ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV)

Modele de continuare a trendului în Forex Modele de continuare — sunt acele figuri la apariţia cărora piaţa, probabil, va continua evoluţia în aceeaşi direcţie. Spre deosebire de figurile de schimbare a direcţiei trendului, cele de continuare, în practică, se pot forma în orice etapă a evoluţiei. Odată formate, acestea semnalează o încetinire în mişcarea pieţei. Până să începem analiza unor figuri concrete, prezentăm regulile generale, comune pentru toate figurile de continuare a trendului: • Cu cât figura acoperă o parte [...]

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)

Vârf triplu şi bază triplă (triple top and triple bottom — TT &TB) în Forex Să analizăm figura 34. Vârful triplu este o combinaţie de trei vârfuri şi două baze. Înălţimea vârfurilor este aproximativ egală. O condiţie importantă este ca primul vârf să fie cel mai înalt. Vârful triplu este ultimul model din şirul H&S şi DT&DB. De regulă, al patrulea vârf lipseşte. Acest model este întâlnit mai rar decât altele şi formarea lui necesită mai mult timp. Caracteristicile figurii [...]

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (II)

MODELE GRAFICE FOREX În Forex, trendul nu poate avea mereu aceeaşi direcţie, mai devreme sau mai târziu aceasta se modifică. Semnalele de încetinire, continuare şi schimbare a direcţiei, de obicei, apar ca nişte modele caracteristice preţului. Acestea constituie rezultatul unor interacţiuni complexe între cumpărători şi vânzători, nivele de suport şi rezistenţă. Din numeroasele combinaţii grafice, doar cele mai des întâlnite sunt numite figuri (modele). Aceste figuri se utilizează pentru previzionarea evoluţiei viitoare a instrumentului financiar, bazate pe o probabilitate mare [...]

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I)

Introducere în analiza grafica pentru forex Analiza grafică, numită şi analiza clasică, poate fi prezentată ca partea cea mai importantă a analizei tehnice. La elaborarea unei strategii de tranzacţionare in piețele forex prioritar este recomandată utilizarea analizei tehnice. Analiza grafică se aplică pentru previziunea evoluţiei preţurilor şi ajută la adoptarea unor decizii investiţionale optime. Obiectul de studiu al analizei tehnice clasice îl constituie graficele cotaţiilor perechiilor forex. Modele de preţuri, formate cu ajutorul graficului, se numesc figuri. Figurile reprezintă modele [...]

ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX

Scopul analizei fundamentale pentru forex constă în determinarea cauzei factorilor care contribuie şi influenţează direcţia pieţei. Din punct de vedere istoric, analiza fundamentală a apărut înainte de analiza tehnică şi mult timp a fost unicul mijloc de cercetare a evoluţiei pieţelor de capital. În practică, o analiza fundamentală calitativă pe forex este mult mai dificil de efectuat decât cea tehnică. Pentru a explica evoluţia unei perechi valutare din punct de vedere al analizei fundamentale, se urmăresc factori clasificaţi după [...]

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX

Graficul lumânărilor japoneze este utilizat cel mai mult de către traderii din piața Forex, deoarece acesta oferă informaţie completă, clară şi certă referitoare la dinamica evoluţiei preţurilor. Graţie funcţionalităţii lor, lumânările îşi găsesc o aplicabilitate largă în efectuarea unei analize financiare. În acest capitol vom face cunoştinţă cu principalele tipuri de lumânări şi figuri formate de acestea. PRINCIPALELE TIPURI DE LUMÂNĂRI IDENTIFICATE ÎN FOREX Lumânare ascendentă, Lumânare descendentă, Stea, Ciocan, Spânzurat, Diferite tipuri de lumânări (doji) Figuri de schimbare a direcţiei trendului [...]

TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II)

POZIŢIILE SCURTE (SHORT) şi LUNGI (LONG) ÎN PIAȚA FOREX Următoarele noţiuni pe care le vom explica sunt poziţiile short şi long. Poziţia Short presupune vânzarea activului financiar respectiv (care poate să nu ne aparţină), iar poziţia Long — cumpărarea acestuia. Apare întrebarea: cum poate fi vândut ceva ce nu ne aparţine în cazul deschiderii unei poziţii short? Modalitatea, care este utilizată de ani de zile, este următoarea: traderul primeşte cu împrumut activul financiar dat de brokerul său, îl vinde, şi după [...]

TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (I)

VALUTA, PERECHILE VALUTARE FOREX Valuta este unitatea monetară naţională într‑un anumit stat sau grup de state. În Europa Occidentală aceasta este Euro, în SUA - Dolarul, în Japonia - Yenul etc. Cursul valutar reprezintă raportul numeric al unei valute faţă de alta. Pe piaţa valutară este folosită noţiunea de pereche valutară. În funcţie de durata tranzacţiei de cumpărare - vânzare a valutei, se deosebesc două tipuri de cursuri valutare: spot şi forward. Cursul la vedere (SPOT) este cursul valutar stabilit [...]

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (I)

Media Mobilă — Moving Average (MA) pentru piața forex Media mobilă este folosită pentru analiza continuităţii datelor şi obţinerea informaţiilor generale despre mişcarea preţului în timp. Pentru analiza tehnică, MA este un indicator important şi des utilizat (poate cel mai utilizat in tranzacționarea pe forex). Reprezentată grafic, acesta arată tendinţa curentă a pieţei, excluzând fluctuaţiile de moment. Acest indicator are următoarele caracteristici: • Preţul • Perioada • Tipul De exemplu, avem şirul numeric: a1‚ a2‚ a3‚ a4‚ a5‚ a6‚ a7‚ a8‚ a9, a10‚ a11‚ a12‚ a13‚ [...]