi utilizare a figurilor de preţ în tranzacţionarea pe pieţile financiare și forex, s‑au acumulat destul de multe probleme privind influenţa lor asupra pieţei, eficacitatea, probabilitatea etc. Apar întrebări, ca de exemplu: este posibil, oare, determinarea exactă a deschiderii şi închiderii poziţiilor, ţinta profitului prognozat şi alte elemente conform metodologiei propuse? În timp, traderii observă anumite legi, modele de comportament al pieţei, care, dacă vor rezista la testele timpului, pot fi folosite drept noi modele de preţ. Să vorbim acum de un element nou în teoria deja existentă şi să creăm un nou model de preţ, a cărui caracteristică până acum nu a mai fost publicată, pentru a fi mai restrânşi în determinarea ţintei la utilizarea analizei grafice. După cum am menţionat, importanţa figurilor de preţ constă în faptul că acestea oferă ţinte concrete, pe care piaţa le atinge după străpungerea nivelului corespunzător. Aceste ţinte pot fi privite ca puncte de fixare a profitului. Analizând tabelul 1, menţionăm că piaţa, de obicei, nu atinge aceste ţinte 100 %. De ce aşa se întâmplă? Ce se schimbă? Ce face ca piaţa în unele cazuri să nu atingă ţinta, iar în alte cazuri să o depăşească? Răspunsul la aceste întrebări este ascuns în combinaţia complexă a condiţiilor de piaţă şi a timpului când se dezvoltă mişcarea. Va fi, oare, o diferenţă între atingerea ţinte într‑o zi sau în mai multe zile, într‑o săptămână sau mai multe? Răspunsul — DA. În funcţie de timpul după străpungerea unui anumit model, ţinta acesteia de asemenea se deplasează.

Această deplasare poate fi:

• Pozitivă — ţinta se îndepărtează de nivel, potenţialul profit creşte;

• Negativă — ţinta se apropie de nivel, potenţialul profit devine mai mic. Pentru a determina schimbarea ţintei în funcţie de timp şi condiţiile de piaţă, creăm o regulă, cu numele de „MSVD”. Pe scurt, aceasta poate fi formulată în modul următor: schimbarea ţintei de profit în funcţie de timpul trecut de la străpungerea figurii, se determină în funcţie de panta liniei (de suport sau rezistenţă), care a confirmat figura (care a fost străpunsă).

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI) MSVD

Să ilustrăm cele expuse cu ajutorul unui exemplu. În figura 61 este este prezentată varianta ideală a modelului cap-umeri. În acest fel totul corespunde caracteristicilor deja analizate. Ce impresie rămâne de la ilustrare? Ţinta profitului este distanţa dintre cap şi linia gâtului de la punctul străpuns sau punctul A. Din exemplul nostru observăm că ţinta nu este atinsă 100%, doar aproximativ 85% (punctul B). Aceasta înseamnă că, tranzacţionând după această figură, stabilind ordinul Take Profit şi urmând cu exactitate regulile figurii, ţinta nu va fi atinsă. Rezultă că am interpretat greşit modelul şi suntem martorii unui semnal fals? Această afirmaţie este negativă. Figura este absolut corectă, doar că ţinta profitului s-a deplasat puţin în timp. Cu alte cuvinte, în modelul prezentat, ţinta este în punctual A, dacă mişcarea se va realiza foarte rapid. Cu cât se amână mai mult începutul declinului, cu atât mai mult se va schimba ţinta. În funcţie de viteza de dezvoltare a evoluţiei, ţinta poate fi schimbată de la punctul A spre punctul B. Modelul MSVD reflectă un nou nivel al teoriei referitoare la figurile de preţ, atrăgând atenţia la aşa-numitele ţinte dinamice.

Modelul este simplu de utilizat pe Forex. Pentru determinarea ţintei preţului – este necesară trasarea liniei ţintă înclinată sau o linie MSVD. Această linie este paralelă cu linia a cărei străpungere confirmă figura, şi se trasează la distanţa egală de ţinta clasică, obţinută din figură. Concret, în exemplul nostru (fig. 61), pentru construirea liniei MSVD trebuie efectuaţi următorii paşi:

1. Măsurând înălţimea capului, obţinem distanţa H;

2. Fixăm distanţa H în punctul de străpungere, determinăm punctual A, care reprezintă sfârşitul intervalului H;

3. Trasăm linia ce trece prin punctul A paralelă cu linia gâtului. Deci, linia dinamică a ţintei de preţ este creată. MSVD se construieşte identic, când linia de bază (figura de confirmare) are înclinaţie negativă. La înclinaţia negativă a liniei de bază, linia MSVD de asemenea va avea înclinaţie negativă. Pentru a utiliza figura MSVD trebuie formulate câteva condiţii necesare:

• linia MSVD trebuie să fie paralelă cu linia, a cărei străpungeri confirm figura;

• linia MSVD reprezintă nivel de preţ numai în zona sa de siguranţă. Această zonă este distanţa de la linia – ţintă care este egală cu intervalul de la punctul 1 până la punctul de străpungere. Această distanţă se trasează de la punctul ţintei iniţiale (de la punctul A până la punctul 2). În cazul în care câmpul dinamic al ţintei nu se află între aceste limite, nu mai poate fi considerată una sigură;

• piaţa forex poate să nu ajungă în zona de siguranţă din două motive.

Primul: străpungerea a fost falsă şi evoluţia pieţei forex se dezvoltă în direcţia opusă. Cauza a doua constă în faptul că piaţa se consolidează mult timp după străpungere, pregătindu-se de evoluţie puternică spre ţintă. Cu o probabilitate mare, putem afirma că mişcarea pieţei forex va trece ţinta conform MSVD, şi cea a teoriei clasice;

• linia MSVD nu neapărat trebuie să fie sub un unghi mai mare de 30 de grade (sau mai mic de 330). Aceasta se determină în funcţie de tipul modelului pe care îl alegem. Stabilirea unor figuri ale preţului exclude prezenţa unui unghi mare. În cazul în care acest unghi este mai mare de 30 de grade (mai mic de 330), trebuie doar stabilită ţinta conform modelului clasic sau punctul A din exemplul nostru;

• figura MSVD este validă pentru toate figurile la care poate fi aplicată. Dar, de exemplu, ea nu poate fi folosită pentru modelele vârf dublu şi dreptunghi, deoarece la acestea liniile principale sunt orizontale;

• la unele figuri linia preţului va avea panta pozitivă sau negativă.De exemplu, la modelul examinat H&S linia gâtului poate avea panta atât pozitivă, cât şi negativă, de unde rezultă că linia MSVD va avea o pantă asemănătoare. La alte modele de preţ (ex. triunghiul), în funcţie de direcţia mişcării, această linie va avea o pantă fixă. La evoluţia ascendentă va avea panta negativă, iar la cea descendentă — pozitivă.

Dacă ne întoarcem la tabelul 1, aplicând modelul MSVD pentru determinarea ţintei profitului, indicatorii probabilităţii în ultima parte vor fi mult mai exacţi. Figura MSVD poate fi larg aplicată la diferite tipuri de analiză. În afară de cea grafică, aceasta poate fi utilizată pe forex în analiza valurilor şi analiza proporţională.

Încheiere

Analiza grafică este o necesitate în tranzacţionarea pe pieţele financiare și forex, pentru a ne putea orienta în situaţia curentă a pieţei. Indiferent de ce strategie de tranzacţionare utilizaţi, ca trader permanent sau temporar, cumpăraţi/vindeţi valute, acţiuni sau futures, fiecare zi de lucru în piaţă trebuie să înceapă cu analiza grafică!

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V)

Triunghiul descendent (Descending triangle) ÎN FOREX

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V) Descending triangle

Triunghiul descendent reprezintă un triunghi ascendent desenat invers. El are latura de jos (linia de suport) orizontală. După formarea unei asemenea figuri, evoluţia instrumentului forex analizat continuă în direcţie descendentă. Pentru triunghiul descendent sunt valabile absolut toate regulile pe care le‑am enumerat în cazul triunghiului ascendent.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V) triunghi descendent

În figura 48 este prezentat triunghiul descendent, format pe graficul preţului acţiunilor companiei American Express Co, de 4 ore, în perioada 21.06.2004 — 08.07.2004. În acest caz, figura este de inversare a trendului, formată la sfârşitul unei mişcări ascendente

Triunghiul întins (Broadening triangle) pentru Forex

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V) Broadening triangle

Triunghiul Lărgit este o figură întâlnită rar în comparaţie cu triunghiul simetric. În cazul acestei figuri laturile triunghiului se îndepărtează una de alta. De obicei, evoluţia continuă în direcţia opusă celei precedente. Figura respectivă nu are reguli de tranzacţionare bine exprimate. Reprezentarea triunghiului este arătată în fig. 49 şi 50.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V) triunghi deschis

Pana (Wedge)

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V) Wedge

Figura Pană reprezintă un triunghi deplasat, pe direcţia de evoluţie anterioară. Pentru acestă figură sunt caracteristice regulile triunghiului simetric aplicabile și pentru piața forex.

Cum se formează figura pe forex?

Să analizăm figura Pană în evoluţie ascendentă din fig. 51. Pentru modelul descendent regulile sunt identice. La creşterea preţului în apropierea nivelului important, piaţa începe să piardă din forţă. Până la atingerea rezistenţei vânzătorii nerăbdători duc la corecţia pieţei (valul 1). Urmează apoi restabilirea mişcării şi cumpărătorii ating noul maxim (valul 2). Aceasta provoacă vânzătorii, are loc schimbarea direcţiei pieţei reprezentată prin valului 3, care nu este capabil să atingă baza precedentă, deoarece cumpărătorii devin mai puternici. Valul 4 atinge un nou maxim. Situaţia se repetă, după cum se observă şi după valul 5. În final, odată cu valul 6 piaţa străpunge nivelul puternic, ceea ce confirmă figura.

Caracteristicile modelului:

• Prezenţa a cinci valuri care formează triunghiul;

• Pentru construirea triunghiului sunt necesare cel puţin 4 puncte;

• Dacă lungimea penei este egală cu L, pentru a recunoaşte străpungerea, aceasta trebuie să fie în zona 2/3 L sau 1/3 L de la vârful penei (vezi figura 51). E necesar ca străpungerea sa fie după ½ L, dar până la ¾ L. Străpungerea în afara acestei zone poate fi considerată un semnal fals;

• Deschidem tranzacţiile pe perechea forex vizată în punctul de străpungere, stabilind ordinal Stop Loss mai jos (la cumpărare) sau respectiv mai sus (la vânzare), decât nivelul străpuns. Ţinta profitului este determinată de înălţimea bazei penei, trasată de la punctul de străpungere;

• O altă modalitate de stabilire a ţintei o constituie distanţa dintre linia străpunsă şi ultima bază, trasată de la punctul de străpungere. În figura 51 aceasta este distanţa dintre linia străpunsă şi bază, care este formată de valurile 5 şi 6. Acestă ţintă este mai aproape şi posibilitatea de a o atinge este mai mare;

• După străpungerea nivelului este posibilă revenirea preţului la acesta, după ce piaţa forex reîncepe mişcarea în direcţia urmărită;

• La început volumele tranzacţiilor scad, confirmând formarea figurii, după care, în imediata apropiere a nivelului care va fi srăpuns şi la evoluţia de după trecerea nivelului, volumele cresc considerabil. Pana poate fi analizată nu numai ca o figură de continuare, dar şi ca una de schimbare a direcţiei trendului. Dacă se formează la finalul unui trend puternic, atunci este o dovadă a încetinirii trendului. Regulile pentru pana de continuare a mișcării în piața forex şi cea de schimbare a direcţiei sunt identice.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V) wedge

În fig. 52 este reprezentată Pana de schimbare a trendului, format pe graficul forex zilnic USD/CAD în perioada 04.01.2007 — 09.02.2007.

Figurile care se formează în timpul corecţiei.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V) Flag

Steagul (fig. 53) este o figură des întâlnită pe forex, care şi‑a demonstrat eficacitatea şi se formează în timpul unei corecţii. Formată în cadrul graficului, ea arată direcţia de bază a evoluţiei trendului şi momentul sfârşitului corecţiei. Denumirea ei se datorează formei (ţinând cont de trendul precedent), ce aminteşte de un drapel cu suport.

Caracteristicile figurii pentru piața forex:

• Steagul este o figură de corecţie, de aceea întotdeauna este orientată spre direcţia inversă trendului precedent;

• Laturile steagului sunt paralele sau puţin apropiate şi reprezintă suportul şi rezistenţa figurii;

• Steagul este o figură limitată în timp;

• El trebuie să fie mai mic raportat la trendul corespunzător, pe care îl corectează;

• Este necesară prezenţa unui nivel puternic care solicită corecţia;

• Figura se formează după 4 puncte;

• Deschiderea poziţiei se face la străpungerea steagului în direcţia trendului. Ordinul Stop Loss se stabileşte mai jos (la cumpărare) sau mai sus (la vânzare) de nivelul străpuns;

• Ţinta profitului în cazul aceastei figuri este lăţimea ei, trasată de la punctul străpuns;

• La începutul corecţiei volumele tranzacţiilor scad, confirmând formarea figurii, după care, în apropiere de nivelul care va fi srăpuns şi la evoluţia de după trecerea nivelului, volumele cresc considerabil.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V) Flag chart

În fig. 54, graficul zilnic al perechii forex USD/CAD, este arătată figura steag, formată în perioada 04.06.2007 — 28.06.2007. Aceasta este o varietate a figurii, mai des întâlnită, formată după o evoluţie îndelungată, profundă, într‑o anumită direcţie.

Fanionul (Pennant) pentru Forex

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V) Pennant

Figura Fanion (figura 55) este foarte asemănătoare cu Pana. O diferenţă importantă este că la străpungerea Fanionului preţurile evoluează în aceeaşi direcţie ca şi până la formarea figurii. Nu are loc o schimbare a direcţiei de evoluţie a trendului.

Caracteristica figurii:

• Fanionul este figură de corecţie, de aceea este orientată întotdeauna spre direcţia inversă a trendului;

• Laturile fanionului sunt liniile de suport şi rezistenţă;

• Figura se formează pe o perioadă scurtă de timp;

• Este necesar ca figura să fie mai mică comparativ cu trendul pe care îl corectează;

• Este necesară prezenţa unui nivel puternic care impulsionează corecţia;

• Figura se formează din 4 puncte;

• Deschiderea tranzacţiei se face la străpungerea fanionului în direcţia trendului. Ordinul Stop Loss se stabileşte mai jos (la cumpărare) sau mai sus (la vânzare) de nivelul străpuns;

• Ţinta profitului este egală cu lungimea bazei, trasată de la punctual străpuns;

• La începutul corecţiei volumele tranzacţiilor scad, confirmând formarea figurii, după care, în nemijlocita apropiere de nivelul care va fi srăpuns şi la evoluţia de după trecerea nivelului, volumele cresc considerabil. În unele cazuri aceasta poate fi interpretată drept figură de inversare a direcţiei de evoluţie a preţului.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V) fanion

În fig. 56 este reprezentat un Fanion, format în graficul zilnic al perechii forex EUR/USD în perioada 27.08.2007 — 05.09.2007.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV)

Modele de continuare a trendului în Forex

Modele de continuare — sunt acele figuri la apariţia cărora piaţa, probabil, va continua evoluţia în aceeaşi direcţie. Spre deosebire de figurile de schimbare a direcţiei trendului, cele de continuare, în practică, se pot forma în orice etapă a evoluţiei. Odată formate, acestea semnalează o încetinire în mişcarea pieţei. Până să începem analiza unor figuri concrete, prezentăm regulile generale, comune pentru toate figurile de continuare a trendului:

• Cu cât figura acoperă o parte mai mare din grafic, cu atât mai mult va continua evoluţia după aceasta. Înălţimea figurii reprezintă volatilitatea, iar lăţimea — timpul necesar pentru formarea acesteia;

• Cu cât a durat mai mult formarea figurii, cu atât influenţa asupra pieţei forex va fi mai mare;

• E necesar ca volumele tranzacţiilor să confirme evoluţia. Iniţial observăm scăderea acestora, ce confirmă formarea modelului grafic, după care, în imediata apropiere a punctului de străpungere şi în mişcarea ce urmează, volumele cresc considerabil. De regulă, volumele sunt mult mai importante pentru figurile ce anticipează o evoluţie ascendentă;

• Primul semnal de schimbare a direcţiei evoluţiei preţului îl constituie străpungerea liniei importante a trendului;

• Figurile de continuare a trendului se formează pe o perioadă mai scurtă decât figurile de schimbare a direcţiei trendului;

• Ţintele preţurilor, ca urmare a analizei acestor figuri nu sunt atinse 100%;

• Din punct de vedere practic, semnalele figurilor de preţ sunt mai valabile dacă acestea sunt figuri bazate pe grafice cu o perioadă de cel puţin 4 ore.

Canalul de Preţ (Price Channel) pentru piața Forex

Prima figură de continuare a direcţiei trendului pe care o analizăm este Canalul de Preţ. Să ne întoarcem la analiza trendului în forex (urmărim fig.26) şi la rolul unei linii de suport. Apare întrebarea: ce se întâmplă, dacă vom uni vârfurile acestui trend ascendent?

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV) Price Channel

Răspunsul la această întrebare se observă în fig. 41. Când ambele linii ce unesc minimele şi maximele sunt paralele şi reprezentă limitele superioare şi inferioare ale preţului, atunci se formează figuraCanal de Preţ. Canalele se împart în ascendente şi descendente. De fiecare dată când preţul coboară până la suportul canalului, cumpărătorii sunt tentaţi să împingă piaţa în sus. Atingerea rezistenţei canalului tentează vânzătorii. La străpungerea unei linii, piaţa va înainta în direcţia străpunsă la distanţă egală cu lăţimea canalului. În fig. 41, punctul A este un punct de străpungere, după care preţul evoluează la distanţa H, formând un nou canal de preţ. După acest punct, linia de rezistenţă devine linie de suport. Din punct de vedere practic, pentru figură este important unghiul pe care îl formează. Dacă acesta este mare (liniile de trend sunt puternic înclinate), atunci piaţa evoluează în canal şi poziţiile trebuie deschise numai în direcţia respectivă. Să ilustrăm toate acestea într‑un exemplu. În fig. 41, trendul este ascendent. Canalul preţului, de asemenea, este orientat ascendent. Cumpărăm la atingerea suportului, dar, când rezistenţa este atinsă, e recomandat să nu vindem, şi aşteptăm să vedem dacă va fi străpunsă, şi închidem poziţia. Cu cât este mai inclinat canalul, cu atât este mai riscantă deschiderea unei poziţii împotriva direcţiei acestuia.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV) Price Channel GBPUSD

Fig. 42 prezintă canalul preţului, format de graficul zilnic al perechii forex GBP/USD în perioada 24.07.2007‑ 21.08.2007.

Triunghiuri (Triangles) în piața Forex

Cele mai răspândite figuri în piașa forex sunt triunghiurile. Practic, acestea constituie o figură de bază a analizei tehnice. Pe lângă faptul că aceste figure sunt întâlnite frecvent, sunt de asemenea figuri cu tendinţe de evoluţie clar exprimate. Vom examina trei tipuri de triunghiuri: simetric (symmetrical), ascendent (ascending) şi descendent (descending). Înainte de a studia aceste tipuri de triunghiuri, e necesar să menţionăm că acestea pot fi analizate, în mod diferit, nu doar ca figuri de continuare, dar şi ca figuri de inversare a trendului.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV) Symetrical Triangle

Triunghiul simetric reprezintă o combinaţie de minime şi maxime, unite de liniile de suport şi rezistenţă corespunzătoare, care formează un triunghi cu laturi egale. Amplasarea triunghiului în spaţiu este orizontală, fiind permisă doar o înclinaţie foarte mică. Această figură este utilizată în analiza diferitelor pieţe financiare: forex, acţiuni, futures. În fig. 43 este prezentat un triunghi, după formarea căruia mişcarea ascendentă continuă. Vom analiza exemplul doar a evoluţiei ascendente, deoarece pentru o evoluţie descendentă raţionamentul este identic.

Cum se formează figura în forex?

După creşterea preţului (valul 1) piaţa ajunge la un nivel pe care nu‑l poate depăşi. Aici sunt închise poziţiile de cumpărare, şi pe piaţă intră vânzătorii. Valul 2 confirmă aceste acţiuni, exprimate în evoluţia pieţei în direcţie opusă. Această schimbare nu este capabilă să ducă preţul la minimul precedent, deoarece cumpărătorii apar pe piaţă mai devreme, după care urmează o nouă încercare a străpungerii maximului anterior (valul 3). Aici se manifestă nerăbdarea vânzătorilor, care nu aşteaptă momentul atingerii rezistenţei şi vând rapid. Dacă trasăm liniile corespunzătoare suportului şi rezistenţei prin cele 4 puncte obţinute, se formează un triunghi. Situaţia se repetă — declinul, exprimat prin valul 4, se termină şi mai repede decât la valul 2, ceea ce indică faptul că participanţii la piaţă nu au răbdare, şi cumpără mai devreme. Valul 5 străpunge triunghiul, ceea ce confirmă figura.

Caracteristicele figurii:

• Prezenţa unui nivel puternic;

• Prezenţa a cinci valuri, care formează triunghiul;

• Pentru formarea triunghiului sunt necesare cel puţin 4 puncte;

• Triunghiul trebuie construit în aşa fel, încât să fie orientat spre preţul actual al pieţei, şi laturile sale să treacă prin minimele şi maximele celor cinci valuri;

• Dacă lungimea triunghiului este egală cu L, atunci pentru a identifica străpungerea, aceasta trebuie să se găsească în zona 2/3L de la bază sau 1/3L de la vârf (vezi fig. 43). Străpungerea trebuie să fie după 1/2L, dar până la 3/4L. În afara acestei zone poate fi considerat un semnal fals;

• Deschidem tranzacţia în punctul de străpungere, ordinul Stop Loss îl plasăm sub(la cumpărare), respectiv deasupra (la vânzare) liniei străpunse. În cel mai rău caz, preţul atinge 75% din ţinta propusă;

• După străpungere este posibilă revenirea preţurilor perechii forex la latura triunghiului (testarea), după care piaţa va continua evoluţia în direcţia străpungerii. Cu cât sunt mai înclinate laturile triunghiului simetric, cu atât este mai probabilă testarea;

• Iniţial volumele tranzacţiilor scad, confirmând formarea unui model grafic, după care volumele tranzacţiilor se intensifică.

Din punct de vedere statistic acest model poate fi atât de continuare, cât şi de inversare a direcţiei. Daca modelul grafic se formează la finalul unui trend bine definit, atunci există probabilitatea ca acesta să fie un model de inversare a direcţiei trendului. Pentru comportamentul modelului este importantă mărimea lui în raport cu mişcarea precedentă. Dacă formarea modelului durează mai mult timp decât perioada mişcării precedente, atunci există o mare probabilitate de inversare a tendinţei.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV) triunghi

Fig. 44 este prezentat un exemplu de triunghi simetric ideal, format pe graficul forex săptămânal al EUR/USD, în perioada 22.10.2000 — 28.04.2002. Acest triunghi s‑a format într‑o perioadă lungă de timp şi ţinta preţului se află la o distanţă mare de străpungere. După cum se observă din grafic, străpungerea a avut loc în zona de la 2/3 până la ¾ de bază şi ţinta a fost atinsă.

Triunghiul ascendent (Ascending Triangle) în Forex

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV) Ascending Triangle

Triunghiul ascendent este asemănător cu cel simetric, deosebirea este latura superioară (linia de rezistenţă), care este orizontală. Figura respectivă arată că cererea la un anumit instrument financiar este mai mare decât oferta, deci străpungerea va fi în direcţia ascendentă.

Cum se formează figura în Forex?

După creştere, preţul atinge un nivel de rezistenţă (valul 1), piaţa ajunge la un nivel pe care nu‑l poate depăşi. Aici sunt închise poziţiile de cumpărare, şi pe piaţă intră vânzătorii (valul 2). Această schimbare nu este capabilă să ducă preţul la minimul precedent, deoarece cumpărătorii apar pe piaţă mai devreme, după care urmează o nouă încercare a străpungerii maximului anterior (valul 3). Totodată, preţul perechii forex atinge un nivel ridicat, dar cumpărătorii nici de data aceasta nu reuşesc să străpungă rezistenţa, şi ca rezultat se formează valul 4. Aceast val (4) nu reuşeşte atingerea minimului precedent şi sub presiunea crescută a cumpărătorilor, noul val (5) străpunge nivelul de rezistenţă al triunghiului, ceea ce confirmă figura.

Caracteristicile modelului:

• Prezenţa unui nivel puternic;

• Prezenţa a cinci valuri, care formează triunghiul;

• Pentru formarea triunghiului sunt necesare cel puţin 4 puncte;

• Latura superioară a triunghiului trebuie să fie orizontală. Se permite doar o uşoară înclinare descendentă a acestei linii;

• Triunghiul trebuie construit în aşa fel, încât să fie orientat spre preţul actual al pieţei, şi laturile sale să treacă prin minimele şi maximele celor cinci valuri;

• Dacă lungimea triunghiului este egală cu L, atunci pentru a identifica străpungerea, aceasta trebuie să se găsească în zona 2/3L de la bază sau 1/3L de la vârf (vezi fig. 46). Străpungerea trebuie să fie după 1/2L, dar până la 3/4L. În afara acestei zone poate fi considerat un semnal fals;

• Deschidem tranzacţia în punctul de străpungere, plasând ordinal Stop Loss sub nivelul străpuns. Ţinta profitului este înălţimea bazei triunghiului din punctul de străpungere;

• După străpungere este posibilă revenirea preţului la linia triunghiului (testarea), după care piaţa îşi va continua evoluţia în direcţia străpungerii;

• Iniţial volumele tranzacţiilor scad, confirmând formarea unui model grafic, după care volumele tranzacţiilor se intensifică. Triunghiul ascendent, poate fi şi o figură de schimbare a direcţiei de evoluţie a preţului. Schimbarea direcţiei trendului nu este la fel de clar exprimată ca în cazul triunghiului simetric, dar şi în acest caz proprietăţile triunghiului respectiv depind de partea trendului unde s‑a format şi cât timp a durat formarea lui.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV) triunghi 2

În fig. 46, graficul forex EUR/USD de 4 ore, în perioada 21.06.2007 — 29.06.2007, este reprezentat un triunghi ascendent. Figura corespunde tuturor regulilor enumerate mai sus. Ţinta a fost atinsă foarte rapid, după care piaţa a continuat evoluţia ascendentă.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)

Vârf triplu şi bază triplă (triple top and triple bottom — TT &TB) în Forex

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) triple top and triple bottom — TT &TB

Să analizăm figura 34. Vârful triplu este o combinaţie de trei vârfuri şi două baze. Înălţimea vârfurilor este aproximativ egală. O condiţie importantă este ca primul vârf să fie cel mai înalt. Vârful triplu este ultimul model din şirul H&S şi DT&DB. De regulă, al patrulea vârf lipseşte. Acest model este întâlnit mai rar decât altele şi formarea lui necesită mai mult timp. Caracteristicile figurii vârf triplu (baza triplă) sunt identice cu ale vârfului dublu (bazei duble). Momentul deschiderii poziţiei de tranzacţionare este când preţurile străpung suportul (la vârful triplu) sau rezistenţa (la baza triplă). Ţinta profitului este proiecţia înălţimii figurii din momentul străpungerii. Ordinul Stop Loss se stabileşte mai sus de suport (la vânzare) sau mai jos de rezistenţă (la cumpărare).

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) Triple Top

În fig. 35, pe graficul zilnic (Daily) al acţiunilor companiei AIG este reprezentat un exemplu de figură vârf triplu, cu maxime în 11.05.2007, 10.06.2007 şi 18.06.2007. În fig. 36, este reprezentat un exemplu de figură Rounded Day. Acesta este un model de schimbare a direcţiei, caracteristică fiind prezenţa unei lumânări mari, al cărei maxim este situat deasupra unui nivel puternic. Se deosebesc două tipuri ale acestei figuri: cu o lumânare sau două. În cazul al doilea, prima lumânare are preţul de închidere deasupra nivelului puternic de rezistenţă sau de suport, a doua lumânare se formează în direcţia opusă, şi au dimensiuni aproximativ egale. Figurile de cele mai multe ori apar la finalul unui trend.

Cum se poate formează figura pe forex?

Vom analiza figura formată pe maxime, pe minime raţionamentul fiind identic. După creştere, preţul atinge un nivel puternic de rezistenţă, urmat de o volatilitate ridicată la acest nivel, care se concretizează prin formarea unei sau a două lumânări, însoţite de creşterea volumului de tranzacţionare pe perechea forex vizată. Această reacţie se numeşte fierbere. După fierbere, cotaţiile revin la nivelul puternic şi se schimbă direcţia trendului. Tactica utilizată în acest caz constă în deschiderea poziţiei după fierbere, odată cu poziţionarea ordinului Stop Loss peste nivelul puternic. Ţinta profitului nu este concretă — de exemplu, aceasta poate fi următoarea zonă de suport sau rezistenţă pe instrumentul forex vizat.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) Triple Top

Vârfuri şi baze cu forme rotunde (Rounded Top and Rounded Bottom, RT&RB) pe forex

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) Rounded Top

Cum se formează figura?

Să analizăm cele prezentate în fig. 37 Bază cu formă rotundă (Rounded Bottom, RB). La formarea figurii respective, o influenţă importantă o are nivelul puternic şi baza, în acelaşi timp apare o consolidare formată de lumânări cu aceleaşi dimensiuni, pentru o anumită perioadă de timp (t). Fierberea, este reprezentată de două lumânări cu volatilitate mare, însoţită de creşterea volumelor de tranzacţionare. Urmează o perioadă în care preţurile evoluează aproape de nivelul puternic, trecând într‑o evoluţie ascendentă. Şi în acest caz strategia de tranzacţionare este identică figurii Rounded Day (fig. 36). După fierbere deschidem tranzacţia, plasând Stop Loss mai jos de nivel. Ţinta profitului poate fi stabilită în următoarea zona de rezistenţă. Raţionamentul pentru figura Vârf cu formă rotundă (Rounded Top, RT) este similar.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) Rounded Bottom

În fig. 38 (perechea Forex Eur/Usd) este reprezentată RB pentru graficul perechii valutare EUR/ USD de 15 min, din data de 10.09.2007.

Bump and Run Reversal (BARR) în Forex

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) Bump and Run Reversal

Figura Loveşte şi fugi (Bump and Run Reversal, BARR) in forex.

Figura BARR este des întâlnită. Caracteristică pentru graficele acţiunilor dar si pentru forex, se formează şi pe graficele perechilor valutare. Figura este apreciată de traderi.

Cum se formează figura?

Figura BARR este mai complexă, şi se formează în trei etape. Să analizăm trendul ascendent din fig. 39. Figura formată pe un trend descendent este inversă. Iniţial observăm o creştere lentă a preţului. Linia trendului în acest caz formează un unghi, care are limite între 30º şi 45 º(linia A din grafic). Această primă fază este numită — incipientă (Lead‑in). Urmează accelerarea evoluţiei trendului, noua linie a trendului este mai rapidă, unghiul format de aceasta este mai mare de 45º (de obicei, nu depăşeşte 60º). Aceasta este linia B, faza Bump. Caracteristica principală o reprezintă creşterea importantă, unde linia trendului este aproape verticală. E necesar ca aceasta să urmeze un trend ascendent, pe care piaţa nu va fi capabilă să‑l menţină mult timp. Piaţa intră rapid în zona de vânzare şi faza Bump se încheie cu străpungerea liniei A. După aceasta urmează accelerarea evoluţiei descendente (faza Run).

Caracteristicile figurii:

• Linia de trend a fazei incipiente formează un unghi cu limite între 30º şi 45º;

• Faza incipientă, în cel mai rău caz, durează o lună. Această condiţie este foarte importantă pe piaţa acţiunilor sau forex;

• Prezenţa liniei de trend foarte înclinate (45º‑60º), ca dovadă a faptului că piaţa nu este capabilă să menţină creşterea;

• Înălţimea din punctul maxim până la linia de trend în faza incipient (H), este de cel puţin două ori mai mică decât distanţa dintre maxim şi linia de trend în faza Bump (L);

• În cazul acţiunilor, distanţa H, exprimată numeric, trebuie să fie mai mare de 1 dolar raportată la preţurile acţiunilor;

• Primul semnal de schimbare a direcţiei de trend pe forex este străpungerea liniei B;

• Deschiderea poziţiei în punctul de intersecţie a liniei A (începutul fazei Run);

• Ţinta este atinsă când trasăm distanţa H de la punctul de străpungere a liniei A. Această ţintă va fi atinsă cu o probabilitate de 78%;

• După prima atingere a liniei A, există posibilitatea apariţiei unui nou Bum;

• Figura BARR este analizată mai bine pe trend ascendent, decât pe cel descendent;

• Dacă deasupra liniei A vom desena alte linii, paralele cu aceasta, la o distanţă egală cu H una de alta, atunci zonele intersectate cu preţul sunt semnale de vânzare. Deschidem poziţia pe perechea forex respectivă după ce linia trendului B va fi străpunsă.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) BARR

În fig. 40 este reprezentată figura BARR formată pe un trend descendent, pe graficul forex zilnic (Daily) USD/CHF din perioada 13.10.2006 — 03.01.2007. Faza incipientă a durat mai mult de o lună. Liniile în această figură sunt bine evidenţiate. Linia A sau linia fazei incipiente formează un unghi de 30º, iar linia B (faza Bump) — unghi de 78º. Linia B este puternic înclinată şi arată că piaţa forex poate evolua un timp îndelungat în această direcţie. Se respectă condiţia L ≥ 2H.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (II)

MODELE GRAFICE FOREX

În Forex, trendul nu poate avea mereu aceeaşi direcţie, mai devreme sau mai târziu aceasta se modifică. Semnalele de încetinire, continuare şi schimbare a direcţiei, de obicei, apar ca nişte modele caracteristice preţului. Acestea constituie rezultatul unor interacţiuni complexe între cumpărători şi vânzători, nivele de suport şi rezistenţă. Din numeroasele combinaţii grafice, doar cele mai des întâlnite sunt numite figuri (modele). Aceste figuri se utilizează pentru previzionarea evoluţiei viitoare a instrumentului financiar, bazate pe o probabilitate mare de repetare. Dacă în trecut o anumită figură formată de mai multe ori, a dus la reacţia unanimă a pieţei forex, atunci la apariţia ulterioară a uneia similare, piaţa foarte probabil va reacţiona în acelaşi mod. Din punt de vedere practic, figurile sunt acceptate în luarea deciziilor de tranzacţionare, deoarece ajută la determinarea nivelelor de preţ, momentul intrării în piaţă şi plasarea ordinelor Stop Loss, Take Profit.

În funcţie de tipul trendului pe care apare figura , pot fi împărţite în două categorii:

• Figuri de continuare a direcţiei, după apariţia cărora piaţa forex evoluează în acceaşi direcţie. Ele semnalează o încetinire a evoluţia pieţei, apoi trendul anterior continuă;

• Figuri de schimbare a direcţiei (de întoarcere), după apariţia cărora are loc schimbarea direcţiei trendului.

Există şi a treia categorie de figuri, de incertitudine, care pot fi interpretate şi ca figuri de continuitate, şi ca figuri de întoarcere — în funcţie de condiţiile curente ale pieţei. Analizând diferite modele, vom încerca să le clasificăm în funcţie de gradul de importanţă şi probabilitatea atingerii preţului urmărit. Studiul se bazează pe rezultatele figurilor pe toate pieţele: valutară (Forex), acţiuni (Stock), futures pe mărfuri (Comodity Futures) etc. Trebuie menţionat că aceşti indicatori reprezintă un studiu statistic şi nu prezintă o autenticitate indiscutabilă.

Figuri de schimbare a direcţiei în forex

După formarea acestor figuri urmează schimbarea direcţiei trendului. Ele apar în faza finală a trendului ascendent sau descendent.

Înainte de a începe analiza unor figuri concrete, vom prezenta regulile general valabile pentru acestea:

• Anterior formării figurilor trendul în piața forex trebuie sa fie evident. Figura de întoarcere este întâlnită doar în faza finală a trendului ascendant sau descendent.

• Figurile trebuie să fie măsurabile, raportate la mărimea trendului. Orice figură trebuie să constituie doar o parte a trendului, nu să reprezinte trendul în sine. O determinare exactă a raportului dintre mărimea unei figuri şi mărimea trendului nu poate fi făcută, însă din punct de vedere practic, este suficient ca figura să acopere aproximativ 1/3 din lungimea totală a trendului, dar sa nu fie mai mare de ½ din trend.

• Cu cât figura acoperă o parte mai mare a trendului, cu atât va fi mai importantă mişcarea ulterioară. Înălţimea figurii reprezintă volatilitatea (fluctuaţia preţurilor), iar lăţimea — timpul necesar formării figurii.

• Timpul necesar formării figurii influenţează direct importanţa ei (perioadă mai lungă — importanţă mai mare şi invers).

• Figurile formate pe trendul ascendent, de obicei, sunt mai scurte şi mai volatile decât cele formate pe cel descendent.

• Volumul de tranzacţionare trebuie să confirme mişcarea. Iniţial se observă scăderea volumului, care confirmă formarea figurii, după care în imediata apropiere de zona străpungerii şi a mişcării ulterioare, volumul trebuie să crească. De regulă, este important pentru figurile din forex care anticipează trendul ascendent.

• Primul semnal de schimbare a direcţiei îl constituie străpungerea unei importante linii de trend.

• Formarea figurilor de întoarcere poate dura mai mult timp decât formarea figurilor de continuare.

• Ţinta stabilită pentru evoluţia preţului, obţinută în baza analizei figurilor, nu este întotdeauna atinsă (preţul poate să‑şi schimbe direcţia fără atingerea ţintei stabilite).

• Din punct de vedere practic, semnalele figurilor sunt mai concludente, dacă acestea sunt bazate pe grafice cu o perioadă de 4 ore sau mai mare.

• Pentru figurile de întoarcere un semnal de confirmare a evoluţiei este formarea divergenţei la indicatori tehnici precum RSI şi MACD (aceştia vor fi analizaţi în următoarele capitole).

Figura Cap-Umeri (Head & Shoulders, H&S)

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (II) Head & Shoulders

Head & Shoulders este una dintre cele mai importante şi des întâlnite figuri de schimbare a direcţiei trendului, valabile și în piața forex. Se poate forma atât pe trend ascendant cât si descendent, şi este reprezentată de trei maxime sau minime, dintre care cel din mijloc (capul figurii) este mai mare/mic decât celelalte două. În fig. 30 este prezentată figura H&S pentru trendul ascendent.

Cum se formează această figură pe forex?

După o evoluţie puternică, trendul ajunge la un nivel de rezistenţă sau suport, de care nu reuşeşte să treacă. Urmează o mişcare prin care linia de trend este străpunsă (punctul 1). Acesta este primul semnal al schimbării trendului. Apoi preţul scade până la minimul precedent (puncul 2). Aici găsim nivelul de suport şi are loc o încercare de revenire la trendul iniţial, care eşuează — piaţa nu e capabilă să atingă un nou maxim (punctul 3). Aceasta provoacă, pe de o parte, închiderea poziţiilor long, iar pe de altă parte — apariţia vânzătorilor. Următoarea mişcare o reprezintă străpungerea liniei gâtului (Neck Line, punctul 4). Linia gâtului este linia de suport care uneşte minimele formate între umărul stâng/drept şi cap. Străpungerea acestei linii confirmă figura. Dacă vom analiza H&S pentru un trend descendent, atunci linia gâtului va fi linie de rezistenţă, care uneşte maximele formate între umărul stâng/drept şi cap.

Caracterisiticile figurii:

• Figura, trebuie să fie asemănătoare cu capul şi umerii unei persoane, să fie proporţională, să nu prezinte abateri mari de la formă.

• Ambii umeri trebuie să fie bine conturaţi. Un umăr nu trebuie să fie mult mai mare decât altul şi maximele lor să fie aproximativ la acelaşi nivel;

• Figura apare la finalul unui trend puternic, când primul semnal de schimbare a direcţiei trendului este străpungerea liniei de trend;

• Figura trebuie să fie proporţională mişcării anterioare (vezi regulile figurilor);

• Linia gâtului figurii nu este necesar să fie foarte înclinată. Cu cât este mai aproape de orizontală, cu atât este mai importantă figura;

• Străpungerea liniei gâtului finalizează figura, iar revenirea preţului la nivelul acestei linii ‑testare (punctul 5), reprezintă un semnal concret pentru efectuarea tranzacţiei;

• Ţinta stabilită pentru profit o constituie proiecţia distanţei dintre punctul maxim /minim al capului şi linia gâtului (neckline), trasată de la punctul de străpungere (puntul 4) sau testare (punctul 5) în direcţia străpungerii;

• Ordinul Stop Loss se plasează deasupra liniei gâtului (la vânzare) sau sub aceasta, la cumpărare;

• Volumul tranzacţiilor scad în timpul formării figurii şi cresc în timpul străpungerii liniei gâtului şi după testare.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (II) Head & Shoulders

În fig. 31, graficul săptămânal al preţului acţiunilor celei mai mari companii de asigurări a SUA — American International Group (AIG), este reprezentată figura H&S. Maximul capului a fost atins la 7 ianuarie 2006.

Această figură ilustrează toate elementele analizate anterior:

• evoluţia trendului;

• cap şi umeri;

• străpungerea liniei de trend;

• străpungerea liniei gâtului;

• testarea nivelului străpuns şi schimbarea direcţiei;

• atingerea ţintei de preţ .

Vârf dublu şi Bază dublă (Double Top and Double Bottom, DT&DB) pentru piața forex

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (II) Double Top

Această figură, este de asemenea des întâlnită şi foarte eficientă. Ea se formează din două vârfuri sau două baze, care au maximele, respectiv minimele la aproximativ acelaşi nivel. Vom analiza figura vârf dublu (figura 32), baza dublă urmând aceleaşi reguli.

Cum se formează figura?

După o creştere puternică, preţul preţul întâmpină o rezistenţă pe care nu poate să o depăşească. Urmează o scădere, o evoluţie a pieţei în direcţia opusă, şi străpunge linia de trend (punctul 1). Acesta este primul semnal de schimbare a trendului. Scăderea preţului continuă până la un anumit nivel, după care în piaţă apare un număr mare de cumpărători care încearcă să continue trendul ascendent (punctul 2). Încercarea lor eşuează când preţul urcă aproape de nivelul maximului precedent (punctul 3). Aceasta duce la închiderea poziţiilor de cumpărare şi simultan, creşterea poziţiilor de vânzare. Începe o nouă mişcare descendentă, ce străpunge minimul anterior (punctul 4). Prin această străpungere figura este confirmată.

Caracteristicile figurii în piața forex:

• Diferenţa dintre maximele celor două vârfuri (două baze) nu trebuie să fie foarte mare (cel mult 20%);

• Al doilea vârf trebuie întotdeauna să fie egal sau mai mic decât primul. O situaţie similară este valabilă şi pentru baza a doua: ea trebuie să ajungă cel mult la nivelul minimului anterior. Dacă această condiţie nu se îndeplineşte, atunci apar noi maxime/minime, ce reprezintă continuarea evoluţiei trendului iniţial;

• Figura apare la finalul unei fluctuaţii puternice, când primul semnal de schimbare a direcţiei este străpungerea liniei de trend;

• Străpungerea liniei de suport a figurii (minimele vârfurilor) constituie un semnal pentru deschiderea poziţiei;

• Ţinta stabilită pentru profit o constituie proiecţia înălţimii (lungimea H din fig.32) din puctul de străpungere (punctul 4);

• Ordinul Stop Loss se plasează mai jos (la cumpărare) sau mai sus (la vînzare) de nivelul punctului de străpungere;

• După străpungere este posibilă revenirea la nivelul acesteia ‑testare, după care piaţa continuă evoluţia spre ţinta stabilită de figură;

• Volumele tranzacţiilor scad în timpul formării figurii, şi cresc în timpul străpungerii şi după testare.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (II) Double Top Chart

În figura 33 este reprezentată figura Vârf dublu, formată de perechea forex EUR/USD în graficul zilnic (Daily) cu maxime în data de 24.07.2007 şi 05.08.2007. Dacă facem o analiză atentă a acestei figuri aplicând un set de indicatori, vom constata că există o diferenţă între vârfurile şi bazele duble. În ce constă aceste diferenţe şi ce importanţă au ele pentru figură? Răspunsurile la această întrebare le prezentăm în continuare.

Aşadar, există patru tipuri de figuri vârf dublu (sau bază dublă) pentru forex:

Observăm că asemănarea denumirilor acestor figuri se referă la tipul vârfurilor şi bazelor separate din interiorul figurii. Aceasta înseamnă că, în funcţie de forma şi amplasarea vârfurilor şi bazelor respective, aşteptăm un comportament diferit al pieţei (vezi tabelul 1 la sfârşitul capitolului). Aceste figuri au fost clasificate şi explicate pentru prima dată de către investitorul Thomas N. Bulkowski, autor al numeroaselor cărţi şi publicaţii despre analiza financiară.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I)

Introducere în analiza grafica pentru forex

Analiza grafică, numită şi analiza clasică, poate fi prezentată ca partea cea mai importantă a analizei tehnice. La elaborarea unei strategii de tranzacţionare in piețele forex prioritar este recomandată utilizarea analizei tehnice. Analiza grafică se aplică pentru previziunea evoluţiei preţurilor şi ajută la adoptarea unor decizii investiţionale optime. Obiectul de studiu al analizei tehnice clasice îl constituie graficele cotaţiilor perechiilor forex. Modele de preţuri, formate cu ajutorul graficului, se numesc figuri. Figurile reprezintă modele de evoluţie a pieţei, clasificate din punct de vedere al formei şi probabilităţii de mişcare a preţului într‑o anumită direcţie.

Taurii (Bulls) şi Urşii (Bears)

Graficele capătă o anumită formă în urma influenţei a celor două categorii de participanţi — cumpărători (bulls) şi vânzători (bears). Rezultatul interacţiunii acestor două grupuri constituie factorul principal ce determină forma graficului perechii forex analizate — creşteri, scăderi, minime, maxime (fig. 24).

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I) Analiza grafica

Creşterea se observă când cumparătorii sunt evident mai puternici şi prin intermediul volumului tranzacţiilor câştigă în faţa vânzătorilor. După creşterea preţului se formează un maxim la care cumpărătorii încep să piardă din putere şi dinamica vânzărilor se accentuează. Respectiv, după ce punctul maxim este atins urmează scăderea (mişcare descendentă), ca rezultat al creşterii puterii vânzătorilor, care pe moment câştigă în faţa cumpărătorilor. După scădere se formează un minim, ce sugerează faptul că puterea vânzătorilor s‑a epuizat, iar a cumpărătorilor, a crescut. Acestea sunt principalele patru elemente ale graficului pentru orice instrument financiar. Aceste elemente constituie obiectul de cercetare al analizei grafice.

ANALIZA TRENDULUI ÎN FOREX

Am enumerat cele patru elemente de bază ale graficului. Analizând fiecare element în parte, obţinem informaţii numai despre o anumită perioadă de timp şi nu cunoaştem ce s‑a întâmplat în trecut sau cum va evolua situaţia în viitor. Răspunsul la aceste întrebări îl vom avea dacă vom privi aceste elemente în ansamblu şi le vom analiza consecutiv. Să analizăm graficul din figura 25. Observăm că cele patru elemente, amintite anterior, se află într‑o anumită continuitate, în perioade şi la nivele de preţ diferite. De asemenea, observăm că pe parcursul creşterii preţului perechii forex respective, fiecare minim sau maxim pe grafic este situat mai sus decât cele precedente. Un model invers se formează în cazul evoluţiei descendente a preţului. Luând în calcul această evoluţie, vom trasa o linie care uneşte minimele şi maximele. În figura 25 este reprezentată evoluţia ascendentă în care minimele sunt unite cu o linie. Această linie se numeşte linie de trend. Când vorbim despre evoluţia ascendentă sau creşterea preţului unui anumit instrument financiar, linia de trend, în grafic, trece prin minime. Similar, dacă avem o evoluţie descendentă, linia de trend trece prin maxime.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I) linia de trend

Un element important al liniei de trend îl constituie unghiul format de aceasta. În funcţie de mărimea acestui unghi, se deosebesc trei tipuri de trend. Dacă unghiul format cu axa orizontală este mai mic de 90º, tendinţa evoluţiei preţului este ascendentă şi linia de trend indică direcţia mişcării dominată de tauri. Atunci avem trend ascendent sau trendul taurului (fig. 26). În acelaşi timp, în această figură toate maximele şi minimele viitoare se vor situa mai sus decât precedentele. În acest caz, linia trendului se trasează la bază (marcăm minimele preţului pentru fiecare perioadă de timp).

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I) trend ascendent

Dacă unghiul format de linia trendului cu axa orizontală este mai mare de 90º, atunci tendinţa este descendentă şi linia indică direcţia evoluţiei în care domină urşii. În acest caz, linia trendului va fi trasată prin maxime (marcăm maximele preţului pentru fiecare perioadă de timp).

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I) trend descendent

Când unghiul dintre linia de trend şi axa orizontală este aproape de 0º, adică linia trendului este paralelă cu scala timpului, spunem că avem un trend lateral (side‑ways) sau range. Evoluţia laterală este prezentată în figura 28. În aceast caz preţul nu evoluează într‑o direcţie anume, ci oscilează într‑un interval (canal) îngust. Aici, lipseşte grupul dominant al participanţilor din piaţă, nici cumpărătorii, nici vânzătorii nu se pot impune. De regulă, cu cât se prelungeşte mai mult perioada de echilibru, cu atât mai puternică va fi evoluţia ulterioară a trendului.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I) range

Nivel de suport (Support) şi rezistenţă (Resistance) pentru piața forex

De ce, în cazul trendului ascendent minimele sunt situate pe aceeaşi linie? Ce se întâmplă când preţul atinge linia trendului? Pe parcursul interacţiunii participanţilor deja menţionaţi, vânzători şi cumpărători, se formează nivele de suport şi rezistenţă. Toate liniile de trend şi modelele

grafice formate, sunt o combinaţie a nivelelor de suport şi rezistenţă. Aceste nivele constituie baza previziunii tehnice şi o parte indispensabilă a analizei grafice. Nivelele de suport şi rezistenţă pot fi statice şi dinamice. Prin cele statice înţelegem nivele de suport sau rezistenţă care influenţează piaţa forex la un anumit preţ, ferm, care nu se modifică de‑a lungul timpului.

Nivelele dinamice sunt cele care după o anumită perioadă de timp se modifică, adică preţul la care există suport sau rezistenţă nu este constant. Linia de trend este trasată prin nivele dinamice de suport sau rezistenţă. Când linia trendului este ascendentă (uneşte minimele), avem o linie de support (fig. 26) şi invers — când aceasta este în evoluţie descendentă (uneşte maximele), spunem că această linie este de rezistenţă (fig. 27).

Să analizăm linia de rezistenţă pe graficul evoluţiei unei perechi valutare. Rezistenţa apare când cumpărătorii nu pot sau nu mai vor să cumpere perechea forex respectivă la un preţ mai mare. În acelaşi timp, la acest nivel de preţ, creşte numărul vânzătorilor ce apar pe piaţă şi doresc să vândă valuta scump. Acţiunile lor sunt bazate pe faptul că valuta s‑a apreciat mult şi acum este momentul marcării profitului. Ca rezultat, volumul vânzărilor creşte, ceea ce favorizează evoluţia descendentă a preţului. Atingând linia de rezistenţă, evoluţia ascendentă a preţului se încheie şi la acest nivel începe o nouă luptă pentru superioritate între vânzători şi cumpărători. În dependenţă de care grup de participanţi este mai puternic, există două variante posibile:

1. Cumpărătorii câştigă, urmează străpungerea liniei de rezistenţă şi are loc schimbarea liniei de rezistenţă în linie de suport;

2. Vânzătorii câştigă, linia de rezistenţă rămâne intactă şi piaţa reîncepe mişcarea descendentă.

O situaţie identică se formează şi în cazul nivelelor de suport.

Nivele puternice (Strong levels) în forex

Un important tip de nivel de suport şi rezistenţă îl constituie aşa‑numitele „nivele puternice”. Nivelele puternice sunt zone ferme ale suportului sau rezistenţei, care au o influenţă majoră asupra evoluţiei pieţei. Acestea reprezintă nivele de preţ, care în trecut au provocat un interes mărit din partea vânzătorilor sau cumpărătorilor. Dacă în trecut, la atingerea acestui nivel, observam stagnarea sau schimbarea direcţiei trendului, atunci în viitor, când piaţa va atinge acest nivel, se aşteptă o reacţie similară din partea participanţilor.

Să generalizăm cele relatate mai sus.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I) strong levels

În fig. 29 avem exemple de linii de trend, pe graficul zilnic (Daily) USD/CHF, din perioada decembrie 2006 — septembrie 2007. Observăm că liniile de trend influenţează evoluţia preţului şi după străpungerea acestora, într‑o oarecare măsură putem anticipa mişcarea ulterioară a preţului.

Sfaturi practice pentru tranzacționarea pe forex

Trasarea exactă a liniilor de trend, determinarea nivelelor de suport şi rezistenţă — sunt momente‑cheie pentru o analiză reuşită. Pentru a stabili corect aceste zone şi importanţa lor trebuie respectate câteva reguli simple:

1. Pentru a trasa linia de trend (de suport sau rezistenţă) este obligatoriu trecerea ei prin cel puţin două puncte: două puncte de minim sau maxim. Aceasta va trece prin două zone fixe ale suportului sau rezistenţei. Când linia trece prin trei sau mai multe puncte, ea se numeşte line de trend confirmată.

2. Cu cât sunt mai multe puncte prin care trece linia, cu atât este mai importantă şi este capabilă să influenţeze mai puternic piaţa. Fiecare punct de pe linie (maxim sau minim) reprezintă, la modul figurat, un câmp de luptă între tauri şi urşi. Cu cât sunt mai multe puncte minime, pe linia ascendentă a trendului, cu atât sunt mai multe nivele unde cumpărătorii domină vânzătorii.

Urmând regula de mai sus, linia trebuie trasată în aşa fel incât ea să cuprindă un număr cât mai mare de puncte. Nu este obligatoriu ca linia să treacă prin două minime consecutive, dacă este posibil, o trasăm astfel încât să includă un număr mai mare de minime, intersectând acumularea intermediară a preţurilor.

3. Cu cât o linie de trend este valabilă mai mult timp, cu atât aceasta reprezintă un nivel de suport sau rezistenţă mai important al perechii forex respective .

4. Odată străpuns, nivelul de suport sau rezistenţă îşi păstrează influenţa asupra pieţei, devenind suport din rezistenţă sau invers.

5. Deseori se întâmplă că după străpungerea suportului sau rezistenţei, piaţa are o corecţie până la nivelul de preţ anterior stăpuns şi numai după testarea aceastuia îşi continuă mişcarea în direcţia străpungerii.

6. Importanţa unei linii de trend (suport sau rezistenţă) este determinată de unghiul său. Linia de trend cu un unghi mai mic de 45º este mai stabilă. Cu cât este mai mare panta liniei, cu atât aceasta poate influenţa mai puţin piaţa forex pe termen lung.

7. Revenirea pieţei la nivelul liniei de trend creşte interesul vânzătorilor (la trendul descendent) sau al cumpărătorilor (la trendul ascendent), care vor încerca să restabilească direcţia de evoluţie precedentă a instrumentului financiar.

8. Nu lăsaţi ordinele Stop Loss (ce limitează pierderea) la nivelul suportului sau rezistenţei. Evoluţia pieţei are următoarea caracteristică: atingând un anumit nivel, peste o perioadă scurtă este posibilă revenirea preţului la acest nivel şi apoi mişcarea să continue în direcţia favorabilă Dvs. Pentru a evita aceste situaţii nefavorabile, întotdeauna plasaţi in platforma MetaTrader 4 ordinele puţin sub nivelul suportului (dacă este deschisă poziţia de cumpărare) şi puţin peste nivelul rezistenţei (dacă este deschisă poziţie de vânzare).

ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX

Scopul analizei fundamentale pentru forex constă în determinarea cauzei factorilor care contribuie şi influenţează direcţia pieţei. Din punct de vedere istoric, analiza fundamentală a apărut înainte de analiza tehnică şi mult timp a fost unicul mijloc de cercetare a evoluţiei pieţelor de capital. În practică, o analiza fundamentală calitativă pe forex este mult mai dificil de efectuat decât cea tehnică. Pentru a explica evoluţia unei perechi valutare din punct de vedere al analizei fundamentale, se urmăresc factori clasificaţi după influenţă şi orizontul de timp pe care acţionează. Analiza fundamentală utilizează o mulţime de indicatori ca obiecte de cercetare.

Generalizând, îi putem clasifica în patru categorii:

• indicatori financiari;

• indicatori economici;

• factori politici;

• catastrofe naturale şi ecologice.

A descrie toţi factorii urmăriţi în analiza fundamentală ar fi foarte dificil, de aceea ne vom opri doar la cei esenţiali şi importanţi pentru previziunea cursului valutar.

INDICATORI FINANCIARI PENTRU FOREX (RATA DOBÂNZII şi INFLAŢIA)

Aceştia au o influenţă mare asupra pieţei valutare şi reprezintă una dintre cele mai importante categorii de indicatori utilizaţi în analiza fundamentală. Rata dobânzii şi nivelul inflaţiei într‑un anumit stat sunt direct legate între ele. Rata dobânzii diferă de la o ţară la alta şi se stabileşte de autoritatea superioară de control financiar. În Uniunea Europeană aceasta este Banca Centrală Europeană (European Central Bank), în SUA — Sistemul Federal de Rezervă (FED), în Japonia — Banca Centrală a Japoniei (Bank of Japan), în Marea Britanie — Banca Centrală a Angliei (Bank of England), în Elveţia — Banca Naţională a Elveţiei (Swiss National Bank) etc. Dacă banca centrală reduce rata dobânzii, aceasta înseamnă că dobânda la credite de asemenea scade (pentru consumatorul final creditele devin mai ieftine). Reducerea dobânzii va duce la majorarea cererii şi a numărului de credite acordate, la creşterea mijloacelor băneşti în circulaţie şi, respectiv, la creşterea consumului de mărfuri şi servicii din ţara respectivă. În acelaşi timp, acordarea mijloacelor băneşti la un preţ mai mic va duce la devalorizarea valutei naţionale în raport cu alte valute. În concluzie, reducerea ratei dobânzii într‑un anumit stat influenţează negative valuta natională și va deprecia valoarea monezii respective în piața forex. De asemenea, la o rată a dobânzii mai mare cererea pentru credite scade, bani în circulaţie sunt mai puţini, oamenii preferă să ţină banii în depozite bancare, să obţină profit din dobândă. De aici rezultă că majorarea ratei dobânzii are o influenţă pozitivă asupra monedei naţionale. Din cele expuse mai sus apare întrebarea: care este raportul optim între rata dobânzii şi inflaţie pentru a menţine stabilitatea monedei naţionale? Presupunem că într‑un stat inflaţia este mai mare decât rata dobânzii, deci depozitele bancare devin neatractive, deoarece banii se devalorizeză mai mult decât se câştigă din dobândă. Cu alte cuvinte, consumatorul alege să cheltuie banii pe mărfuri sau servicii. O asemenea variantă ar fi dăunătoare pentru economie. O situaţie similară, dar cu ritm mai lent, este atunci când rata dobânzii şi inflaţia sunt la acelaşi nivel. Dar şi această variantă duce la circulaţia mărită a banilor şi va avea un efect negativ asupra valutei naţionale. Varianta ideală pentru economia ţării este când rata dobânzii depăşeşte puţin procentul inflaţiei.

Rata dobânzii (%) > Inflaţia (%)

O influenţă importantă asupra pieței forex o au şi ratele dobânzilor la Titlurile de Stat (Bonurile de Tezaur) pe termen lung. Majorarea venitului din Titlurile de stat are o influenţă pozitivă asupra valutei ţării şi invers — reducerea dobânzii la acestea are o influenţă negativă. Să analizăm un exemplu. Dacă veniturile din Bonurile de Tezaur în SUA cresc, în timp ce în Japonia rămân neschimbate, aceasta va impinge investorii să cumpere titlurile de valoare americane în loc să cumpere active similare de provenienţă japoneză. O astfel de schimbare a ratei dobânzii la titlurile de valoare ar influenţa pozitiv economia americană, deoarece un număr mare de investitori vor investi capitalul în SUA, şi pentru aceasta ei vor fi nevoiţi să cumpere dolari americani, ceea ce, la rândul său, va face valuta americană mai solicitată, deci va creşte valoarea ei raportată șa alte valute ale pieței forex.

INDICATORI ECONOMICI PENTRU PIAȚA FOREX

Indicatorul economic este orice indicator care reflectă situaţia economic a unei ţări şi influenţează, direct sau indirect, evoluţia monedei naţionale. Cunoaştem o mulţime de indicatori economici. Indiscutabil, Produsul Intern Brut (PIB, engl. GDP, Gross Domestic Product) este unul dintre cei mai importanţi indicatori economici:

GDP=C+I+G+T, unde:

GDP — Gross Domestic Product (PIB ‑Produs Intern Brut);

C — Consumption (consum);

I — Investments (investiţii);

G — Government Expense (consumul statului);

T — Trade Balance (balanţă comercială).

Balanţa comercială este egală cu diferenţa dintre exportul şi importul unui stat:

T = Export – Import

Creşterea PIB‑ului are o influenţă pozitivă asupra monedei naţionale a statului. Un PIB mai mare înseamnă producţie, consum, circulaţia capitalului şi interes crescut din partea investitorilor, iar de aici — şi cererea pentru moneda naţională. Aceasta întăreşte poziţiile monedei naţionale faţă de valutele altor ţări. În mod identic, scăderea PIB‑ului are influenţă negativă asupra monedei naţionale raportată față de alte monede ale pieței forex.

Alţi indicatori economici sunt:

• şomajul (unemployment)

• profitabilitatea capitalului (profitability)

• indicele preţurilor de consum (CPI)

• indicele preţurilor industriale (PPI)

• încrederea consumatorului (consumer confidence)

• nr. de noi locuri de muncă în domenii non‑agricole (Nonfarm Payrolls)

• nr. construcţiei de case (housing construction) etc.

Orice schimbare a indicatorilor enumeraţi, influenţează în diferită măsură cursul valutar. Dacă are loc o schimbare pozitivă, influenţa este şi ea pozitivă, iar dacă este negativă şi influenţa este negativă. În ultimii ani, de asemenea, se observă o intensificare a influenţei burselor asupra piețelor forex dar si invers. Această influenţă se observă în SUA, exemplu fiind principalul indice bursier Dow Jones Industrial Average (DJIA). Majoritatea companiilor cotate îşi desfăşoară activitatea la nivel internaţional, de aceea cursul redus al dolarului favorizează dezvoltarea lor şi duce la creşterea exportului. Dacă, însă, se observă o creştere puternică a economiei naţionale, cum a fost în a doua jumătate a secolului trecut, odată cu majorarea valorii indicilor, observăm creşterea valorii dolarului. În acest caz, companiile câştigă din creşterea vânzărilor pe piaţa internă.

O importanţă mai mică, dar totuşi însemnată, o au şi alţi indici ai pieţelor bursiere din SUA: NASDAQ şi S&P500. Aceeaşi dependenţă este caracteristică şi pentru Europa, unde cei mai importanţi sunt indicii bursieri ai Germaniei.

Indicele bursier al Marii Britanii (FTSE 100) la fel are o influenţă asupra lirei, deşi nu atât de semnificativă. Datorită faptului că statul este orientat către export, în Japonia observăm următoarea dependenţă: când yenul scade, aceasta favorizează exportul şi valoarea acţiunilor companiilor japoneze creşte, paralel creşte şi indicele principal al bursei japoneze — Nikkei 225.

Există o legătură între evoluţia cursurilor a două sau mai multe perechi valutare din forex. E mai uşor de urmărit această dependenţă între valutele europene şi dolarul SUA. Din cauza apropierii geografice şi economice a Marii Britanii de ţările europene, când euro scade faţă de dolar, lira de asemenea are o evoluţie descendentă. Aceeaşi dependenţă o observăm şi la valutele asiatice.

FACTORI POLITICI ŞI INFLUENŢA ŞTIRILOR PE FOREX

Stabilitatea politică reprezintă o cauză importantă, dar nu întotdeauna suficientă, pentru consolidarea evoluţiei ascendente a unei valute. De regulă, fluctuaţii importante în evoluţia trendului apar înaintea alegerilor prezidenţiale sau parlamentare. Din cauza incertitudinii derulării următoarelor evenimente, majoritatea participanţilor din piaţă preferă să închidă poziţiile şi să aştepte stabilizarea pieţei. În general, instabilitatea politică are influenţă dăunătoare asupra monedei naţionale şi duce la devalorizarea acesteia. Reacţia pieţei la publicarea diferitelor ştiri economice, financiare şi politice este cercetată pe larg, dar, cu regret, până acum nimeni n‑a reuşit descrierea concretă a influenţei unei ştiri asupra evoluţiei trendului. Cauzele acestui fapt sunt multiple, dar cel mai important de subliniat aici este că o singură ştire, indiferent de importanţa ei, nu poate schimba direcţia trendului pe termen lung. Deseori întâlnim cazuri când marile instituţii financiare şi unii investitori cunoscuţi „aruncă” intenţionat o anumită ştire (uneori incredibilă), pentru a influenţa evoluţia cursului valutar. Există multe cazuri când reacţia la o ştire a avut loc cu mult înainte de momentul în care aceasta a fost publicată. Cel mai frecvent aceasta are loc când se aşteaptă ştirea despre rata dobânzii Băncii Centrale Europene sau Britanice, deoarece poziţia preşedintelui băncii centrale sau a majorităţii membrilor din conducere este cunoascută din timp, la fel şi starea reală a sistemului financiar. Aşa a apărut cunoscuta frază: „Cumpără zvonuri, Vinde fapte” (Buy the Rumors, Sell the News). Se are în vedere că efectul produs de ştire trece mai repede decât apariţia acesteia. Cel mai des reacţia la o ştire fundamentală se exprimă printr‑o fluctuaţie nesemnificativă a trendului (fig. 20).

ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX news

La apariţia unui zvon sau a unei ştiri, pe piaţă apar participanţi care caută să obţină profit din aceasta (sau să evite pierderi în viitor). Dacă trendul este descendent, iar ştirea pozitivă, traderii încep să cumpere valută, dar într‑un anumit moment efectul ştirii este insuficient pentru schimbarea trendului, după care preţul revine în direcţia sa iniţială. Cauza rezultă din faptul că piaţa valutară este influenţată de factori la o scară mult mai mare. Reacţia este identică şi pentru trendul ascendent la apariţia ştirilor negative. Un alt exemplu de influenţă a ştirilor asupra evoluţiei trendului este prezentat în fig. 21.

ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX stiri

În cazul în care piaţa se află în flat (evoluţie laterală) şi se publică o anumită ştire, apar şi participanţi care încearcă să profite de situaţie. Deoarece piaţa forex este într‑un echilibru relativ, preţul creşte brusc pe o perioadă scurtă de timp până la nivelul în care se intensifică reacţia inversă a pieţei, şi apoi revine la valoarea precedentă de echilibru, înainte de aceasta desenând un zig‑zag. Al treilea caz posibil: când piaţa se află în flat, la apariţia unei ştiri preţul creste sau scade, după care piaţa intră din nou în echilibru, dar la un alt nivel (fig. 22 şi 23).

ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX news2

ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX news 3

Trebuie să menţionăm încă o influenţă posibilă a ştirilor asupra instrumentelor pieței forex, când avem un trend ascendent şi apare o ştire pozitivă, sau când în timpul unui trend descendent apare cea negativă. Aici observăm accelerarea evoluţiei preţului în direcţia pe care o urma până la publicarea ştirilor. Acest caz este cunoscut sub denumirea de impuls din inerţie.

CALAMITĂŢI NATURALE, CATASTROFE ȘI INFLUENȚA LOR PENTRU FOREX

Firesc, influenţa acestora asupra cursului monedei naţionale este negativă. Cu cât cataclismul natural este mai puternic, cu atât este mai negativă influenţa lui asupra situaţiei economice.

Drept exemplu poate servi cutremurul din Japonia la sfârşitul lunii iulie 2007. Acesta a avut o influenţă negativă asupra economiei, afectând în special sectorul auto — Japonia în această ramură ocupă locul doi în lume. După cutremur, cele mai mari companii Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi şi Honda au anunţat stoparea temporară sau definitivă a producţiei unor automobile, din cauza unor deteriorări serioase ale utilajului din fabrică. Cea mai mare staţie electrică din lume “Tokyo Electirc Power” a anunţat încetarea activităţii pentru o perioadă nedeterminată. Reacţia indicelui bursier al Japoniei Nikkei‑225 la factorii enumeraţi, desigur, a fost foarte negativă, iar yenul, comparativ cu alte valute, a pierdut din atractivitate pentru investori.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX

Graficul lumânărilor japoneze este utilizat cel mai mult de către traderii din piața Forex, deoarece acesta oferă informaţie completă, clară şi certă referitoare la dinamica evoluţiei preţurilor. Graţie funcţionalităţii lor, lumânările îşi găsesc o aplicabilitate largă în efectuarea unei analize financiare. În acest capitol vom face cunoştinţă cu principalele tipuri de lumânări şi figuri formate de acestea.

PRINCIPALELE TIPURI DE LUMÂNĂRI IDENTIFICATE ÎN FOREX

Lumânare ascendentă, Lumânare descendentă, Stea, Ciocan, Spânzurat, Diferite tipuri de lumânări (doji)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Lumanari japoneze

Figuri de schimbare a direcţiei trendului pentru forex.

Figuri de înghiţire (Engulfing Pattern)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Engulfing

Această figură se formează în cadrul unei tendinţe bine exprimate, în ascensiune sau declin. Trebuie să apară o lumânare a cărei corp va acoperi complet lumânarea precedentă şi va avea altă culoare. Pentru trendul descendent, lumânarea de schimbare a direcţiei de trend trebuie să fie albă, iar pentru cel ascendent — neagră, totodată umbrele lor nu trebuie neapărat să fie înghiţite. Dacă după lumânarea de schimbare a direcţiei preţului apar lumânări mici, care corespund tendinţei anterioare a pieţei forex, se consideră un semnal şi mai puternic pentru schimbarea direcţiei. (vezi fig. 3, forex eur/usd H1)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Bulish Engulfing

Figura Ciocan (Hammer, Bullish Reversal) pentru forex

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Hammer

Figura Ciocan se formează în cadrul unui trend descendent. Formarea lumânării cu un corp foarte mic şi cu o umbră inferioară foarte mare (umbra trebuie să fie minim de două ori mai mare decât corpul) se consider un semnal că piaţa a atins minimul. De obicei, culoarea lumânării nu are importanţă şi partea superioară a umbrei acestei lumânări este foarte mică sau lipseşte. Dacă următoarea lumânare este în creştere, se consideră a fi o confirmare a tendinţei ascendente. (vezi fig. 4, forex eur/usd H1)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Hammer

Figura Spânzurat (Hanging man, Bearish Reversal) pentru forex

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Hanging Man

În acest caz se formează o lumânare cu un corp foarte mic şi cu o umbră inferioară foarte mare (umbra trebuie să fie minim de două ori mai mare decât corpul), în cadrul unui trend ascendent. Culoarea lumânării nu are importanţă şi umbra superioară a acestei lumânări este foarte mică sau lipseşte. Dacă următoarea lumânare este în scădere, se consideră a fi o confirmare a tendinţei descendente a instrumentului forex analizat. (vezi fig.5, forex usd/jpy H1)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Hanging Man

Figura Acoperire cu Nor Negru (Dark-Cloud Cover, Bearish Reversal)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Dark Cloud Cover

Această figură se formează în cadrul unui trend ascendent, când lumânarea de schimbare a direcţiei preţului se deschide cu gap faţă de lumânarea precedentă, dar se închide mult mai jos, de obicei închizând mijlocul corpului ultimei lumânări crescătoare (bullish) înaintea evoluţiei descendente.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Dark Cloud Cover

Figura Străpungere (Piercing Pattern, Bullish Reversal)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Piercing Line Pattern

Această figură se formează în cadrul unui trend descendent. Lumânarea de schimbare a direcţiei preţului se deschide cu gap, şi, de regulă, se închide mai sus de mijlocul corpului ultimei lumânări descrescătoare (vezi fig 7, forex Usd/Cad) .

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Piercing Pattern

Figura Stea de dimineaţă (Morning Star, Bullish Reversal)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Morning Star

Figura Stea de Dimineaţă se formează în cadrul unui trend descendent. Aceasta figură este reprezentată de trei lumânări. Cele doua lumânări laterale au corpurile lungi şi culori diferite. Lumânarea din mijloc, este o lumânare cu corp mic sau chiar inexistent (doji) şi de regulă este separată prin gap faţă de cele două lumânări laterale.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Morning Star Chart

Figura Stea de seară (Evening Star, Bearish Reversal) în forex

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Evening Star

Figura Stea de Seară se formează în cadrul unui trend ascendent. Ca şi în cazul Stelei de Dimineaţă, aceasta figură este reprezentată de trei lumânări. Cele doua lumânări laterale au corpurile lungi şi culori diferite. Lumânarea din mijloc, este o lumânare cu corp mic sau chiar inexistent (doji) şi de regulă este separată prin gap faţă de cele două lumânări laterale. Stea căzătoare (Shooting Star) este o stea de seară cu umbra superioară foarte lungă.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Evening Star Chart

Figura Penseta (Pincers) in forex

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Pincers Pattern

Se observă odată cu formarea a două sau mai multe lumânări cu umbre egale: cele de jos — la trecerea trendului descendent în ascendent, iar cele de sus — la trecerea de la trendul ascendent în descendent. Culoarea celor două lumânări, a umbrelor şi a distanţei dintre ele nu au importanţă. Ele pot fi la o distanţă de una sau două lumânări.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Pincers Chart

Figura Trei stele (Thee Stars, Bullish and Bearish Reversal) în forex

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Three Stars

Formarea a trei „doji” reprezintă, de asemenea, un semnal important pentru schimbarea direcţiei preţului. Nu este necesar ca cei trei „doji” să fie la acelaşi nivel, ele pot să formeze chiar şi gap.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Three Stars Chart

Figura liniilor intersectate (Meeting Lines, Bullish and Bearish Reversal) pe forex

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Meeting Lines

În acest caz, lumânarea se deschide cu gap şi se închide la nivelul lumânării precedente. Următoarea lumânare are aceeaşi culoare ca precedent şi trendul îşi schimbă direcţia.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Meeting Lines Chart

Figura Fugarul (Breakaway Candlestick, Bullish and Bearish Reversal)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Breakaway Candlestick

Prezenţa mai multor lumânări în direcţia trendului şi formarea unei lumânări care le „înghite” este un semnal că piaţa atinge minimul/maximul. Nu este necesar ca umbrele lumânării mari să acopere complet umbrele celor mici. (vezi fig.13, forex eur/chf)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX 2

Figura Harami (Haramii, Bullish and Bearish Reversal)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Harami

Această figură se observă la formarea unei lumânării cu un corp mic care se încadrează complet în limitele corpului lumânării precedente. Culoarea lumânării mari trebuie să fie albă la trendul ascendent şi neagră la trendul descendent, iar culoarea lumânării mici nu are importanţă. Pentru ca semnalul schimbării direcţiei trendului să fie confirmat, corpul lumânării formate după lumânarea mică trebuie să depăşească preţul de deschidere al lumânării mari în direcţia opusă trendului.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX harami chart

Figuri de continuare a direcţiei trendului perechii forex.

Formarea consecutivă a trei lumânări de aceeaşi culoare, cu corpuri aproximativ identice, se consideră un semnal puternic de confirmare a direcţiei trendului. Pentru trendul ascendent se numeşte „Trei soldaţi albi” (Three White Warriors), iar pentru cel descendent se numeşte „Trei ciori negre” (Three Black Crows).

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX trei soldati

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX trei ciori

Când trendul formează două sau mai multe lumânări de aceeaşi culoare, opuse direcţiei trendului, înghiţite de o lumânare mai mare, a cărei culoare coincide cu direcţia trendului, aceasta se consideră semnal de continuare a direcţiei trendului. (Fig. 16)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX 16

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX usd cad

După formarea mai multor lumânări în direcţia trendului, înghiţite de o lumânare în direcţia opusă, urmărim urmatoarea lumânare. Dacă ea confirm direcţia trendului prin culoarea sa, atunci avem un semnal de confirmare a trendului, altfel avem un semnal de schimbare a direcţiei trendului. (Fig. 17)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX trei linii

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX trei linii strike

Dacă la apariţia gap‑ului în direcţia trendului şi următoarea lumânare nu acoperă gapul, se consideră semnal de confirmare a direcţiei trendului. (Fig. 18)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX tasuki

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX upside tasuki

Formarea a două lumânări cu corp şi culori identice, opuse direcţiei trendului, se consideră semnal de confirmare a direcţiei trendului perechii forex vizate. (Fig. 19)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX corp

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX side by side

Evident, pot fi analizate diverse figuri de schimbare a direcţiei trendului şi de continuare, dar toate, într‑o formă sau alta, sunt asemănătoare celor descrise mai sus. Dacă urmărim o eficienţă maximă în analiza lumânărilor, e necesar sa cercetăm istoria fluctuaţiilor fiecărui instrument financiar pe piaţă, pentru a evalua obiectiv ce figură este mai potrivită pentru acest instrument şi cum a reacţionat piaţa la apariţia figurii în trecut. Toate noţiunile şi graficele pe care le‑am analizat vor avea o desfăşurare mai amplă în următoarele capitole, in special vor fi utile la adoptarea deciziei de intrare în piaţa forex.

TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II)

POZIŢIILE SCURTE (SHORT) şi LUNGI (LONG) ÎN PIAȚA FOREX

Următoarele noţiuni pe care le vom explica sunt poziţiile short şi long.

Poziţia Short presupune vânzarea activului financiar respectiv (care poate să nu ne aparţină), iar poziţia Long — cumpărarea acestuia. Apare întrebarea: cum poate fi vândut ceva ce nu ne aparţine în cazul deschiderii unei poziţii short? Modalitatea, care este utilizată de ani de zile, este următoarea: traderul primeşte cu împrumut activul financiar dat de brokerul său, îl vinde, şi după ce preţul scade, îl cumpără înapoi. Traderul rambursează brokerului partea pe care a împrumutat‑o, oprind profitul pe care l-a realizat. Pentru a fi mai uşor de înţeles, explicăm varianta ideală, fără efect de levier şi spread. De exemplu, traderul a decis să deschidă o poziţie scurtă pe aur. Preţul aurului în acel moment este 680 USD pentru o uncie. Traderul vrea să vândă o uncie de aur. El se adresează brokerului care, la rândul său acordă împrumut sub forma unei uncii de aur, evident, pentru o anumită plată garantată. Traderul vinde aur cu 680 USD. In această perioadă el datorează o uncie brokerului său. Presupunem, că peste un anumit timp preţul aurului scade cu 20 USD şi acum o uncie costă 660 USD. În acest moment, dacă traderul decide să încaseze profitul obţinut, el cumpără o uncie de aur cu 660 USD pe care o rambursează brokerului său, obţinând astfel 20 USD profit, iar brokerul, la rândul său, rambursează plata garantată traderului. Bineînţeles, poziţiile short pot fi efectuate nu numai în cazul aurului, ci şi pentru majoritatea instrumentelor financiare: perechile valutare (Forex), contractele pe diferenţă (Contracts for Difference), contractele Futures etc.

COTAŢII ÎN FOREX

În tranzacţionarea forex întâlnim noţiunile de: cotaţie directă, cotaţie inversă, cotaţie încrucişată (cross‑curs). Prin cotaţie directă se înţelege cantitatea de valută naţională a unui anumit stat, necesară pentru cumpărarea unei unităţi de valută străină: de exemplu, USD/RON constituie cotaţie directă. Pe piaţa Forex aceasta înseamnă o anumită valută, exprimată în dolari. De exemplu, EUR/USD (euro), GBP/USD (lira britanică) sunt cotaţii directe. Cotaţie inversă este cantitatea de valută străină, necesară pentru cumpărarea unei unităţi de valută naţională. Pe piaţa Forex sunt cele în care dolarul este exprimat în altă valută, de exemplu: USD/JPY (yenul japonez), USD/CHF (francul elveţian) etc. Cotaţie încrucişată (Cross‑curs) înseamnă cantitatea de unităţi ale valutei străine, exprimată în unităţi ale altei valute străine. Pe piaţa Forex sunt cele care nu conţin dolarul. Exemple de cross‑curs: EUR/CHF, GBP/JPY, EUR/JPY.

SWAP-ul (SWAP) ÎN FOREX

O altă noţiune importantă pe piaţa Forex este swap‑ul. Acesta este determinat din diferenţa valorii ratelor dobânzilor de referinţă din diferite ţări. De exemplu, rata dobânzii băncii centrale din Japonia este de 0,5%, iar cea din Australia 6,25%. Din cele expuse anterior rezultă că e mult mai avantajos să depozităm capitalul în banca australiană decât în cea japoneză. Diferenţa dinte ratele dobânzilor influenţează direct tranzacţionarea pe piaţa Forex, şi se exprimă cu ajutorul swap‑ului. La deschiderea poziţiei, în practică are loc vânzarea unei valute şi cumpărarea simultană a celeilalte. Astfel, dacă revenim la valutele naţionale ale Australiei şi Japoniei, şi urmărim exemplul concret al dolarului australian şi yenul japonez (AUD/JPY), atunci vom constata că la deschiderea poziţiei long obţinem un profit din swap, iar la cea short o pierdere. Aceasta se datorează faptului că la deschiderea primei poziţii cumpărăm dolarul australian, iar în cazul doi —yenul japonez. Se deosebesc două tipuri de swap în funcţie de direcţia poziţiei deschise. În cazul poziţiei de cumpărare swap‑ul se numeşte long, iar în celălalt caz avem un swap short. Operaţiunea swap (sau — Rollover, Overninght) pe piaţa valutară reprezintă efectuarea simultană a două tranzacţii contrare, cu diferite date de valutare, una de închidere a poziţiei deschise, şi una de deschidere. Cursul swapului şi costul lui se determină în momentul încheierii tranzacţiei. Obiectivul operaţiunii este menţinerea poziţiei deschise în piața forex.

TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II) cumpararea

Când investorul individual care tranzacţionează în marjă pe piaţa valutară păstrează o poziţie deschisă pe ziua următoare, noaptea (la ora 00:00 după Greenwich), în contul traderului se debitează sau creditează rezultatul operaţiunii swap. Valoarea acestora depinde de ratele dobânzilor acelor ţări, a căror valute se vând sau se cumpără. Ratele dobânzii sunt stabilite de băncile centrale. La o poziţie long pe valuta cu o rată a dobânzii superioară, swapul este pozitiv (profit pentru trader), iar la poziţia short acesta este negativ (pierdere pentru trader).

TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II) vanzarea

De exemplu, când deschideţi o poziţie long de 1 lot (100.000 de unităţi ale valutei de bază) pe perechea forex USD/CHF la cursul de 1.2100, cumpăraţi 100.000 USD şi vindeţi simultan 121.000 CHF. Real nu dispuneţi de aceste mijloace în numerar şi brokerul Dvs. le acceptă sub formă de credit interbancar. La acest credit se plăteşte dobândă. În acelaşi timp, dobânda trebuie calculată pentru Dvs. în valuta în care aţi deschis poziţia long. Scopul swap‑ului pozitiv îl reprezinta creditarea la o rata a dobânzii mai mică şi depozitarea în dobândă mai mare. Este necesar de ştiut că doar prezenţa unui swap pozitiv nu poate fi unicul criteriu pentru adoptarea unei decizii investiţionale.

GRAFICE PENTRU FOREX

Graficele reflectă modificarea preţurilor instrumentelor financiare. Acesta este cel mai cunoscut mod de vizualizare şi analiză ale cotaţiilor. Fiecare element al analizei tehnice, care va fi studiat ulterior, se bazează pe utilizarea graficelor. În funcţie de modul prin care se reflectă preţul, se deosebesc trei tipuri de grafice: liniar, al barelor (bars) şi al lumânărilor japoneze (candlestick).

De obicei, graficele nu reprezintă un motiv pentru deschiderea unei poziţii; datele lor trebuie combinate cu semnale confirmate de indicatorii analizei tehnice. Graficul liniar este primul tip de grafic la care o să ne oprim (fig. 1). Metoda prin care el se crează este următoarea: se alege perioada de timp şi se aplică un punct care corespunde preţului la sfârşitul acestei perioade.

Perioada poate fi diferită: 1 minut, 15 minute, 1 oră, 4 ore, 1 zi, 1 săptămână, 1 lună etc. După ce punctele pentru anumite perioade sunt formate, ele se unesc şi astfel obţinem graficul liniar. Se poate construi un grafic liniar nu numai pentru preţul de închidere, dar şi pentru cel mediu sau pentru preţul de deschidere.

TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II) Line chart

Graficul cu bare în forex

În acest caz, graficul este format din elemente care se numesc „bare” (eng. Bar — bloc, bară). În funcţie de perioada de timp a graficului, bara reprezintă schimbarea preţurilor într‑o perioadă dată. De exemplu, dacă graficul este pe oră, înseamnă că o bară va arăta mişcarea preţului într‑o oră, dacă este pe 4 ore, atunci şi bara va fi de 4 ore (fig. 2a). Dacă o bară s‑a format la distanţă de cea precedentă, această distanţă se numeşte „gap” (Gap — ruptură/decalaj). Gapurile se întâlnesc de cele mai multe ori în tranzacţionarea acţiuniunilor, deoarece piaţa nu este deschisă 24 de ore şi dacă se tranzacţionează după terminarea sesiunii, deschiderea pieţei se face cu gap. (fig. 2a)

TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II) Bar Chart

În cazul barei ascendente (fig.4b) se observă creşterea preţurilor, fiindcă preţul de deschidere e mai jos decât preţul de închidere. În celălalt caz, preţul de deschidere e mai mare decât cel de închidere, deci bara este descendentă.

TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II) Lumanarile japoneze

Lumânările japoneze (candlestick) în forex

Lumânările japoneze reprezintă un mijloc străvechi şi cel mai folosit de către profesionişti pentru a reflecta fluctuaţiile pieţei. Au fost folosite pentru prima dată de Munehis Homm în secolul XVI. Acesta era un renumit comerciant de orez şi a observat că poate previziona uşor mişcarea preţurilor, urmărind perioadele precedente. Homm a atras atenţia asupra repetării acestor figuri (imagini), le‑a analizat şi ulterior a tranzacţionat profitabil. Astăzi lumânările japoneze reprezintă una dintre cele mai folosite metode de analiză a evoluţiei pieţei. În esenţă, acestea se aseamănă cu graficele de bare, dar, spre deosebire de ele, lumânările japoneze exprimă direcţiile trendului prin diferite culori. Lumânarea bullish, de regulă, este albă, iar cea bearish — neagră (figura 2c). În primul caz, distanţa de la preţul de închidere până la preţul maxim se numeşte umbra de sus, iar distanţa de la preţul de deschidere până la preţul minim — umbra de jos. O situaţie similară este şi pentru lumânarea bearish. Trebuie menţionat că şi lumânările pot forma gap.

TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II) Lumanarile japoneze

TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (I)

VALUTA, PERECHILE VALUTARE FOREX

Valuta este unitatea monetară naţională într‑un anumit stat sau grup de state. În Europa Occidentală aceasta este Euro, în SUA – Dolarul, în Japonia – Yenul etc. Cursul valutar reprezintă raportul numeric al unei valute faţă de alta. Pe piaţa valutară este folosită noţiunea de pereche valutară. În funcţie de durata tranzacţiei de cumpărare – vânzare a valutei, se deosebesc două tipuri de cursuri valutare: spot şi forward. Cursul la vedere (SPOT) este cursul valutar stabilit în momentul încheierii tranzacţiei, iar schimbarea reală a valutei va avea loc între bănci – contraagenţi în a doua zi de lucru din ziua încheierii tranzacţiei. Data de transfer a mijloacelor băneşti pe conturile contraagenţilor se mai numeşte data de valutare (Value Date).

Aceasta poate fi:

• în ziua în care a fost încheiată tranzacţia — Today (Tod);

• în următoarea zi de lucru după încheierea tranzacţiei — Tomorrow(Tom);

• în a doua zi de lucru după încheierea tranzacţiei — Spot.

Cel mai frecvent, pe piaţa Forex, tranzacţiile se încheie cu data de validare Spot. Toate tranzacţiile cu data de validare mai mică de două zile de lucru se mai numesc operaţiuni interne de convertire. Cursul la termen (FORWARD) indică valoarea valutei după o anumită perioadă de timp. Perioadele standard sunt de 1, 3, 6 şi 12 luni. Cursul Forward = Cursul Spot + (Cursul Spot) х Rata% х Numărul de zile 360×100.

O importanţă majoră în tranzacţionarea valutară o au volumele. Cu cât sunt mai mari volumele tranzacţionate, cu atât este mai dificil pentru trader sau grupul de participanţi la piaţă să manipuleze cursul ei. Chiar şi în cazul celor mai populare valute (euro şi dolar), se poate spune că, practic, sunt imposibil de manipulat, excluzând situaţiile rare când pe piaţă se implică băncile centrale de stat. Lichiditatea constituie unul din principalele motivele pentru care majoritatea traderilor preferă să tranzacţioneze perechile valutare. Un alt argument ar fi: cu cât este mai mare volumul de tranzacţii pe piaţa Forex, cu atât mai bine pot fi aplicate diferite tipuri de analiză, care vor fi studiate în continuare. După euro şi dolar, care au o cotă de 70% din piaţă, cele mai populare instrumente de tranzacţionare sunt yena japoneză (11%), lira britanică (8%), francul elveţian (5%) şi ultimele 6% rămân pentru celelalte valute.

TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (I) distributia

Cota valutelor tranzacţionate pe piaţa valutară

TRANZACŢIILE ÎN MARJĂ ÎN FOREX

În ultimii 10 ani activitatea de tranzacţionare individuală pe piaţa valutară devine tot mai populară. Aceasta se datorează dezvoltării serviciilor financiare şi aplicării marjei. În aceste condiţii, fiecare doritor poate activape piaţa valutară internaţională cu volume mari, acordându‑i brokerului oar o anumită sumă drept garanţie. În practică, dacă traderul vrea să participle la tranzacţionare pe piaţa Forex, el trebuie să dispună de o sumă de 100000 unităţi ale unei anumite valute. Deseori, aceasta este o sumă foarte mare pentru mulţi traderi individuali, care decid să participe la tranzacţionare. Totuşi, datorită efectului de levier, participanţii au posibilitatea de a

intra în piaţă dispunând de sume mai mici decât cei care execută tranzacţii pe piaţa interbancară forex‑spot. Noţiunea efectului de levier se mai întâlneşte sub denumirea de leverage, marjă, pârghie de creditare etc. Ce reprezintă efectul de levier şi cum funcţionează acesta? De regulă, brokerul acordă clienţilor săi o pârghie de creditare şi astfel traderii individuali au posibilitatea de a tranzacţiona în piaţă. Dacă efectul de levier al brokerului este 1:100 (sau 1%), atunci participantul poate intra în piaţă cu o sumă de o sută de ori mai mică decât cea cu care se efectuează operaţiunea reală. De exemplu, dacă traderul deschide o poziţie în piaţă, utilizând 1000 USD din capitalul său, la levierul de 1:100, rezultă că real el tranzacţionează cu suma de 100000 USD.

PUNCT (PIPS) PENTRU FOREX

O altă noţiune de bază pe piaţa valutară este pips‑ul. Pips‑ul reprezintă cea mai mică schimbare a cotaţiei cursului valutar (pasul minim de cotare). De exemplu, cursul USD/CHF este 1.2212 şi creşte la 1.2213, atunci înseamnă că s‑a modificat preţul cu un pips (0.0001). Profitul sau pierderea fiecărei tranzacţii este determinată de variaţia în pipşi a preţului din momentul deschiderii poziţiei. Totodată, valoarea absolută a rezultatului depinde de mărimea sumei alocate tranzacţiei.

TRENDUL (TREND)

Trendul reprezintă direcţia de evoluţie a pieţei. Se deosebesc două tipuri de trend: ascendent şi descendent, iar în cazul în care preţul urmează o evoluţie laterală, o anumită perioadă de timp, fără tendinţe clare de creştere sau descreştere, se consideră că piaţa este în range sau în flat.

Un trend crescător reprezintă o succesiune de creşteri cu maxime şi minime ascendente. Un trend descrescător reprezintă o succesiune de maxime şi minime descrescătoare.

TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (I) trenduri

Aceste tipuri de trend sunt cunoscute şi sub denumirea de trendul taurului (bullish trend) şi trendul ursului (bearish trend). În practică, aceste denumiri sunt cele mai populare printre participanţii profesionişti la pieţele financiare. Trendul ascendent este numit bullish (al taurului), iar cel descendent — bearish (al ursului). Aceste două noţiuni au origine istorică. La începutul primului mileniu se organizau lupte de animale pentru distracţie. Spectatorii, urmărind aceste lupte, observau modul characteristic prin care taurii şi urşii îşi atacau victimele. Taurii atacau cu capul plecat, după care străpungeau şi aruncau adversarul în sus, adică acţionau de jos în sus, pe când urşii, ridicaţi în picioare şi desfăcând labele din faţă, încercau să doboare victima urcându‑se pe ea, adică acţionau de sus în jos. Este acceptat ca prin bullish trend să se înţeleagă creşterea preţurilor la instrumentul financiar urmărit, iar prin bearish trend — scăderea preţurilor.

În zilele noastre aceste noţiuni caracterizează şi participanţii din piaţă.

În funcţie de prognoze şi direcţiile tranzacţiilor încheiate, participanţii pieţei se împart în două categorii: grupul taurilor — participanţii care cumpără, anticipând creşterea preţului; grupul urşilor — participanţii care vând, anticipând scăderea preţului.

Trendul Primar reprezintă o mişcare ascendentă sau descendentă extinsă care durează de obicei un an, dar se poate extinde pe mai mulţi ani. Mişcările in direcţia trendului primar sunt intrerupte de mişcări intermediare în direcţia opusa — corecţii.

Trendurile Intermediare (Secundare) – reprezintă corecţii (reacţii) importante care intrerup evoluţia preţului in direcţia trendului primar, descreşteri sau corecţii ce apar pe trendurile crescătoare (bull markets) si creşteri sau reveniri care apar pe trendurile descendente (bear markets). In general, un trend intermediar durează între trei săptămâni şi trei luni şi rareori mai mult. În general corectează între o treime şi doua treimi (cel mai probabil în jur de 50%) din creşterea (sau descreşterea, după caz) înregistrată de preţuri în evoluţia precedentă în direcţia trendului primar. Sunt două criterii de recunoaştere a unui trend intermediar: orice mişcare a preţului în direcţia contrară trendului primar care durează cel puţin trei săptămâni si corectează cel puţin o treime din mişcarea precedentă în direcţia trendului primar.

Trendurile minore — sunt fluctuaţii scurte (în general mai puţin de 6 zile şi rareori până la trei săptămâni) ce au o importanţă mai mica, dar care formează trendurile intermediare. De obicei, dar nu întotdeauna, un trend intermediar este format din trei sau mai multe trenduri minore.

Trendurile Primare au trei faze:

Trendul Primar ascendent pe forex (Bullish Trend) — Trendurile primare crescătoare sunt in general (dar nu invariabil) formate din trei faze:

Faza de acumulare — atunci are loc cumpărarea de către cei mai inteligenţi investitori. Rezultatele economice sunt inca slabe (de fapt, la nivelul cel mai scăzut ) pe parcursul acestei faze. Publicul are încă apetitul pentru investiţii la un nivel foarte scăzut. In acest moment, investitorii inteligenţi realizează faptul ca piaţa a asimilat asa numitele ştiri negative. Volumul de tranzacţionare este moderat, dar începe sa crească pe creşterile minore.

Faza participării publicului — este faza de creştere constantă insoţită de creşterea volumului de tranzacţionare datorită condiţiilor macroeconomice pozitive si îmbunătăţirea rezultatelor financiare care încep să atragă atenţia publicului.

Faza de distribuţie — reprezintă faza de tranzacţionare intensă. Toate ştirile economice sunt pozitive; creşterile preţurilor sunt spectaculoase şi apar frecvent pe prima pagină a ziarelor. În această fază, aceeaşi investitori inteligenţi care au început să acumuleze aproape de minim (când nimeni nu dorea să cumpere) încep sa vandă inaintea tuturor.

Trendul primar descendent (Bearish Trend) — trendurile primare descendente sunt in general (dar nu invariabil) caracterizate de trei faze:

Faza de distribuţie (care de fapt începe în ultima faza a trendului primar crescător) — în aceasta faza volumul de tranzacţionare este încă ridicat deşi începe să se diminueze pe creşteri, şi publicul este încă activ, dar începe să prezinte semne de dezamăgire, deoarece profiturile fabuloase sperate întarzie să apară.

Faza de panică — cumpărătorii încep sa scadă si vânzătorii devin nerăbdători să vândă. Trendul descendent începe sa scadă aproape vertical, în timp ce volumul de tranzacţionare atinge valori fabuloase. După faza de panică (in care preturile scad mult mai mult decât ar impune situaţia economica la momentul respectiv), poate urma o perioadă de redresare pe termen mediu sau o evoluţie laterală (sideways).

Faza de descurajare — este faza în care încep să vandă şi investitorii care au rămas în timpul perioadei de panică sau au cumpărat în timpul acesteia pentru că preţul părea ieftin în comparaţie cu preturile existente cu câteva luni în urmă. Ştirile economice încep să se deterioreze. Trendul descendent capitulează când toate ştirile negative sunt incluse in preţ, si de obicei, inainte ca toate ştirile negative sa dispară.

Volumul din piața forex trebuie să confirme trendul – volumul de tranzacţionare tinde să crească atunci când preturile evoluează în direcţia trendului primar. De aceea, într-o piaţă ascendentă volumul tranzacţiilor se măreşte atunci când preţurile cresc şi se diminuează atunci când preţurile scad. Intr-o piaţa descendentă, volumul creşte atunci când preturile scad si descreşte atunci când preţurile revin. Într-o măsură mai mică aceasta se întamplă şi în cazul trendurilor secundare. Semnalele relevante apar din studiul evoluţiei preţului. Volumul reprezintă un instrument complementar.

Trendul este considerat valabil până când avem semnale clare de inversare

– putem corela acest principiu cu o lege din fizică ce afirmă că un obiect în mişcare (în acest caz trendul) tinde să continue mişcarea până când forţe externe cauzează schimbarea direcţiei. Analiştii au la dispoziţie o serie de instrumente pentru identificarea semnalelor de inversare a trendului, ce includ: studiul nivelelor de suport şi rezistenţă, modele grafice, linii de trend si medii mobile. Unii indicatori pot oferi încă din faze incipiente semnale de pierdere a momentum-ului. În general daca nu avem astfel de semnale, cel mai probabil trendul actual va continua.

SPREAD ÎN FOREX

Preţul la care banca este gata să cumpere valută se numeşte Bid, iar cel la care este gata să vândă — Ask . Diferenţa dintre preţul de vânzare şi cel de cumpărare se numeşte spread. Prin spread se înţelege diferenţa într‑un anumit moment, dintre preţul la care traderul poate cumpăra instrumentul financiar şi preţul la care‑l poate vinde. Spreadul este egal cu diferenţa dintre cursul de cumpărare şi cel de vânzare. De exemplu, dacă la ora 10:30 şi 30 sec. cursul de vânzare a perechii forex USD/CHF este egal cu 1.2212, iar cursul de cumpărare 1.2215, atunci spreadul va fi de 3 pips. La elaborarea strategiei de tranzacţionare este important să ţinem cont de mărimea acestuia, deoarece diferite instrumente financiare au un nivel diferit al spreadului. Modificarea minimă posibilă a cotatiei unei valute poartă denumirea de punct (point, pip). Diferitele valute se coteaza la rate diferite; La majoritatea valutelor un punct este egal cu o zece miime; la yenul japonez — o sutime. De obicei spread‑ul variază de la 2 şi 10 puncte.