Introducere în analiza grafica pentru forex

Analiza grafică, numită şi analiza clasică, poate fi prezentată ca partea cea mai importantă a analizei tehnice. La elaborarea unei strategii de tranzacţionare in piețele forex prioritar este recomandată utilizarea analizei tehnice. Analiza grafică se aplică pentru previziunea evoluţiei preţurilor şi ajută la adoptarea unor decizii investiţionale optime. Obiectul de studiu al analizei tehnice clasice îl constituie graficele cotaţiilor perechiilor forex. Modele de preţuri, formate cu ajutorul graficului, se numesc figuri. Figurile reprezintă modele de evoluţie a pieţei, clasificate din punct de vedere al formei şi probabilităţii de mişcare a preţului într‑o anumită direcţie.

Taurii (Bulls) şi Urşii (Bears)

Graficele capătă o anumită formă în urma influenţei a celor două categorii de participanţi — cumpărători (bulls) şi vânzători (bears). Rezultatul interacţiunii acestor două grupuri constituie factorul principal ce determină forma graficului perechii forex analizate — creşteri, scăderi, minime, maxime (fig. 24).

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I) Analiza grafica

Creşterea se observă când cumparătorii sunt evident mai puternici şi prin intermediul volumului tranzacţiilor câştigă în faţa vânzătorilor. După creşterea preţului se formează un maxim la care cumpărătorii încep să piardă din putere şi dinamica vânzărilor se accentuează. Respectiv, după ce punctul maxim este atins urmează scăderea (mişcare descendentă), ca rezultat al creşterii puterii vânzătorilor, care pe moment câştigă în faţa cumpărătorilor. După scădere se formează un minim, ce sugerează faptul că puterea vânzătorilor s‑a epuizat, iar a cumpărătorilor, a crescut. Acestea sunt principalele patru elemente ale graficului pentru orice instrument financiar. Aceste elemente constituie obiectul de cercetare al analizei grafice.

ANALIZA TRENDULUI ÎN FOREX

Am enumerat cele patru elemente de bază ale graficului. Analizând fiecare element în parte, obţinem informaţii numai despre o anumită perioadă de timp şi nu cunoaştem ce s‑a întâmplat în trecut sau cum va evolua situaţia în viitor. Răspunsul la aceste întrebări îl vom avea dacă vom privi aceste elemente în ansamblu şi le vom analiza consecutiv. Să analizăm graficul din figura 25. Observăm că cele patru elemente, amintite anterior, se află într‑o anumită continuitate, în perioade şi la nivele de preţ diferite. De asemenea, observăm că pe parcursul creşterii preţului perechii forex respective, fiecare minim sau maxim pe grafic este situat mai sus decât cele precedente. Un model invers se formează în cazul evoluţiei descendente a preţului. Luând în calcul această evoluţie, vom trasa o linie care uneşte minimele şi maximele. În figura 25 este reprezentată evoluţia ascendentă în care minimele sunt unite cu o linie. Această linie se numeşte linie de trend. Când vorbim despre evoluţia ascendentă sau creşterea preţului unui anumit instrument financiar, linia de trend, în grafic, trece prin minime. Similar, dacă avem o evoluţie descendentă, linia de trend trece prin maxime.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I) linia de trend

Un element important al liniei de trend îl constituie unghiul format de aceasta. În funcţie de mărimea acestui unghi, se deosebesc trei tipuri de trend. Dacă unghiul format cu axa orizontală este mai mic de 90º, tendinţa evoluţiei preţului este ascendentă şi linia de trend indică direcţia mişcării dominată de tauri. Atunci avem trend ascendent sau trendul taurului (fig. 26). În acelaşi timp, în această figură toate maximele şi minimele viitoare se vor situa mai sus decât precedentele. În acest caz, linia trendului se trasează la bază (marcăm minimele preţului pentru fiecare perioadă de timp).

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I) trend ascendent

Dacă unghiul format de linia trendului cu axa orizontală este mai mare de 90º, atunci tendinţa este descendentă şi linia indică direcţia evoluţiei în care domină urşii. În acest caz, linia trendului va fi trasată prin maxime (marcăm maximele preţului pentru fiecare perioadă de timp).

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I) trend descendent

Când unghiul dintre linia de trend şi axa orizontală este aproape de 0º, adică linia trendului este paralelă cu scala timpului, spunem că avem un trend lateral (side‑ways) sau range. Evoluţia laterală este prezentată în figura 28. În aceast caz preţul nu evoluează într‑o direcţie anume, ci oscilează într‑un interval (canal) îngust. Aici, lipseşte grupul dominant al participanţilor din piaţă, nici cumpărătorii, nici vânzătorii nu se pot impune. De regulă, cu cât se prelungeşte mai mult perioada de echilibru, cu atât mai puternică va fi evoluţia ulterioară a trendului.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I) range

Nivel de suport (Support) şi rezistenţă (Resistance) pentru piața forex

De ce, în cazul trendului ascendent minimele sunt situate pe aceeaşi linie? Ce se întâmplă când preţul atinge linia trendului? Pe parcursul interacţiunii participanţilor deja menţionaţi, vânzători şi cumpărători, se formează nivele de suport şi rezistenţă. Toate liniile de trend şi modelele

grafice formate, sunt o combinaţie a nivelelor de suport şi rezistenţă. Aceste nivele constituie baza previziunii tehnice şi o parte indispensabilă a analizei grafice. Nivelele de suport şi rezistenţă pot fi statice şi dinamice. Prin cele statice înţelegem nivele de suport sau rezistenţă care influenţează piaţa forex la un anumit preţ, ferm, care nu se modifică de‑a lungul timpului.

Nivelele dinamice sunt cele care după o anumită perioadă de timp se modifică, adică preţul la care există suport sau rezistenţă nu este constant. Linia de trend este trasată prin nivele dinamice de suport sau rezistenţă. Când linia trendului este ascendentă (uneşte minimele), avem o linie de support (fig. 26) şi invers — când aceasta este în evoluţie descendentă (uneşte maximele), spunem că această linie este de rezistenţă (fig. 27).

Să analizăm linia de rezistenţă pe graficul evoluţiei unei perechi valutare. Rezistenţa apare când cumpărătorii nu pot sau nu mai vor să cumpere perechea forex respectivă la un preţ mai mare. În acelaşi timp, la acest nivel de preţ, creşte numărul vânzătorilor ce apar pe piaţă şi doresc să vândă valuta scump. Acţiunile lor sunt bazate pe faptul că valuta s‑a apreciat mult şi acum este momentul marcării profitului. Ca rezultat, volumul vânzărilor creşte, ceea ce favorizează evoluţia descendentă a preţului. Atingând linia de rezistenţă, evoluţia ascendentă a preţului se încheie şi la acest nivel începe o nouă luptă pentru superioritate între vânzători şi cumpărători. În dependenţă de care grup de participanţi este mai puternic, există două variante posibile:

1. Cumpărătorii câştigă, urmează străpungerea liniei de rezistenţă şi are loc schimbarea liniei de rezistenţă în linie de suport;

2. Vânzătorii câştigă, linia de rezistenţă rămâne intactă şi piaţa reîncepe mişcarea descendentă.

O situaţie identică se formează şi în cazul nivelelor de suport.

Nivele puternice (Strong levels) în forex

Un important tip de nivel de suport şi rezistenţă îl constituie aşa‑numitele „nivele puternice”. Nivelele puternice sunt zone ferme ale suportului sau rezistenţei, care au o influenţă majoră asupra evoluţiei pieţei. Acestea reprezintă nivele de preţ, care în trecut au provocat un interes mărit din partea vânzătorilor sau cumpărătorilor. Dacă în trecut, la atingerea acestui nivel, observam stagnarea sau schimbarea direcţiei trendului, atunci în viitor, când piaţa va atinge acest nivel, se aşteptă o reacţie similară din partea participanţilor.

Să generalizăm cele relatate mai sus.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I) strong levels

În fig. 29 avem exemple de linii de trend, pe graficul zilnic (Daily) USD/CHF, din perioada decembrie 2006 — septembrie 2007. Observăm că liniile de trend influenţează evoluţia preţului şi după străpungerea acestora, într‑o oarecare măsură putem anticipa mişcarea ulterioară a preţului.

Sfaturi practice pentru tranzacționarea pe forex

Trasarea exactă a liniilor de trend, determinarea nivelelor de suport şi rezistenţă — sunt momente‑cheie pentru o analiză reuşită. Pentru a stabili corect aceste zone şi importanţa lor trebuie respectate câteva reguli simple:

1. Pentru a trasa linia de trend (de suport sau rezistenţă) este obligatoriu trecerea ei prin cel puţin două puncte: două puncte de minim sau maxim. Aceasta va trece prin două zone fixe ale suportului sau rezistenţei. Când linia trece prin trei sau mai multe puncte, ea se numeşte line de trend confirmată.

2. Cu cât sunt mai multe puncte prin care trece linia, cu atât este mai importantă şi este capabilă să influenţeze mai puternic piaţa. Fiecare punct de pe linie (maxim sau minim) reprezintă, la modul figurat, un câmp de luptă între tauri şi urşi. Cu cât sunt mai multe puncte minime, pe linia ascendentă a trendului, cu atât sunt mai multe nivele unde cumpărătorii domină vânzătorii.

Urmând regula de mai sus, linia trebuie trasată în aşa fel incât ea să cuprindă un număr cât mai mare de puncte. Nu este obligatoriu ca linia să treacă prin două minime consecutive, dacă este posibil, o trasăm astfel încât să includă un număr mai mare de minime, intersectând acumularea intermediară a preţurilor.

3. Cu cât o linie de trend este valabilă mai mult timp, cu atât aceasta reprezintă un nivel de suport sau rezistenţă mai important al perechii forex respective .

4. Odată străpuns, nivelul de suport sau rezistenţă îşi păstrează influenţa asupra pieţei, devenind suport din rezistenţă sau invers.

5. Deseori se întâmplă că după străpungerea suportului sau rezistenţei, piaţa are o corecţie până la nivelul de preţ anterior stăpuns şi numai după testarea aceastuia îşi continuă mişcarea în direcţia străpungerii.

6. Importanţa unei linii de trend (suport sau rezistenţă) este determinată de unghiul său. Linia de trend cu un unghi mai mic de 45º este mai stabilă. Cu cât este mai mare panta liniei, cu atât aceasta poate influenţa mai puţin piaţa forex pe termen lung.

7. Revenirea pieţei la nivelul liniei de trend creşte interesul vânzătorilor (la trendul descendent) sau al cumpărătorilor (la trendul ascendent), care vor încerca să restabilească direcţia de evoluţie precedentă a instrumentului financiar.

8. Nu lăsaţi ordinele Stop Loss (ce limitează pierderea) la nivelul suportului sau rezistenţei. Evoluţia pieţei are următoarea caracteristică: atingând un anumit nivel, peste o perioadă scurtă este posibilă revenirea preţului la acest nivel şi apoi mişcarea să continue în direcţia favorabilă Dvs. Pentru a evita aceste situaţii nefavorabile, întotdeauna plasaţi in platforma MetaTrader 4 ordinele puţin sub nivelul suportului (dacă este deschisă poziţia de cumpărare) şi puţin peste nivelul rezistenţei (dacă este deschisă poziţie de vânzare).