Media Mobilă — Moving Average (MA) pentru piața forex

Media mobilă este folosită pentru analiza continuităţii datelor şi obţinerea informaţiilor generale despre mişcarea preţului în timp. Pentru analiza tehnică, MA este un indicator important şi des utilizat (poate cel mai utilizat in tranzacționarea pe forex). Reprezentată grafic, acesta arată tendinţa curentă a pieţei, excluzând fluctuaţiile de moment.

Acest indicator are următoarele caracteristici:

• Preţul

• Perioada

• Tipul

De exemplu, avem şirul numeric:

a1‚ a2‚ a3‚ a4‚ a5‚ a6‚ a7‚ a8‚ a9, a10‚ a11‚ a12‚ a13‚ a14‚ a15

După cum am menţionat, în analiza tehnică sunt utilizate 4 preţuri: de deschidere (Open), de închidere (Close); minim (Low) şi maxim (High) pentru o anumită perioadă. Valoarea MA indică preţul folosit pe fiecare bară a graficului. Se va schimba valoarea medie a Open, Close, Low şi High?

În calculul MA sunt incluse valorile:

• Median Price = (High+Low)/2

• Typical Price = (High+Low+Close)/3

Weighted Close = (High+Low+Close+Close)/4

Următorul parametru este perioada. Acesta este un număr ce indică perioada de timp în care vor fi analizate datele. De exemplu, dacă perioada este 34, atunci mărimea curentă a MA se va calcula din datele obţinute pe ultimele 34 de perioade ale graficului (ex: pentru graficul zilnic reprezintă ultimele 34 de zile ale instrumentului forex analizat).

Al treilea parametru este tipul MA. Există mai multe modele de MA, dar vom analiza trei dintre acestea:

• Media Mobilă Simplă (Simple MA — SMA)

• Media Mobilă Exponenţială (Exponential MA — EMA)

• Media Mobilă Liniară (Linear Weighted WMA)

Media Mobilă Simplă (SMA) se calculează ca valoare medie aritmetică a preţului, pentru o anumită perioadă de timp. Să privim încă o dată la şirul numeric şi presupunem că fiecare număr constituie preţul de închidere a unei anumite perioade. Cum calculăm SMA utilizând aceste date?

De exemplu, ne interesează SMA pentru preţul de închidere a 15 perioade (acesta va fi unul din punctele prin care va trece linia mediei mobile).

Atunci:

SMA (15, Close) = (а1 + а2 + а3 + а4 + а5 …. + а14 + а15) / 15

SMA este mai eficient pe graficele de lungă durată: zilnic, săptămânal sau lunar. Media Mobilă Liniară (WMA) se calculează din valoarea medie a datelor pentru o anumită perioadă, dar spre deosebire de SMA, la acest tip de medie mobilă fiecare perioadă are un grad diferit de influenţă asupra rezultatului final. Cu alte cuvinte, dacă pentru SMA preţurile tuturor perioadelor sunt egale, adică avem o medie aritmetică, atunci la WMA diferite perioade se deosebesc printr‑un grad diferit al ponderii în calculul valorii medii. Pentru WMA cea mai mare influenţă o are preţul ultimei perioade (datele recente), iar ponderea datelor mai vechi se micşorează proporţional. Media Mobilă Exponenţială (EMA) — ca şi în cazul WMA, pentru această medie mobilă cea mai mare importanţă o au datele din ultima perioadă. Diferenţa constă în faptul că influenţa primelor perioade este mult mai mare decât a celorlalte. Adică, privind înapoi în timp, ponderea preţului în rezultatul final se reduce în raport procentual mai repede decât la WMA, deci se micşorează exponenţial. În graficele următoare observăm cum scade influenţa fiecărei perioade asupra WMA şi EMA la analiza oricărui şir de preţuri.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (I) - wma ema

În fig. 96 (perechea forex usd/cad) sunt prezentate toate cele trei tipuri de medii mobile, fiecare are 20 de perioade şi se calculează după preţurile de închidere ale lumânărilor precedente.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (I) sma wma ema

În fig. 96 este prezentată viteza cu care reacţionează diferite medii mobile la schimbarea situaţiei din piaţă. Cea mai rapidă este WMA, iar cea mai lentă — Media Simplă.

Media Mobilă (Moving Average) — este principalul indicator al analizei tehnice. Pe el se bazează un număr mare de alţi indicatori, utilizaţi de majoritatea traderilor. Media mobilă, într‑o formă sau alta, în calitate de semnal de intrare sau ieşire, filtru, nivel Stop Loss etc., se poate aplica în orice strategie de tranzacţionare si pentru orice instrument al pieței forex. Acest indicator este utilizat în lucrările cunoscuţilor teoreticieni prezentaţi în capitolele următoare.

MACD pentru piața forex

Indicatorul Moving Average Convegence Divergence (MACD) reprezintă convergenţa şi divergenţa mediilor mobile. El se formează ca diferenţă între două medii mobile, care este exprimată prin histograme (haşurări verticale). Ca semnal de intrare în piaţă se utilizează media mobilă a indicatorului MACD (linia semnal). Acesta este unul din cei mai cunoscuţi indicatori clasici, utilizat de majoritatea traderilor şi analiştilor pe pieţele financiare si forex pentru a analiza puterea de evoluţie a trendului. De obicei, pentru crearea indicatorului se folosesc mediile mobile exponenţiale (EMA) cu perioade de 26 şi 12, iar ca linie semnal — media mobilă cu perioada 9.

MACD = EM A12 – EM A26 – EM A9*(EM A12 – EM A26)

Reguli generale de utilizare a indicatorului sunt următoarele:

Când histogramele MACD se află mai sus de linia zero, trendul este ascendent, când se află mai jos — descendent. Cât timp MACD formează noi histograme pozitive mai înalte, trendul ascendent are potenţial de continuare (la trendul descendent situaţia este identică). Când preţul formează un nou maxim, iar histogramele MACD sunt mai jos decât maximul anterior, se consideră că trendul ascendent pierde din putere şi probabil urmează o scădere a preţului. Acest efect se numeşte divergenţa (Divergence) trendului şi anticiparea corectă a preţului viitor este probabilă, deoarece divergenţa indică potenţiala schimbare a direcţiei preţului.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (I) - Divergente MACD

Divergenţa reprezintă diferenţa între direcţia preţului şi direcţia indicatorului, şi reflectă principiul neconfirmării tendinţei curente a pieţei. Când maximele preţurilor sunt confirmate de maximele indicatorului, înseamnă că trendul este susţinut de entuziasmul traderilor, care aşteaptă ca preţul să atingă un nivel şi mai înalt. Neconfirmarea înseamnă că noile vârfuri sunt atinse mai mult din inerţie, şi din lipsa unui număr mare de vânzători care să stopeze creşterea preţului. În această situaţie apare momentul când tranzacţiile de cumpărare s‑au efectuat şi în piaţă au rămas puţini cumpărători (volumul ordinelor de cumpărare este foarte mic). În acest moment chiar şi un volum redus de vânzări (cel mai frecvent din cauza închiderii poziţiilor long) provoacă scăderea preţului, deoarece sunt mai puţini cumpărători şi volumele la cumpărare sunt minime.

Acest moment este benefic pentru deschiderea poziţiilor împotriva trendului instrumentului forex analizat, deoarece probabilitatea schimbării direcţiei este foarte mare, cât şi potenţialul profit. Raţionamentul în cazul unui trend descendent este identic. Apariţia divergenţei reprezintă un semnal important nu numai pentru indicatorul MACD, dar şi pentru alţi oscilatori, ca RSI, Stochastic etc. Indicatorul MACD este folosit la analiza puterii trendului. Prin aceasta se înţelege disponibilitatea şi capacitatea cumpărătorilor sau vânzătorilor de a consolida tendinţa curentă a pieţei (de a efectua noi cumpărări sau vânzări). Tendinţa de creştere sau scădere continuă până când creşte cererea în acea direcţie. Evoluţia preţurilor este condiţionată de intensitatea noilor cereri de cumpărare sau vânzare. Tranzacţiile efectuate de traderii speculanţi (Open interest) se reflectă în mişcarea preţului şi trebuie ştiut că aceste tranzacţii mai devreme sau mai târziu vor fi închise, deoarece traderii vor fixa profitul (Take Profit) sau vor minimiza pierderea (Stop Loss). Evident, închiderea poziţiilor deschise iniţiază mişcarea în direcţie opusă (de exemplu, dacă a fost deschisă poziţia de cumpărare, atunci închiderea ei înseamnă vânzarea aceluiaşi volum de valută, dar cu alt preţ). Acest process continuu al pieţelor financiare se caracterizează printr‑un grad diferit de intensitate: accelerează sau încetineşte. Evoluţia reflectată mai sus este într‑o oarecare măsură aratată de indicatorul MACD.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (I) - divergente

În fig. 99 (forex eur/usd h4) este prezentat un exemplu al indicatorului MACD cu apariţia semnalelor de intrare în piaţă. Momentul oportun apare când liniile histogramei sunt sub linia semnal (pentru vânzare) sau deasupra (pentru cumpărare), şi când indicatorul se află în zona pozitivă intens exprimată (pentru vânzare) sau în cea negativă puternic exprimată (pentru cumpărare). Deseori preţul nu reacţionează la semnal imediat şi se creează un nou impuls (maxim sau minim) în aceeaşi direcţie. Dacă divergenţa apare la al doilea maxim sau minim, atunci semnalul devine şi mai puternic. MACD este mai eficient când preţul efectuează o mişcare cu o amplitudine mai mare. Unul dintre cele mai puternice semnale tehnice este la apariţia divergenţei MACD în special pe graficele de 4 ore, zilnic, săptămânal.

OSMA — MOVING AVERAGE OF OSCILATOR PENTRU PIAȚA FOREX

De obicei, acest indicator este construit ca diferenţă între oscilator şi media mobilă a oscilatorului. Cel mai des este utilizat ca oscilator de bază împreună cu MACD, iar media mobilă este linia semnal a MACD. După cum am menţionat, indicatorul MACD produce semnale puternice, care se obţin la intersectarea histogramelor cu linia semnal. OSMA reflectă distanţa dintre înălţimea histogramelor şi linia semnal. Astfel se obţine indicatorul care arată tendinţa de scurtă durată şi determină semnalul de bază al schimbării direcţiei după MACD pe forex.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (I) - osma

În fig. 100 (forex eur/usd h4) observăm cum oscilatorul OSMA ne atenţionează din timp asupra semnalului ce urmează pe MACD, formând histograme mai joase înaintea semnalului de vânzare şi mai înalte — la cumpărare. Semnalul puternic este obţinut atunci când are loc străpungerea liniei zero. Divergenţele indicatorului se evidențiază clar şi, deseori, anticipează punctele importante de întoarcere (după cum a menţionat cunoscutul trader şi investor Bill Wiliams despre indicatorul Accelerator, asemănător lui OSMA: analiza acestui indicator este ca o citire a ziarului de dimineaţă).

 

Sursa articol Admiral Markets UK