ANALIZA VALURILOR IN PIATA FOREX (partea II)

TIPUL VALURILOR IN PIETELE FOREX SI INTERNATIONALE

Impulsurile

Impulsurile se împart în două tipuri de bază — de trend şi finale. Impulsurile de trend reprezintă mişcări puternice în care preţurile ating noile maxime sau minime. Pe grafic ele apar ca un trend format din cinci segmente — trei din ele în direcţia principală, separate de două valuri care se întâlnesc sau figuri (de obicei, corecţiile sunt mai lungi ca perioadă şi mai complexe decât valurile de impuls).

Regulile principale pentru valurile de impuls şi trend:

• valul 2 niciodată nu trebuie să atingă începutul valului 1;

• valul 3 niciodată nu poate fi cel mai scurt, şi în majoritatea cazurilor va fi cel mai lung din cele trei valuri de impuls — 1, 3 şi 5;

• valul 4 nu poate fi mai jos decât maximul valului 1. Aceasta poate să se întâmple la impulsul final, dar nu de trend.

strategii de tranzactionare forex - analiza valurilor - 5 valuri

În fig. 161 sunt prezentate exemple de numerotare incorectă a valurilor. În primul caz nu este păstrată regula de bază — valul 2 niciodată nu trebuie să atingă începutul valului 1. În al doilea caz este încălcată regula valului 3: acesta niciodată nu trebuie să fie mai scurt şi în majoritatea cazurilor va fi cel mai lung din cele trei valuri de impuls. În al treilea caz nu este respectată regula valului 4 — el nu trebuie să înlocuiască valul 2.

Unul dintre valurile de impuls este prelungit — 1, 3 sau 5. De obicei, valul extins trebuie să fie de 1,618 sau mai mare decât următorul val de impuls (această regulă are excepţii) ca lungime. În funcţie de care val este extins, pot fi delimitate trei tipuri principale de impuls. Mai frecvent se

întâlneşte varianta cu valul extins 3.

strategii de tranzactionare Forx - analiza valurilor - up down

De multe ori valul extins 3 este segmentat mai mult decât celelalte (cu vârful bazei clar evidenţiat — fig. 163)

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - impuls val 3

În graficul zilnic al perechii Forex GBP/USD, sunt îndeplinite condiţiile de bază ale impulsului trendului cu valul 3 extins. Valul 3 în cazul dat are lungimea de 1,618 raportată la valul 1 şi 5. Când impulsul este extins la valul 3, cel mai des valurile 1 şi 5 sunt egale ca lungime sau sunt într‑o anumită proporţie (0,618 sau 0,5). Aceasta se poate observa şi prin construirea a două linii: prin punctele 2‑4 şi apoi paralel cu el, prin vârful valului 1(p.1).

Triunghiurile în diagonală (Diagonal Triagles) pentru piata Forex

Aceste figuri reprezintă de asemenea o continuitate de cinci valuri, dar spre deosebire de impulsul‑standard, valul extins este 1 sau 5, nu 3. Dacă ele vor fi segmentate vizibil (minimele şi maximele clar observate), structura interioară a figurii poate fi: 5:3:5:3:5 (după numărul valurilor mai mici în fiecare val mare), dar poate fi constituită şi din cifrele trei: 3:3:3:3:3. În cazul doi impulsurile se numesc finale şi de cele mai multe ori sunt acele figuri care se formează la sfârşitul unei figuri mai mari în forma valului C — la corecţii sau a valului 5 — la impulsuri.

Când este extins valul 1, figura seamănă cu o pană .

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - triunghi diagonala

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - diagonala val cÎn fig. 165 este prezentată diagonala în forma valului C pentru perechea Forex Eur/Jpy. În exemplul dat structura internă a lui C este :5:3:5:3:5.

Diagonalele Finale din piata Forex (Ending Diagonal)

Structura internă a acestor figuri este alcătuită din combinarea a trei valuri (:3:3:3:3:3).

Finala Diagonala

Când valul 5 este extins, figura apare ca o pană lărgită.

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - val 5 extins

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - diagonala finala

Corecţii pot fi valurile 2, 4, A, B, C, D sau E dintr‑o clasă superioară. Acestea reprezintă o structură complexă de impulsuri şi, de obicei, nu prezintă potenţial pentru profit, dacă nu constituie figuri pentru interval de timp mai mari (de o zi, o săptămână). Totuşi, dacă traderul le identifică exact, aceasta devine un avantaj, deoarece finalizarea corecţiei pietei forex este doar începutul unei mişcări noi de impuls, care poate fi speculată chiar de la început şi în acest caz profitul va fi maxim. Multitudinea modelelor de corecţie se determină de tipul valului A, direcţia valului B şi lungimea valului C faţă de A şi B. Trebuie menţionat că valul B de multe ori induce în eroare, deoarece se dezvoltă în direcţia impulsului, şi mulţi traderi deschid poziţii urmărind continuarea trendului. În funcţie de lungimea valurilor B şi C putem determina puterea următorului val de impuls. Cu cât valul B este mai puternic şi valul C mai slab, cu atât mai puternic va fi următorul val de impuls (3 sau 5).

Zigzagul in Forex(:5:3:5).

Acest tip de structură corectivă se utilizează în modelul valurilor Elliot (corecţiile A, B, C — fig. 159). Un asemenea model, de obicei, reflectă o corecţie profundă (aproximativ 50 — 61,8%). Dacă valul A este segmentat clar, atunci el trebuie să fie format din cinci valuri. După care urmează valul B cu o structură din trei valuri care, de regulă, se încheie maxim la 62% din lungimea A. Valul C (cu cinci valuri :5), de obicei este într‑o anumită proporţie faţă de A, de cele mai multe ori este egal cu acesta, dar poate fi de 0,618 sau 1,618 din A.

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - zig zag jos

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - zig zag sus

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - forma valului a

Corecţiile laterale in Forex (:3:3:5)

Spre deosebire de zigzag, în timpul corecţiilor laterale valul B atinge lungimea valului A (sau cel puţin 80%). Valul A este format din trei valuri. De aici provine regula: când începe corecţia, urmărim formarea valului A. Dacă este format din cinci valuri, avem un zigzag; dacă este din trei valuri, atunci întreaga corecţie va fi laterală sau un triunghi. Corecţia laterală clasică (Regular Flat) apare atunci când valul B atinge exact nivelul începutului valului A, iar valul C atinge sau va depăşi puţin nivelul bazei A.

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - corectia laterala

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - corectia laterala 2

Când valul B va depăşi lungimea valului A şi următorul val C nu va atinge baza A, atunci avem o corecţie mobilă sau în miscare (Running). Aceasta este un semn al unui trend puternic şi probabil următorul val de impuls va fi puternic şi de durată.

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - corectia mobila

Dacă valul B va depăşi valul A, după care valul C scade sub nivelul bazei A, avem o corecţie deformată (Irregular). Aceste figuri apar ca nişte formaţiuni ce se extind şi, de obicei, după finalizarea lor mişcarea nu are potenţial mare ca în cazul corecţiei mobile.

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - corectia mobila

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - corectia deformata

Un model mai semnificativ îl reprezintă corecţia laterală cu valul eşuat C (Failure C). În cazul în care C nu atinge vârful valului A (depăşind aproximativ 0,618 din A), aceasta înseamnă că următorul val de impuls va fi puternic.

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - corectia deformata lateral

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - corectia laterala

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - val esuat

Triunghiurile in Forex (:3:3:3:3:3)

Dacă vorbim de triunghiuri ce se îngustează, este important să cunoaştem că pe parcursul formării acestor figuri piaţa acumulează energie. Când preţul străpunge limitele triunghiului, va urma o mişcare puternică. Aceste figuri au un potenţial mare de profit. Dacă le segmentăm, valurile ce le formează de cele mai multe ori sunt câte trei (:3) — A, B, C, D, E. Cel mai frecvent triunghiurile se formează în valul B sau în valul 4.

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - triunghiurile

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - triunghi in val b

Triunghiurile extinse (Expanding Triangle).

Spre deosebire de triunghiurile ce se îngustează, în acest caz piaţa pierde energie.

strategii de tranzactionare Forx - analiza valurilor - triunghiurile extinse

CORECŢII COMPLEXE — COMBINAŢIILE

Corecţiile complexe reprezintă un şir de corecţii simple (zigzag, corecţie laterală sau triunghi) care sunt legate de un singur val X. Valul X poate prezenta orice tip de corecţie. Pentru comoditate se utilizează prescurtările — W, Y, Z.

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - combinatie dubla

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - combinatie tripla

Pentru mulţi traderi începători, analiza valurilor pentru piata Forex pare dificilă. Este adevărat, dar figurile nu sunt atât de numeroase şi fiecare este amplu detaliată.

strategii de tranzactionare Forex - analiza valurilor - modelul de baza

Schema generală a structurilor valurilor in Forex

Din schema prezentată se observă că, în esenţă, structurile de bază — sunt 5 variante ale modelelor, plus combinaţii ale valurilor X. Fiecare structură are propriile caracteristici, de exemplu: o amplasare într‑o viziune mai complexă (mai mare) a valurilor, proporţiile Fibonacci, energia şi forţa impulsului după finalizarea figurii. Sunt posibilele diferite combinaţii ale formaţiunilor de bază, dar totuşi ele sunt limitate de regulile poziţionării într‑o perspectivă de lungă durată.

Pentru a incerca FARA RISCURI tranzactionarea online, deschideti un Forex Cont Demo

sau tranzactionati pe un Forex Cont Real pentru rezultate reale.

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VII)

Sistemul de tranzacţionare ELIUTE adaptat Forex

Teoriile foarte cunoscute ale analizei mişcărilor de piaţă pot explica şi diferite elemente ale vieţii reale. De exemplu, proporţiile Fibonacci şi proporţiile corpului omenesc, valurile lui Elliot şi valurile în viaţa oamenilor etc. Indiferent că aceste teorii au fost elaborate mai întâi pentru pieţele financiare sau au fost observate în viaţa reală şi apoi aplicate în pieţe, ele se bazează pe similitudini importante. Asfel de similitudini, atât în viaţa reală, cât şi în piaţă, încă urmează a fi descoperite. În acest capitol vom încerca să prezentăm orientări pentru viitoarele cercetări în domeniul respectiv. Desigur, pentru a descrie toată teoria, va fi nevoie nu de una, ci de mai multe cărţi. Iată de ce rolul cărţii date este să definim laconic noţiunile principale, să prezentăm logica acestora si posibilele aplicații pentru piata forex. Deci, să dăm curs liber inovaţiei!

Aşadar, fiecare teorie ştiinţifică se bazează pe anumite postulate, care se consideră a fi demonstrate şi pe fundamentul lor se dezvoltă ulterior teoriile. Pentru teoria pieţei (inclusiv forex), ca în cazul oricărei teorii, este necesară fundamentarea pe anumite postulate.

Analizând evoluţia pieţei, putem menţiona trei stări principale pe care ea se construieşte:

• Impulsul — poate fi definit ca mişcarea de bază a pieţei, orientată spre o anumită direcţie. Impulsul este o parte a trendului;

• Corecţia — aceasta este a doua parte componentă a trendului. Ea reprezintă mişcarea în direcţie opusă, cu o putere mai slabă, după care impulsul continuă;

• Consolidarea, probabil, constituie cea mai importantă stare a pieţei. Este o perioadă în care piaţa acumulează energie pentru realizarea impulsului următor. Ea poate fi definită drept o mişcare laterală. Consolidarea deseori capătă forma unui model grafic, prezentat în capitolul 4 (Analiza Grafică). Aceste trei situaţii, în esenţă, constituie baza teoriei pieţei. După definiţia

lor urmează să prezentăm încă două elemente ale pieţei — haosul şi ordinea. Haosul şi ordinea pot apărea oricând şi pot avea o durată diferită. Aplicând aceste două noţiuni la stările principale ale pieţei, putem concluziona că ordinea se observă la impuls şi corecţie, iar haosul — la consolidare.

Cum se dezvoltă mişcarea pieţei forex?

În primul rând, după cum am amintit deja, cea mai importantă stare a pieţei este consolidarea. De regulă, ea este necesară pentru a începe o mişcare nouă. Fiecare mişcare nouă sau impuls trece prin etapa de consolidare. Cu alte cuvinte, ordinea apare din haos. Imediat apare întrebarea: cum se întâmplă aceast fapt, cum haosul trece în ordine şi invers? Să luăm un alt exemplu din viaţa noastră de zi cu zi. Dacă privim străzile din marile oraşe, vom observa că ele reprezintă aceste noţiuni — haosul şi ordinea. Autoturisme, pietoni, autobuze, tramvaie şi alţi participanţi în trafic pot fi priviţi drept un sistem unitar. În acest sistem toţi participanţii se mişcă într‑o anumită ordine strictă datorită unui anumit mecanism de reglementare. Unul dintre mecanismele principale de reglementare, care zilnic asigură ordinea în acest sistem, este semaforul. Datorită acestuia, toţi participanţii la trafic pot convieţui împreună în siguranţă. Să urmărim una din părţile concrete ale acestui sistem — subsistemul intersecţia. La această intersecţie, datorită semaforului, toţi participanţii menţionaţi mai sus au aceleaşi drepturi de deplasare, adică toţi vor avea posibilitatea să traverseze intersecţia şi să‑şi continue mişcarea în direcţia dorită, spre obiectivul urmărit.

În acest subsistem ordinea se menţine datorită păstrării mecanismului de sincronizare şi reglementare a traficului. Să presupunem că avem două direcţii A şi B, şi că durata semnalului semaforului ce reglează mişcarea permite trecerea a 10 autoturisme într‑o singură direcţie. Toţi am observant faptul că, într‑un anumit moment, unul dintre participanţi, de exemplu un automobil, decide să nu respecte semnalul, şi să traverseze pe culoarea roşu. Deseori şi alţii îi urmează exemplul. Atunci, în loc de 10 autoturisme merg 14 în direcţia A. Aceasta automat înseamnă că în direcţia B, cât timp vor trece pe roşu cu patru maşini mai mult, vor avea acces doar 6 autoturisme. Circulând pe roşu, patru automobile în direcţia A împiedică accesul participanţilor în direcţia B. Participanţii din direcţia B, la rândul lor, vor să păstreze proporţia precedentă de 10 automobile. În acest caz, patru automobile din direcţia B sunt nevoite să circule pe roşu. În timp mişcarea la intersecţie se îngreunează, apar tot mai mulţi participanţi care nu respectă regulile, semaforul îşi pierde funcţia sa de sincronizare şi în subsistem domină haosul.

Intersecţia se află în blocaj şi nimeni nu poate trece. În acest moment al haosului situaţia pare fără ieşire, şi pare că niciodată nu ne vom întoarce la ordinea precedentă. Cel mai interesant este că ordinea în subsistem se restabileşte brusc. Automobile, tramvae, pietoni, mai devreme sau mai târziu, se poziţionează într‑o anumită succesiune ce permite trecerea de la haos la ordine.

Să revenim la pieţele financiare. Analogiile pe care le putem deduce din exemplul prezentat cu intersecţia sunt următoarele:

După ordine, impuls, în timpul căruia avem o evoluţie certă a mişcării (nu contează — ascendentă sau descendentă), în anumite condiţii, pe piaţă începe haosul. Acest haos se caracterizează prin închiderea poziţiilor mişcării anterioare şi deschiderea de noi poziţii în diferite direcţii, perceperi variate ale datelor fundamentale etc. Toate acestea în graficul pieţei se reprezintă sub aspectul consolidării; Ca şi în exemplul cu intersecţia, pe pieţele financiare, într‑un anumit moment, elementele de piaţă se aranjează într‑o continuitate concretă, iar

ca rezultat începe impulsul şi ordinea se restabileşte. Prin aceasta am arătat legătura existentă între pieţele financiare şi viaţa reală. Din toate cele prezentate, pe noi, traderii, ne interesează cum să descoperim succesiunea în care factorii din piaţă se aranjează într‑o anumită direcţie şi haosul se transformă în ordine. Evident, dacă punem problema tranzacţionării în starea de consolidare, aşteptând impulsul, o variantă fericită o constituie tranzacţionarea după metodele prezentate în capitolul 4. Această tehnică de tranzacţionare se bazează în principal pe străpungerea consolidării, ceea ce duce la dezvoltarea impulsului într‑o anumită direcţie. Această abordare a tradingului pe pieţele financiare ca atare este favorabilă, dar dacă este aplicată mult timp, se observă că o parte a mişcării întotdeauna este omisă, ca să fim mai expliciţi, este omisă partea de la începutul mişcării până la străpungerea modelului grafic. Atunci cum ştim că piaţa se pregăteşte de impuls, că haosul va trece în ordine?

Pentru a da un răspuns corect fundamental, este necesar ca el să se bazeze pe cele mai simple elemente ale pieţei. În capitolul 4 (Analiza Grafică) am examinat modelele preţului care pot fi definite ca fiind complexe. Ele descriu starea de consolidare, dar în esenţă depind de mai mulţi parametrii, de exemplu: înclinarea, lungimea, lăţimea, momentul străpungerii etc. Răspunsul la întrebarea de mai sus se găseşte în împărţirea acestor modele până la cele mai mici posibile, până la modelele care se bazează numai pe raportul dintre unităţile principale de construire a pieţei — preţurile Low, High, Open, Close. Asemenea modele am analizat urmărind teoriile Larry Williams şi Tomas Demark. Primul este unul dintre teoreticienii contemporani care a avut o contribuţie importantă la dezvoltarea acestor figuri de preţ. Din toate cele expuse putem concluziona că începutul continuităţii, unde toate elementele sunt în stare de trecere de la haos la ordine, de la consolidare la impuls, apare din corelaţiile exacte ale celor patru preţuri de bază sau dintr‑o anumită figură. Înainte să continuăm, trebuie să amintim un aspect foarte important.

Nu există figură eficientă 100%. Ca în cazul intersecţiei în care mişcarea este în dificultate, şi ordinea nu poate fi uşor restabilită, şi la mişcările pieţei trecerea de la consolidare la impuls nu se produce ca urmare a unei singure continuităţi. Din cauza numărului mare de figuri, nici o figură nu poate fi eficientă 100%. Studiaţi următoarele grafice. În fig. 155 şi 156 sunt prezentate graficele zilnice ale perechilor forex EUR/USD şi USD/CAD.

tehnica si strategii de tranzactionare forex - fig 155

tehnica si strategii de tranzactionare forex - daily eur usd

În fiecare grafic pot fi observate anumite elemente evidenţiate. După cum observăm, majoritatea momentelor de acest gen apar la consolidare. De asemenea, trebuie atras atenţia că după fiecare moment urmează un impuls într‑o anumită direcţie. Dacă aprofundăm, se poate observa că toate aceste momente corespund unor anumite situaţii. Aceste situaţii pot fi grupate într‑o figură a preţului. Figura respectivă o vom numi convenţional figura E, iar strategia de tranzacţionare bazată pe figura E — ELIUTE. Ce reprezintă figura E? Aceasta este o figură foarte simplă, bazată pe corelaţiile dintre cele patru preţuri principale — cel mai mare, cel mai mic, preţul de deschidere şi preţul de închidere. Figura E se formează când după deschiderea unei bare noi, preţurile trec de maximul sau minimul precedent, dar nu se menţin la noile nivele şi revin, închizându‑se mai jos, respectiv mai sus decât preţul de deschidere. Toate acestea sunt ilustrate în fig. 157, unde este reprezentată interpretarea corectă şi incorectă a figurii E.

tehnica si strategii de tranzactionare forex - ascendent si descendent

În forma clasică a figurii E există o condiţie importantă — trebuie să se producă atingerea unei noi valori, minim sau maxim, după care piaţa se închide, formând o lumânare inversă: dacă „a” — a taurului, atunci „b” — a ursului şi viceversa: dacă „a” — lumânarea ursului, „b” — finalizează figura. Corelaţiile exacte dintre preţuri, „gap”‑urile preţului sau alte elemente

pot servi drept filtre suplimentare ale modelului dat. Filtrele amintite nu vor constitui obiectul atenţiei noastre în această carte. Să examinăm acum tehnica de tranzacţionare ce se bazează pe această figură sau regulile sistemului ELIUTE:

Deschiderea poziţiilor in piețele valutare.

Regulile de deschidere a poziţiei sunt simplu de urmat.C • umpărarea. Cumpărăm dacă după formarea figurii ascendente E (Upside E) piaţa va depăşi cea mai mare valoare a barei ce închide

figura — „b”. Cu alte cuvinte, cumpărăm când piaţa trece de maximul lumânării „b”. O condiţie suplimentară — până la momentul cumpărării este ca distanţa dintre cel mai mic preţ al barei curente şi preţul deschiderii să fie mai mică decât aceeaşi distanţă a barei precedente (bara „b”).

• Vânzarea. Identic: vindem dacă la formarea figurii descendente E (Downside E) piaţa va depăşi cea mai mica valoare a barei ce închide figura — „b”. Cu alte cuvinte, vindem când piaţa trece de minimul lumânării „b”. O condiţie auxiliară — până la momentul cumpărării, distanţa dintre cel mai mare preţ al barei curente şi preţul deschiderii să fie mai mică decât aceeaşi distanţă a barei precedente (bara „b”) — umbra de sus a barei curente trebuie să fie mai mică decât umbra de sus a barei „b”. Să urmărim semnalele graficului. Observaţi fig. 158, graficul zilnic al perechii forex USD/CAD, dar, cu menţionarea semnalelor de cumpărare şi vânzare.

tehnica si strategii de tranzactionare forex - eliute

Creşterea poziţiilor. Regulile de adăugare sunt două:

• Adăugăm la formarea noului semnal în aceeaşi direcţie;

• Adăugăm mult mai rapid cu scopul maximizării profitului din impuls. Aici se poate cumpăra sau vinde suplimentar, dacă bara următoare depăşeşte maximul (cumpărare) sau minimul (vânzare) barei pe care s‑a efectuat tranzacţia iniţială. Restricţia este aceeaşi ca şi în cazul semnalului de bază — până la momentul cumpărării / vânzării distanţa dintre cel mai mic / mare preţ şi preţul de deschidere al barei curente trebuie să fie mai mică decât aceeaşi distanţă de bara precedentă. Creşterea poziţiilor după regula a doua trebuie efectuată doar până la bara a treia după iniţierea tranzacţiei. Această adăugare este foarte eficientă, deoarece la startul noului impuls foarte des se formează câteva bare consecutive în aceeaşi direcţie. Stop Loss. În cazul strategiei ELIUTE avem două variante pentru a plasa Stop Loss. Prima este mai conservatoare — la cumpărare, dacă umbra de jos a barei curente va deveni mai mare decât umbra de jos a barei „b”, poziţia trebuie închisă. În mod similar se aplică şi la vânzare — dacă distanţa dintre preţul cel mai mare şi preţul deschiderii barei curente va devein mai mare decât aceeaşi distanţă a barei anterioare (bara „b”), poziţia trebuie închisă.

A doua variantă se foloseşte de maximul (vânzare) sau minimul (cumpărare) barei „b”. Dacă va fi depăşit, închidem poziţia. Această variant presupune un Stop Loss mai mare, şi de aceea este recomandată la intrarea iniţială în piaţă, iar prima variantă este potrivită pentru creşterea poziţiilor deja existente. Închiderea Poziţiilor. Cel mai dificil moment al tradingului este închiderea poziţiilor. Dacă ieşim foarte devreme, atunci putem rata o bună parte a mişcării, dacă aşteptăm, riscăm ca piaţa să‑şi schimbe direcţia.

Cum să închidem poziţia astfel încât, întotodată se ne asigurăm că obţinem un profit maxim?

Un răspuns exact la această întrebare, în cazul strategiei ELIUTE, nu există. Pentru a determina momentul ieşirii din piaţă, trebuie evaluat cât timp va continua starea de ordine până când piaţa va intra din nou în haos.

Prima variantă: trebuie să închidem poziţia la apariţia unui nou semnal în direcţia opusă.

Pentru ieşire pot fi utilizate diferite metode. De exemplu:

• Catapultarea de Larry Williams;

• Închiderea poziţiei după ce am adăugat poziţiile permise conform strategiei;

• Utilizarea în calitate de ţintă a preţului distanţa dintre minimele şi maximele modelului curent „E” (în baza căruia deschidem poziţia) şi ultimul model contrar. Mai bine spus, când cumpărăm, calculuăm distanţa de la cea mai mică valoare a barei „b” a modelului curent „E” până la cea mai mare valoare a ultimului model opus (de vânzare) „E”. Această distanţă se adaugă la preţul de deschidere a barei pe care am deschis poziţia iniţială, şi este important să menţionăm dacă eventual sunt prezente condiţiile pentru aceasta — ţinta creşte, concomitent distanţa utilizată se adaugă la noul preţ al deschiderii barei pe care adăugăm poziţii.

După ce am urmărit toate aspectele sistemului, să enumerăm cîteva reguli, de respectarea cărora depinde eficienţa lui:

• Recomandăm ca sistemul să fie aplicat pe graficul zilnic;

• În prezenţa unui trend puternic într‑o anumită direcţie şi apariţia semnalului de schimbare, primul astfel de semnal nu trebuie utilizat pentru tranzacţionare;

• Sistemul oferă cele mai bune rezultate dacă semnalele apar în faza de consolidare. Reguli concrete de identificare exactă a fazei de consolidare nu există — ea poate fi doar observată, nu identificată. După consolidare sunt utilizate semnalele care apar în direcţia impulsului;

• Modelul „E” şi tot sistemul ELIUTE reprezintă una din continuităţi după care piaţa îşi schimbă starea — continuitatea de stabilizare a haosului care va duce la ordine. Acest sistem în esenţa sa

este foarte simplu în aplicare şi oferă posibilităţi mari pentru o dezvoltare ulterioară. În capitolul dat am prezentat doar concepţia principală, bazată pe modelul „E”. Sistemul este studiat prioritar pentru piaţa valutară Forex, dar poate fi implementat cu uşurinţă şi pe alte pieţe financiare.

Testarea sistemului de tranzacţionare Forex

După cum am amintit la începutul acestui capitol, construirea sistemului de tranzacţionare este un proces care necesită timp şi atenţie. Totuşi, noi investim capitalul propriu şi nu este raţional să ne bazăm pe un system oarecare fără a fi siguri de eficienţa sa. Procesul de construire a sistemului de tranzacţionare se împarte în câteva etape:

1. Stabilirea iniţială a regulilor de tranzacţionare. În această etapă trebuie formulate clar şi concret semnalele de intrare în piaţă, semnalele de ieşire, unde plasăm Stop Loss iniţial şi care este riscul maxim pe care ni‑l asumăm pe forex;

2. A doua etapă constă în testarea sistemului de tranzacţionare pe baza datelor din trecut. În această etapă studiem mişcările preţului din trecut pentru o pereche valutară concretă (acţiune, futures), pe care o vom tranzacţiona şi urmărim rezultatele tranzacţiilor pe care le‑am fi obţinut la respectarea regulilor sistemului — numit trading pe hârtie. Căutăm răspuns la întrebarea: „Dacă am fi început tranzacţionarea după acest sistem cu un an în urmă şi am fi tranzacţionat până în ziua de astăzi, la ce rezultate am fi ajuns?”;

3. Analiza rezultatelor. O metodă foarte bună de analiză a unui system profitabil de tranzacţionare propune Ryan Jones în cartea sa „The Trading Game”. Pentru început trebuie calculaţi următorii parametri:

W — valoarea medie a câştigurilor;

W= numărul pips‑profit (punctelor)/numărul tranzacţiilor reuşite;

L — valoarea medie a pierderilor;

L — numărul pips‑pierdere (punctelor)/numărul tranzacţiilor nereuşite;

% W — coeficientul tranzacţiilor pozitive;

% W — numărul tranzacţiilor pozitive/numărul total al tranzacţiilor.

!!!Este important de reţinut că tranzacţiile cu rezultat nul (fără profit sau pierdere) de asemenea sunt considerate reuşite.

Utilizăm următoarea formulă:

(W/L + 1)* W — 1≥ 0,6

Conform criteriilor lui Ryan Jones, pentru a te baza pe sistemul de tranzacţionare, acest indicator trebuie să fie mai mare de 0,6. Din formulă vedem că reuşita pe termen lung în trading se bazează pe numărul mare de câştiguri raportate la pierderi (W/L), sau pe un număr mai mare de tranzacţii reuşite (cu rezultat pozitiv). Să prezentăm următorul exemplu pentru a întelege mai bine teoria. Să presupunem că la zece tranzacţii consecutive se înregistrează următorul rezultat:

+60, +60, -30, +60, -20, +50, -30, +40, -20, +30.

Calculăm după formulele de mai sus:

W═300/6= 50 L=100/4=25 %W=6/10=0,6

(50/25+1)*0,6-1=0,8

În exemplul prezentat observăm că valoarea absolută a profiturilor este de două ori mai mare decât valoarea pierderilor, iar coeficientul tranzacţiilor profitabile este de 60%. În concluzie, dacă sistemul nostru de tranzacţionare pentru piata forex oferă aceste rezultate, putem să‑l aplicăm în tradingul real.

Pentru a incerca FARA RISCURI tranzactionarea online, deschideti un Forex Cont Demo

sau tranzactionati pe un Forex Cont Real pentru rezultate reale.

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VI)

LARRY WILLIAMS

Dacă vorbim de trading, atunci este imposibil să nu ne amintim numele Larry Williams — unul dintre cei mai cunoscuţi teoreticieni şi practicieni ai timpului nostru. El are peste 40 de ani experienţă, este autorul a zeci de cărţi şi publicaţii. Mai mult, Williams este unicul trader care riscă regulat, tranzacţionând un milion de dolari din banii proprii la seminariile pe care le conduce. El este recordman în competiţia Robbins World Cup of Championship of futures trading, unde a obţinut un rezultat excelent, multiplicând 10000 USD în 1100000 USD într‑un singur an. Activitatea lui Larry Williams este foarte vastă pentru a putea fi urmărită în întregime. Vom analiza doar metodele de bază, principalele direcţii de dezvoltare în studiul pieţelor, prezentate de Williams în cartea sa Long term Secrets to Short term Trading.

Ideile relatate de autor pot fi împărţite în:

1. Analiza relaţiilor între pieţe — Larry Williams acordă o mare atenţie influenţei pe care pieţele financiare o exercită una asupra alteia. În cartea sa examinează în special dependenţa dintre pieţele titlurilor de valoare (acţiuni, contracte furures) şi preţul aurului. El urmăreşte dependenţa concretă dintre acţiuni şi titluri de valoare, preţul la aur şi titluri de valoare. Aici se aplică indicatorul Will‑Spread, elaborat de autor. Will‑Spread măsoară fluxul de preţuri dintre piaţa în care tranzacţionăm şi piaţa secundară, care o influenţează. Dependenţa este următoarea: preţul primei pieţe (cea pe care tranzacţionăm) se împarte la preţul celei de‑a doua. Rezultatul primit se înmulţeşte cu 100 şi se reprezintă grafic. Graficul obţinut serveşte drept indicator al viitoarelor mişcări ale pieţei.

2. Fiind trader de futures, Larry Williams studiază dependenţa în rapoarte publicate de bursele americane. Comisia privind tranzacţionarea futures a SUA (CFTC) emite în fiecare vineri raportul Commitment of Traders (COT Report). Acesta arată poziţiile nete (lungi sau scurte) ale grupurilor de participanţi din piaţă. inclusiv pentru piata Forex. Aceştia sunt:

• Commercials — influenţii participanţi comerciali din piaţă (traderii pe petrol, corporaţii producătoare de materie primă şi mărfuri) care trebuie să se asigure de scăderea preţului. Poziţiile lor sunt numite de către autor bani inteligenţi;

• Large Speculators — marii speculanţi — băncile ce investesc în mărfuri şi în instrumente financiare, fondurile mari (inclusiv hedge) şi alte instituţii financiare;

• Small Speculators — micii speculanţi (aceştia sunt traderii particulari, mici companii investiţionale).

3. În viziunea lui Williams cei mai importanţi sunt Commercials. Comportamentul şi orientarea lor trebuie urmărite. În afară de imaginea participanţilor, un alt element important în aceste rapoarte îl constituie datele despre poziţiile deschise (Open Interest). Aceasta reprezintă numărul contractelor futures care sunt active, n‑au expirat (livrarea produsului nu este finalizată), sau sunt închise cu o tranzacţie contrară. În aceste date important este următorul lucru: când are loc o creştere bruscă a poziţiilor deschise, de exemplu cu 30%, semnifică o creştere a interesului faţă de acel instrument financiar şi probabil va urma o mişcare ascendentă.

4. Alt moment important pentru tranzacționarea în piața forex, prezentat de autor, îl constituie tranzacţionarea într-o anumită zi a săptămânii sau a lunii. După părerea sa, sunt anumite zile favorabile tranzacţionării. De exemplu, un anumit instrument este oportun de cumpărat luni şi miercuri, iar de vândut — la sfârşitul lunii august.

tehnica si strategii de tranzactionare forex - moment oportun

Larry Williams aminteşte de zilele favorabile numai pentru pieţele titlurilor de valoare şi pentru indicii americani. Noi am decis să prezentăm aceste date şi pentru piaţa valutară forex. Indicatorii din tabelul 2 sunt obţinuţi în urma analizei a patru perechi valutare în perioada 27.02. 2003 — 14.09.2007. Tranzacţiile se efectuează la preţul de închidere într‑o anumită zi a săptămânii,

şi se închid la preţul de deschidere a zilei următoare. Cu alte cuvinte, dacă pentru poziţiile lungi, cele mai bune rezultate au fost în ziua de luni, atunci toate tranzacţiile reprezintă cumpărarea la preţul de deschidere de luni şi închiderea poziţiei — la preţul de deschidere de marţi.

Rezultatele sunt evidente, pentru fiecare valută din piata Forex există anumite zile favorabile pentru cumpărare sau vânzare. Larry Williams utilizează aceste dependenţe în calitate de filtru pentru strategiile sale de bază — cumpără sau vinde în prezenţa semnalului sistemului, dacă acest semnal a apărut într‑una din zilele acestea.

5. În analiza sa, Williams indică în principal dependenţele dintre patru componente de bază ale unei singure bare — maximul, minimul, preţul de deschidere şi închidere. În opinia sa, puterea cumpărătorilor se măsoară cu distanţa de la cel mai mic preţ până la preţul de închidere, iar puterea vânzătorilor cu distanţa de la cel mai mare preţ până la cel de închidere. Autorul cercetează aceste relaţii şi le grupează în modele grafice. Să examinăm figura de bază pe care Larry Williams o aplică cel mai mult, şi care în opinia lui, este cea mai sigură dintre figurile pe termen scurt. Aceasta poartă denumirea Ups (Oops). Pe parcursul mai multor ani de observaţii, analiză şi tranzacţii pe pieţele futures, autorul a ajuns la următoarele concluzii aplicabile si pentru forex:

‑ variaţia dintre preţul de deschidere şi preţul de închidere este rezultatul acţiunii profesioniştilor;

‑ variaţia dintre preţul de închidere şi preţul de deschidere a zilei următoare (gap, dacă acesta apare) are loc ca rezultat al reacţiei emoţionale a participanţilor la piaţă şi a schimbării ulterioare de direcţie.

Figura Ups utilizează aceste definiţii. Ce reprezintă ea? Dacă piaţa s‑a deschis mai jos decât preţul minim al zilei precedente (gap), atunci întoarcerea pieţei şi atingerea maximului zilei anterioare constituie un semnal de cumpărare. Similar şi pentru vânzare — dacă preţul de deschidere a unei noi bare este mai mare decât oricare preţ al barei precedente, atunci semnalul de cumpărare apare când piaţa scade şi atinge acest preţ. Logica expusă de autor este următoarea: să considerăm cazul cumparării.

Mişcarea preţului după închidere se produce ca rezultat al surplusului emoţional al vânzătorilor care împing preţul de deschidere sub minimul zilei anterioare. Ulterior preţul se întoarce la minimul acelei zile, ceea ce demonstrează că piaţa a acumulat suficientă forţă ca să depăşească vânzarea în panică şi să urmeze evoluţia iniţială. Aceasta înseamnă că reacţia emoţională este învinsă şi sentimentul din piaţă favorizează creşterea. Atingerea minimului zilei precedente reprezintă un semnal de cumpărare.

Să analizăm acum exemple concrete din piata bursiera si forex. Totuși, este necesar să menţionăm că această figură se va întâlni mult mai rar pe piaţa Forex, fiind caracteristică pieţelor de acţiuni şi futures.

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX general electric

În fig. 152 este prezentat modelul Ups, format de câteva ori în perioada 06.2007 — 09.2007. Acest model este întâlnit relativ des şi se consideră autentic. Dacă urmărim graficul, observaţi că nu toate modelele sunt evidenţiate. Atunci de ce le menţionăm pe acestea trei? Care este diferenţa faţă de altele, de ce acestea sunt mai importante? Răspunsul la aceste întrebări le găsim în următorul grafic.

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX WILLIAMS PERCENT RANGE

Graficul din fig. 153 reflectă aceeaşi perioadă ca şi cel din 152, însă aici este adăugat indicatorul Willams Percent Range. Urmăriţi cu atenţie unde se află indicatorul corespunzător acestor figuri. El este mai jos de linia ‑80, în zona de supra‑vânzare. Aceste este un filtru suplimentar al figurii respective. Cu alte cuvinte, figura Ups este mult mai eficientă când se formează pe o piaţă în stare de supra‑vânzare sau supra‑cumpărare. Larry Williams propune încă o figură asemănătoare în urmatoarele condiţii:

• Buy — dacă bara curentă (ziua) se deschide sub minimul barei din urmă cu două zile, aşteptăm creşterea până la nivelul acestui minim. O astfel de revenire va fi semnal de cumpărare;

• Sell — dacă bara curentă (ziua) se deschide peste maximul barei din urmă cu două zile, aşteptăm scăderea până la nivelul acestui maxim, ce va fi semnal de vânzare.

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX USD CHF

În fig. 154 se observă formarea multiplă a acestui model pentru perechea valutară forex USD/CHF în perioada 06.2007 — 09.2007. Până acum am analizat punctele de intrare în piaţă, momentele unde, după părerea lui Larry Williams, este profitabilă deschiderea poziţiilor de cumpărare sau vânzare. În continuare analizăm alte elemente ale unei strategii profitabile: Stop Loss, Take Profit. Să începem cu Take Profit. Williams este unul dintre autorii care utilizează foarte rar sau deloc Take Profit. Din punctul său de vedere mai bine închidem poziţia după ultimul preţ (preţul de închidere) al zilei respective decât să plasăm Take Profit. El, de asemenea, poate menţine poziţia deschisă în limitele a 1‑5 sesiuni de tranzacţionare. Pentru ieşire Larry Williams aplică tehnica de catapultare (Bail Out). Catapultarea reprezintă închiderea poziţiei la deschiderea primei zile profitabile după intrare. Cu alte cuvinte, după intrarea pe poziţie aşteptăm primul preţ de deschidere a zilei în care rezultatul nostru este pozitiv, apoi închidem poziţia. Dacă urmărim exemplul ultimului model din fig. 154, şi am fi vândut la nivelul 1,2101 (05.09.2007). Mişcarea a fost favorabilă pe parcursul zilei, deci, în următoarea zi (06.09.2007), la preţul de deschidere de 1,2044, închidem poziţia. Profitul este de 57 de pips.

Tehnica de catapultare poate fi aplicată şi preţului de deschidere dacă poziţia din piaţă are deja două sau trei zile. În acest caz, profitul în exemplul pe care l‑am analizat este mult mai mare.

Dar ce se va întâmpla dacă piaţa va merge în direcţia opusă, dacă poziţia noastră este neprofitabilă? Răspunsul lui Williams la această întrebare constă în stabilirea unui stop în valoare absolută (o suma fixă). Ce înseamnă aceasta? Autorul ne recomandă să plasăm Stop Loss în sumă de bani, nu după un anumit nivel tehnic, cum propun majoritatea tehnicienilor. Aceste două modele analizate constituie doar o parte din cele utilizate de Larry Williams. Elementele ce construiesc modelele menţionate, în parte pot fi întâlnite şi la alţi autori, prezentaţi în această carte (acestea sunt şinele DiNapoli, Sequential lui Demark). Dar ele, evident, au fost cel mai bine dezvoltate de Williams. Dacă v‑a plăcut stilul de tranzacţionare, vă recomandăm să aprofundaţi lucrările sale. Chiar dacă n‑o să urmaţi aceste strategii, meditaţi serios asupra sfaturilor repetate permanent de Larry Williams:

Întotdeauna plasaţi stop loss, mai ales in cazul tranzacționării in piata Forex, unde levierul este mai mare decat în alte piețe financiare.

Pentru a incerca FARA RISCURI tranzactionarea online, deschideti un Forex Cont Demo

sau tranzactionati pe un Forex Cont Real pentru rezultate reale.

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea V)

THOMAS DEMARK

Thomas Demark este unul dintre cele mai cunoscute nume pe pieţele financiare, cu o experienţă de 38 de ani. Supranumit Consultantul consultanţilor, Demark a fost consultant al managerilor de hedge‑funds. El este autorul multor articole din reviste financiare, participant la numeroase conferinţe tematice, şi cunoscut în toată lumea ca autor al cărţilor The New Science of Technical Analysis, New Market Timing Techniques şi DeMark on Day Trading Options. Thomas Demark este unul dintre cei mai productivi autori.

În practică, este aproape imposibil ca un trader să nu întâlnească vreo tehnică, indicator sau regulă, care să nu fie elaborată de Demark.

Exemple:

D-wave Analysis

Daily Range Projections

DeMarker Indicator

Price Intersector

Price Setup

Range Expansion Index (REI )

Sequential

TD Beakout Qualifiers

TD Demand Line

TD Dollar Rated Option Ratio

TD Line Breakout

TD Line Value

TD Lines

TD New High-New Low Index

TD Points

TD Price Points

TD Price Projector

TD Retracement Arc

TD Retracement Qualifier

TD Supply Line

TD Supply Points

Trend Factors

Să analizăm una dintre cele mai cunoscute strategii Demark ‑Continuitatea (Sequential).

Consecutivitate (Sequential)

Aceasta este o strategie inovatoare, foarte simplă în esenţa sa. În ea nu există nici un indicator, doar relaţii între preţuri. Prin intermediul acestei strategii, Demark descoperă noi direcţii şi teorii despre ciclurile pieţei. Strategia este împărţită în câteva etape, fiecare având caracteristici diferite. Important în Sequential este preţul de închidere a unei singure bare (se utilizează graficul pe o zi) raportat la preţul de închidere a barei cu câteva zile în urmă.

Prima etapă se numeşte Pregătirea (Setup). Condiţia care trebuie îndeplinită în această etapă o reprezintă existenţa a nouă bare consecutive, fiecare dintre acestea cu preţul de închidere mai mare sau mai mic decât cel din urmă cu 4 zile. Vom denumi aceste nouă bare set. Cu alte cuvinte, pe un trend ascendent, trebuie să găsim un astfel de set din nouă bare, în care preţul de închidere a fiecăreia este mai mare decât preţul de închidere a barei din urmă cu 4 zile. Aceasta înseamnă că în momentul actual piaţa efectuează o mişcare ascendentă. Similar se procedează şi în cazul mişcării descendente, unde preţul de închidere al fiecăreia din cele nouă bare consecutive trebuie să fie mai mic decât preţul de închidere a barei din urmă cu 4 zile. După aceste nouă bare, de multe ori are loc o mişcare nu foarte amplă (corecţie) în direcţia opusă. În fig.149 este prezentată prima etapă.

După Demark, mişcarea din prima etapă, în afara condiţiei de bază menţionate mai sus, trebuie să satisfacă urmatoarele condiţii:

1. Fiecare zi dintre cele analizate trebuie să fie o zi cu tranzacţii reale efectuate (nu o zi de weekend).

2. Bara (ziua) ce precede începerea numerotării (înaintea primei bare numerotate), numită bară zero — trebuie să aibă preţul de închidere mai mic sau egal (la mişcarea ascendentă), sau mai mare (la descendentă) decât bara din urmă cu patru zile.

3. Dacă unul din preţurile de închidere a celor nouă bare consecutive este egal cu preţul barei din urmă cu patru zile, numerotarea se termină şi trebuie căutată o nouă consecutivitate.

4. Această consecutivitate poate fi formată din mai mult de nouă bare, dar acesta este minimul necesar.

Condiţia valabilităţii primei etape.

Pentru a calcula o consecutivitate din nouă bare, aceasta trebuie să îndeplinească o condiţie suplimentară. Valabilitatea continuităţii se stabileşte de aşa‑numita Intersectarea (Intersection).

Intersectarea apare când cel mai mare preţ (la cumpărare) sau cel mai mic preţ (la vânzare) al barei a opta sau a noua consecutivă va fi mai mare (cumpărare) / mai mic (vânzare), sau egal cu cea mai mică/mare valoare a oricărei bare, din urmă cu cel puţin trei zile. Condiţia valabilităţii

poate fi observată în fig. 149. (perechea forex Usd/Cad)

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - thomas demark

De exemplu, la prima etapă, la cumpărare este necesar ca maximul barei a opta sau a noua să fie mai sus decât cel mai mare preţ al barei din urmă cu trei sau mai multe zile. În mod identic, la vânzare în prima etapă trebuie ca preţul minim al barei a opta sau a noua să fie mai jos sau egal decât cel mai mic preţ al barei din urmă cu trei sau mai multe zile. Intersectarea poate avea loc şi după bara a opta sau a noua, dar nu este obligatoriu ca următoarele zile să fie din set, să corespundă condiţiei preţului de închidere. E necesar ca preţul (minimul sau maximul) să intersecteze minimul sau maximul corespunzător al preţurilor care au fost cu trei sau mai multe zile în urmă. În fig.149 este indicată intersectarea care are loc la bara zece. Etapa a doua se amână până la formarea intersectării.

Există două situaţii în care consecutivitatea nu este necesară. Prima se numeşte Reciclare (Recicling) — apariţia setului al doilea în aceeaşi direcţie. Reciclarea poate fi observată şi în fig. 150 — setul al doilea apare înaintea apariţiei semnalului. Situaţia a doua este următoarea: consecutivitatea trebuie să se finalizeze sau să treacă într‑o nouă numerotare, dacă unul dintre preţurile ulterioare de închidere, până la apariţia semnalului concret, va fi mai mare/mai mic decât valoarea maximă/minimă a celei mai înalte/mai joase bare din consecutivitate. Cu alte cuvinte, la identificarea momentului cumpărării, dacă după set, până la apariţia semnalului concret, preţul de închidere este mai sus decât cea mai mare valoare a tuturor barelor din set, atunci trecem la o nouă numerotare. Să privim din nou fig.149 (perechea forex usdcad) — setul nu va fi real, dacă unul din preţurile de închidere după acesta este mai sus decât cel mai mare preţ al întregului set, sau acesta constituie maximul barei indicată cu cifra 1. Similar se procedează şi in cazul vânzării.

După formarea consecutivităţii din nouă bare la prima etapă, începe următoarea etapă Sequential numită numerotatul. Această etapă urmăreşte raportul dintre preţul de închidere a ultimei bare şi cel mai mare sau cel mai mic preţ al barei din urmă cu două zile. Numerotarea începe imediat după apariţia intersectării. Semnalul apare după ce se fixează treisprezece bare cu preţurile de închidere mai mari (vânzare) sau mai mici (cumpărare) faţă de maximele sau minimele existente cu două zile în urmă. Aceste preţuri de închidere nu trebuie neapărat să fie consecutive. Conform definiţiei, semnalul nu poate să apară fără prezenţa măcar a douăsprezece bare corespunzătoare condiţiei după inter-sectare. Numărul minim de bare din primele două etape este de 21. Numerotarea se încheie, dacă din momentul finalizării până la momentul semnalului apare o nouă numerotare în direcţia opusă. (perechea forex usdcad, daily)

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - numerotarea

În fig.150 pe graficul zilnic USD/CAD din perioada 04.2007 ‑07.2007, sunt prezentate cele două etape — setul şi numerotarea. În acest grafic se observă că ziua a treisprezecea s‑a închis foarte aproape de minimul pieţei. Etapa a treia o reprezintă intrarea în piaţă. În cazul intrării după strategia Consecutivităţii se utilizează trei variante. Conform primei variante, intrarea se face după preţul de închidere la sfârşitul numerotării. Aceasta este cea mai riscantă variantă, deoarece poate să înceapă formarea unui nou set sau să aibă loc o reciclare, adică setul iniţial va fi anulat. Aceasta este o metodă care oferă posibilitatea cumpărării/vânzării, la cel mai mare/mic preţ, dar şi riscul este mai mare. A doua variantă se protejează de reciclare.

Poziţia se deschide după ce are loc saltul preţurilor, care după terminarea numerotării reprezintă :

• cumpărarea la preţul de închidere, dacă este mai mare decât preţul de închidere a barei din urmă cu patru zile;

• vânzarea la preţul de închidere, dacă este mai mică decât preţul de închidere a barei din urmă cu patru zile.

Metoda a treia de intrare utilizează saltul de două zile. Cu alte cuvinte, după formarea a 13 bare din numerotare, deschidem poziţia în momentul în care la o bară ulterioară preţul de închidere este mai mare (la cumpărare) sau mai mic (la vânzare) decât cel mai mare (la cumpărare) sau cel mai mic (la vânzare) preţ cu două bare înainte de aceasta. Această variantă este o decizie de compromis între prima şi a doua.

Să privim din nou fig. 150, unde sunt prezentate toate cele trei variante de intrare în piaţă. În cazul respectiv, cea mai reuşită ar fi prima variantă, imediat după bara a treisprezecea din numerotare. Punctele de intrare a celorlalte două metode se află aproximativ la unul şi acelaşi nivel.

Închiderea poziţiei

Există două metode de inchidere a poziţilor. Prima constă în închiderea poziţiei, dacă după semnalul dat, noul set format în direcţia poziţiei deschise, nu poate depăşi cea mai mare/mică valoare a setului precedent (ca rezultat este format semnalul).

A doua metoda de ieşire reprezintă păstrarea poziţiei până la apariţia semnalului de stăpungere a tendinţei.

Ordinele Stop Loss (Stop Loss Orders)

În opinia lui Demark, există două metode de determinare a nivelelor Stop Loss. În ambele cazuri se utilizează intervalul de preţ al zilei cu maximul din toată perioada setului şi numerotării (pentru vânzare). Pentru poziţiile de cumpărare se foloseşte intervalul de preţ al barei cu minimul setului şi numerotării.

La cumpărare nivelul Stop Loss se calculează astfel:

‑ Din ziua cu preţul minim alegem cel mai scăzut preţ, care se scade din cel mai mare preţ sau din preţul de închidere a barei anterioare, dacă a fost mai sus.

‑ Rezultatul se adună la cel mai scăzut nivel.

La vânzare nivelul se calculează similar:

– Din ziua cu preţul maxim, din cel mai mare preţ se scade cel mai mic preţ al aceleaşi zile, sau preţul de închidere al zilei precedente, dacă a fost mai jos.

– Rezultatul se adună la cel mai scăzut nivel.

În aceste cazuri poziţia se închide la atingerea nivelului Stop‑Loss.

Tehnica a doua se aplică pe aceeaşi bară ca şi metoda anterioară (bara cu cel mai mare maxim sau minim), dar distanţa se calculează altfel şi nivelul Stop Loss se calculează în felul următor:

• Pentru cumpărare — diferenţa dintre preţul de închidere şi cel mai mic preţ al acestei bare.

Rezultatul se scade din preţul minim;

• Pentru vânzare — diferenţa dintre preţul de închidere şi cel mai mare preţ al acestei bare. Rezultatul se adaugă la preţul maxim. Poziţia trebuie închisă din nou, dacă preţul atinge aceste nivele. Să analizăm încă un exemplu de aplicare a strategiilor Demark.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - sequential

În figura de mai sus se observă graficul zilnic al indicelui compozit Dow Jones Industrial. Anexa Sequential la acest grafic ne arată că semnalele pentru vânzare se găsesc în punctele optime, tranzacţiile se efectuează în imediata apropiere a vârfurilor. Punctele de intrare — iulie 2007 — diferenţa dintre preţul de închidere şi cel mai mic preţ al acestei bare. Rezultatul, indiferent de modalitatea de intrare sau de ieşire pe care am ales‑o, este profitabil. Sistemul consecutivităţii este un instrument puternic pentru determinarea potenţialelor momente cheie în mişcările pieţei. Acest sistem reprezintă evaluarea ciclurilor de piaţă ale lui Tomas Demark. Autorul ne recomandă să utilizăm acest sistem numai pe graficele zilnice. Sistemul constituie o abordare unică a analizei pieţelor. În el nu există indicatori sau elemente grafice de analiză. Se deosebeşte de celelalte prin faptul că include în analiză doar preţurile pieţei şi perioada. Sistemul respectiv este eficient în combinaţie cu alte elemente ale analizei moderne pentru piata Forex si pietele bursiere.

100% Forex - Învățăm și câștigăm

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea IV)

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE (partea IV)

JOE DiNAPOLI

Joe DiNapoli este un lector recunoscut în toată lumea, autor şi analist pe pieţele financiare, trader cu o experienţă de 38 de ani. DiNapoli este acreditat de CTA (Commodity Trading Advisor) şi pe parcursul a 20 de ani a predat tehnicile sale în capitalele financiare din Europa, Asia, Rusia, Orientul Mijlociu şi SUA.

Joe DiNapoli este coautor al cărţii „High Performance Futures Trading, Power Lessons From The Masters”, autorul cursului de trading „Fibonacci Money Management and Trend Analysis In Home Trading”. Opera lui cea mai importantă este „Trading with DiNapoli Levels”, care a devenit cursul de bază pentru toţi traderii pasionaţi de tehnicile Fibonacci. În prezent DiNapoli este preşedintele companiei Coast Investment Software, şi se ocupă de elaborarea şi răspândirea sistemelor de tranzacţionare automatizate. Noi vom analiza doar o parte, dar cea mai cunoscută şi utilă din multitudinea de sisteme şi strategii propuse de DiNapoli, pornind de la materialele cărţii „Trading with DiNapoli Levels”, este aşa‑numita nouă modele intensive. Desigur, vom studia şi renumitele nivele DiNapoli aplicabile si pietei Forex. Înainte să continuăm relatarea, să enumerăm caracteristicile generale şi regulile care vor ajuta la înţelegerea esenţei strategiilor sale:

1._Moving Averages pentru piata Forex

• 3×3 — aceasta este SMA cu 3 perioade, calculată după preţurile de închidere (Close) şi deplasată înainte cu trei perioade. Autorul aplică această medie mobilă pentru analize pe termen scurt pe pieţele cu lichiditate şi volatilitate ridicată, cum ar fi piata forex.

• 7х5 — SMA cu 7 perioade, calculată după preţurile de închidere, deplasată înainte cu cinci perioade, pentru pieţele mai puţin volatile, de exemplu, de acţiuni;

• 25х5 — SMA cu 25 de perioade, calculată după preţurile de închidere, deplasată înainte cu cinci perioade. DiNapoli utilizează această medie mobilă pentru o analiză pe termen lung.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - strategia Dinapoli

2._Ţinta preţului. DiNapoli utilizează trei puncte (vezi figura 140, perechea forex usd/chf):

• OP = B — A + C

• COP = 0,618 (B — A) + C

• XOP = 1,618 (B — A) + C

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - DiNapoli2

Intersectarea dublă

În fig. 141 este prezentat un model de intersectare dublă pe graficul forex USD/CAD.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - intersectare dubla

Caracteristici:

1. Până la formarea modelului Intersectarea dublă piaţa trebuie să urmeze o creştere puternică de 8‑10 bare. Este ideal dacă o asemenea creştere se va realiza pe 15 bare sau mai mult. Această creştere este denumită salt de către DiNapoli.

2. După saltul ascendent trebuie să identificăm barele cu preţul de deschidere mai jos, mai sus şi din nou mai jos faţă de 3×3. Atunci obţinem semnal de vânzare. Similar procedăm cu saltul descendent şi semnalul de cumpărare.

3. După cum se observă pe grafic, minimele şi maximele trebuie să fie aproapiate.

4. Distanţa între minime şi maxime, de la prima intersectare la a doua, nu trebuie să depăşească 8‑10 bare. Ideal ar fi 3 sau 4.

5. Semnalul este valabil cât timp nu este atins punctul M sau preţul de închidere a corecţiei 0,618 nu va străpunge direcţia opusă (în fig. 141 acest nivel este marcat cu o stea).

6. DiNapoli recomandă utilizarea intersectării duble în graficele zilnice, săptămânale şi lunare.

Intersectare unică pentru piata Forex

Pentru această metodă sunt importante nivelele DiNapoli, pe care le vom analiza mai târziu în acest capitol.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - intersectare unica

Caracteristici:

1. Prezenţa saltului, creşterea sau scăderea cu 8 – 10 bare. Dacă sunt mai multe bare, modelul este mai exact.

2. După intersectarea iniţială a graficului cu linia 3×3, în apropierea preţului de închidere identificaţi nivelul de suport Fibonacci. La acest nivel deschidem poziţia şi trebuie atins după străpungerea liniei 3×3 în timp de 1‑ 3 perioade. Aici autorul ne recomandă să aplicăm această tehnică pentru analiza graficului zilnic, săptămânal sau lunar (în acest caz, nivelele Fibo pentru intrare şi Stop Loss, în opinia lui DiNapoli, se stabilesc pe graficele de 1H).

3. Ţinta profitului 0,618 — este adecvată pentru mişcarea de străpungere. În fig. 163 este evidenţiată cu o stea (fig.142, perechea forex usd/cad).

Cu alte cuvinte, intersectarea unică este un model care poate anticipa intersectarea dublă, iar creşterea preţului (înainte de a doua străpungere) ajută la fixarea profitului.

“Şinele” in Forex.

Şinele reprezintă un model care poate fi utilizat pe orice perioadă a graficelor, de la cinci minute până la o lună. Acesta este un semnal al capitulării trendului. El reprezintă o atingere bruscă a unui anumit preţ (maxim sau minim), după care începe o cumpărare/vânzare în masă, şi piaţa revine la valorile iniţiale. Odată cu revenirea la nivelul de la care a început mişcarea bruscă, figura se consideră completă, iar punctul de unde a început mişcarea şi a revenit se numeşte punct de întoarcere. Aceasta metoda este utila in special pentru pietele foarte lichide, cum este piata Forex. Autorul prezintă acest model cu ajutorul următorului exemplu:

„Imaginaţi‑vă câteva case pe litoralul oceanului în Santa‑Barbara (Calofornia) ce apar surprinzător la vânzare cu preţul de 100.000 USD. Aceste oferte dispar rapid, deoarece investitorii imobiliari cumpără imediat aceste case şi preţul revine la valorile iniţiale”.

În fig. 143 sunt reprezentate patru modele clasice de şine (R — punctual de întoarcere).

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - sinele

Regula deschiderii poziţiei se aplică la o schimbare uşoară a direcţiei până la 0,382 din lungimea şinelor, sau când preţurile vor depăşi punctual de întoarcere. Plasăm Stop Loss la 0,618 din lungimea şinelor.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - sinele 2

În fig. 144 (perechea forex usd/cad) este reprezentat un model al şinelor, format pe graficul USD/CAD de 1H, între 13:00 şi 14:00 în data de 07.09.2007.

Nivele Fibo cu Bara comprimată

Bara comprimată este o noţiune ce descrie bara (lumânarea), în timpul căreia preţul are o amplitudine mică (preţul de deschidere este aproape de preţul de închidere), dar volumul este foarte mare. O astfel de bară ne arată că piaţa a atins un nivel puternic de suport sau rezistenţă. DiNapoli combină bara comprimată cu nivelele Fibonacci. Astfel acest tip de bare se identifică cu mare precizie. Dacă deschidem poziţia în prezenţa unei asemenea bare, suntem asiguraţi de 2 ori: pe de o parte, de nivelul Fibonacci, pe de altă parte de reacţia pieţei, care ne arată că există un nivel de support sau rezistenţă puternic. Ca filtru suplimentar a barei comprimate, DiNapoli introduce şi câteva condiţii: volumul dat de bara comprimată este cu 30% mai mare în comparaţie cu bara precedentă şi mai mică după MFI în comparaţie cu bara precedentă.

MFI = rb/v, unde:

rb — intervalul barei în puncte,

v — volumul.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - bara comprimata

Bara comprimată poate fi observată în data de 16.08.2007 în graficul perechii forex EUR/USD (fig. 60). Aici se vede clar creşterea volumelor şi păstrarea corelaţiilor dintre volume şi intervalul preţului în raport cu bara precedentă. DiNapoli recomandă următoarea tactică de tranzacţionare: aşteptăm până când bara comprimată se formează în apropierea unui nivel Fibo puternic, după care deschidem o poziţie pe prima corecţie, nu foarte agresiv. Stop Loss plasăm sub minimul (maximul, dacă vindem) acestei bare. O astfel de tactică autorul o numeşte Genistul A.

Până acum am analizat unele din strategiile propuse de autor. Acum să acordăm atenţie la aportul principal adus de Joe DiNapoli, şi anume la tradingul cu nivelele DiNapoli. Ce reprezintă aceste nivele? Ele constituie nivele de suport şi rezistenţă care corespund unor anumite condiţii. În esenţa lor, aceste nivele se bazează pe teoriile Fibonacci. Cu ajutorul lor autorul dezvoltă această teorie mai departe. Nivelele DiNapoli cuprind: nivelele Fibo, punctele preţului, acumularea şi zonele corelate de preţuri.

Definiţiile legate de nivelele DiNapoli sunt:

• Amplitudinea pieţei (Market Swing). Aceasta reprezintă o anumită evoluţie a pieţei, cu o durată de la un minut până la câţiva ani, între punctual minim şi maxim. Amplitudinea pieţei poate fi numită şi val. În fig. 146 este reprezentată amplitudinea pieţei, încheiată între numărul focalizat F şi punctul 4, aceasta reprezentând trendul ascendent al pieţei.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - nivele dinapoli

• Numărul sau punctul reacţiei (Reaction Number). În fig. 146 aceste puncte de reacţie sunt menţionate cu numere de la 1 la 4. Acesta este un punct de jos sau de sus în limitele unor anumite valuri ale pieţei care se mişcă în aceeaşi direcţie ca şi amplitudinea pieţei. Nu este neapărat necesar ca aceste puncte să fie minime sau, corespunzător, maxime ale valurilor pe care le indică.

• Nivele DiNapoli ascunse. În cartea sa DiNapoli explică unele reacţii care rămân nevăzute şi prezintă nivele ascunse. Ele apar în prezenţa gap‑ului (decalaj de preţ); în calitate de puncte se consideră vârful acestui gap. Reacţiile iniţiate cu un salt puternic sunt mai importante.

• Numărul focalizat (Focus Number) reprezintă maximul amplitudinii pieţei. Acesta este locul de unde se calculează toate corecţiile (nivelele Fibo). La schimbarea numărului focalizat se schimbă şi nivelele Fibo.

• Nivelele Fibo (Fibnode). Acesta este nivelul de suport sau rezistenţă ce corespunde unei anumite corecţii Fibonacci — 0,382 şi 0,618, pe care le indică cu F3 şi F5.

• Punctul preţului este un număr bazat pe extensia Fibonacci ce arată eventuala ţintă a profitului.

• Acumularea (Confluence, „K”) reprezintă un punct sau un nivel al preţului unde pot fi observate două nivele Fibo — 0,382 şi 0,618 — din diferite puncte ale reacţiei. Particularitatea sa constă în nivelul puternic de suport sau rezistenţă. Aceste două nivele Fibo au aproximativ aceeaşi valoare, acceptată fiind o mică diferenţă. Acumularea include, în afara celor două nivele Fibo, şi intervalul cuprins între acestea.

• Profitul raţional (Logical Profit Objective) este ţinta preţului profitului la poziţia deschisă, obţinută cu ajutorul oscilatorului, prioritar combinat cu extensia Fibonacci.

• Acordul (Agreement) reprezintă zona preţului ce coincide sau este la o distanţă apropiată dintre nivelul Fibo şi unele puncte de preţ.

• Distrugerea preţului. Dacă în mişcarea sa piaţa străpunge un nivel Fibo stabilit, atunci acest nivel nu mai este valabil şi îl ştergem de pe grafic.

Să grupăm toate aceste elemente într‑un exemplu clasic, prezentat în fig. 147.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - nivele dinapoli

Să analizăm, de asemenea, un exemplu real. În fig. 148 se pot vedea nivele DiNapoli, reprezentate în graficul de o săptămână al perechii forex EUR/USD. Dacă vom calcula nivelele la diferite numere focalizate, vom observa că de multe ori, înainte de atingerea unui nou maxim (unui nou focus) piaţa se îndepărtează de nivelul DiNapoli.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - nivele dinapoli

Tehnicile de tranzacţionare, prezentate de DiNapoli, au o aplicare largă pentru piata Forx si alte pieţe financiare diferite şi sunt adecvate în combinaţie cu alte tipuri de strategii. Concret, nivelele DiNapoli constituie o metodă potrivită pentru diferite pieţe, indiferent dacă acestea sunt de acţiuni, valute sau futures.

Pentru a incerca FARA RISCURI tranzactionarea online, deschideti un Forex Cont Demo

sau tranzactionati pe un Forex Cont Real pentru rezultate reale.

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU FOREX (partea III)

LINDA BRADFORD RASCHKE

Linda Bradford Raschke este trader profesionist pe pieţele financiare din anul 1981, în special al opţiunilor pe acţiuni. Ea este preşedintele grupului de investiţii LBR Group. Deşi piaţa ei preferată este cea futures şi indicele compozit S&P500, tranzactionează activ pe multe alte pieţe, inclusiv piata Forex şi aplică diferite strategii. Linda Raschke este unul dintre traderii care prefer să deschidă şi să închidă poziţiile în cadrul aceleeaşi zile (Intraday Trading).

Să analizam doar o parte din strategiile ei de tranzacţionare.

Una dintre strategii se bazează pe utilizarea indicatorului direcţiei medii de mişcare ADX (Average Directional Movement Index – disponibil si in platforma MetaTrader 4).

Caracteristicile strategiei ADX, aplicabila si pietei Forex sunt:

1. ADX de 14 perioade trebuie să strapungă linia de 30 şi să continue să avanseze. Acesta este semnal pentru un trend puternic.

2. Aşteptăm corecţia preţului până la media exponenţială mobilă de 20 perioade (EMA 20 – disponibila si in metatrader 4). De obicei, corecţia este însoţită de scăderea uşoară a ADX.

3. Când preţul atinge EMA 20, plasăm ordinul de cumpărare (Buy Limit) mai sus decât maximul barei anterioare.

4. După amplasarea ordinului, plasăm Stop Loss sub ultimul minim local. Cât timp ADX creşte, poziţionăm Stop Loss sub EMA 20. Dacă ADX formează un maxim şi începe să scadă, închidem o parte sau întreaga poziţie.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - adx

Metoda Străpungerii False aplicabilă pieței Forex

Această tehnică este recomandată în special pentru tranzacţionarea în range, dar poate fi aplicată şi în cazul trendului, dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare. Până la apariţia semnalului, preţul trebuie să urmeze o direcţie de circa 15‑20 de bare descendente. Această condiţie este necesară pentru că piaţa trebuie sa urmeze o anumită tendintă, sa fie epuizată sau în stare de supra‑vânzare. După aceasta se observă un salt de la un anumit nivel de suport (fig. 135). După salt, este necesar ca preţul să se consolideze pe parcursul a 4‑6 bare, până când testează din nou nivelul de suport. Această evolutie este necesară pentru a confirma importanţa suportului format.

Apoi, preţul strapunge temporar nivelul de suport, şi revine deasupra suportului. Are loc o strapungere falsă. Închiderea acestei bare pe support reprezintă un semnal puternic de cumpărare. Plasăm ordinul Stop Loss sub minimul acestei bare semnal (spike). Semnalul va fi şi mai puternic dacă este însoţit de o divergenţă pozitivă, de exemplu, a indicatorului MACD. Aceasta metoda se preteaza in principal pentru tranzacționarea în piețele financiare cu lichiditate mare, cum este piata Forex.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - divergenta

În fig. 135 este prezentat un exemplu de semnal după metoda Străpungerii false. Momentul concret al deschiderii poziţiei lungi poate fi observant la preţul de închidere (Close) a barei ce a strapuns nivelul. De regulă, astfel de semnale au un potenţial mare de profit şi un risc minim. De multe ori, astfel se formează minime şi maxime importante. Metoda se aplică similar şi în cazul tendinţei ascendente, pentru semnalul de vânzare.

Tehnica bazată pe media mobilă MA 89

În continuare să analizăm strategia elaborată exclusiv de autorii acestei cărţi. Strategia se bazează în principal pe utilizarea mediei mobile simple de perioadă 89. În calitate de indicatori suplimentari se consideră fractalii şi MACD cu parametri 13, 34, 8. Strategia poate fi aplicată pe orice piaţă cu lichiditate ridicată (forex) şi pe graficele cu diferite intervale de timp (timeframe), dar în prealabil este recomandată o testare pe datele istorice ale unui instrument financiar pentru depistarea lipsurilor, posibile în funcţie de caracteristicile pieţei (Forex, acţiuni, futures). Semnal de cumpărare apare la străpungerea şi închiderea barei semnal deasupra mediei mobile MA 89 (în cazul vânzării — invers). Stop Loss îl plasam sub ultimul fractal în direcţia opusă semnalului. Al doilea semnal pentru cumpărare se obţine când linia MA 89 este în creştere, iar preţul testează şi creşte de la nivelul mediei mobile. În acest caz nu trebuie să ne grăbim, şi aşteptăm închiderea barei ascendente pentru a deschide poziţia lungă.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - strapungere ma

După deschiderea poziţiei, urmărim dacă preţul a format un nou maxim, şi dacă utilizăm semnalele indicatorului MACD — cât timp histogramele sunt ascendente, trendul are potenţial de creştere. Stop Loss trebuie deplasat tot timpul cu 5‑10 pips mai jos de MA 89. Dacă trendul este puternic înclinat, putem plasa Stop Loss sub fractale mai jos de grafic, dar în acest caz este posibil să ieşim din piaţă foarte rapid, şi să ratăm o parte din profit (potenţial). Dacă MACD formează o divergenţă negativă, atunci putem închide ½ din poziţie (probabil trendul va încetini), dar nu întreaga poziţie, deoarece după o anumită corecţie, mişcarea poate continua şi vom rata potenţialul profit. Poziţia se închide definitiv la atingerea Stop Loss sau la apariţia semnalului de schimbare a direcţiei — închiderea barei curente mai jos de MA 89.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - MA 89

În fig. 138 (perechea forex gbp/usd), în graficul de 1H al perechii valutare este exemplificat tradingul după metoda descrisă. Semnalul activ pentru cumpărare îl primim pe 9 iulie la preţul de 2,0157. Iniţial Stop loss este plasat mai jos de ultimul fractal opus nivelului 2,0096 (60 de pips – pasul minim de cotare in piata forex). În ziua următoare, la ora 9, se formează al doilea semnal de cumpărare, neconfirmat, deoarece linia

MA 89 nu coboară şi nu avem motiv sa închidem prima poziţie. Pe parcursul următoarelor două zile preţul începe să crească, şi deplasăm Stop Loss sub MA 89. Aproape de ora 12, pe 12 iulie se formează o divergenţă negativă pe MACD şi închidem jumătate din poziţie la preţul de 2,0327, cu profit 170 pips. Pe 13 iulie, între orele 8 şi 9, preţul a atins MA 89 şi s‑a format lumânare ascendentă, ce reprezintă al doilea semnal important de cumpărare (MA 89 în creştere). Noua poziţie lungă este deschisă la preţul de 2,0303. La începutul săptămânii următoare (16 iulie) preţul este la nivelul 2,0340‑60. Profitul current din prima poziţie este de 183 de pips, din a doua — 40 de pips. Sistemul prezentat poate fi completat şi cu alţi indicatori auxiliari, de asemenea se pot utiliza nivelele Fibonacci pentru maximizarea profitului. Trebuie luat în considerare că dacă piaţa va avea o mişcare laterală de durată (range), există posibilitatea unor pierderi temporare. În acest caz, MA 89 se mişcă aproape orizontal şi e mai bine să aşteptam al doilea semnal pentru deschiderea unei poziţii noi. Când piaţa va evolua în trend, cu deplasarea Stop Loss sub MA 89, poate fi obţinut un profit considerabil (300‑800 de pips), care de multe ori depăşeşte pierderile. De aceea vă recomandăm să nu închideţi toată poziţia la semnalele negative MACD.

În mod special, este bine sa evitați tranzacționarea la stiri, pentru ca piata forex poate fi foarte volatilă în aceste momente și posibilitatea apariției de semnale false creste subsctantial.

Pentru a incerca FARA RISCURI tranzactionarea online, deschideti un Forex Cont Demo

sau tranzactionati pe un Forex Cont Real pentru rezultate reale.

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea II)

BILL WILLIAMS

Bill Williams este un trader şi analist renumit, cu o experienţă de 40 de ani pe pieţele financiare. Sub îndrumarea sa s‑au format mii de traderi, inclusive dealeri profesionişti şi brokeri ai marilor companii financiare. Cărţile sale “Trading Chaos”, “New Trading Dimensions”, “Trading Chaos:Second Edition” au devenit best‑seller. Meritele sale sunt importante în dezvoltarea teoriei prognozării şi tranzacţionării. Ne vom opri doar la cele mai cunoscute tehnici şi indicatori ai săi. Cea mai mare realizare a lui Williams o constitue popularizarea fractalilor. Fractalii reprezintă o metodă simplă şi eficientă de indicare a punctelor extreme în mişcarea preţului in piata forex. În esenţă, fractalul înseamnă un şir din cinci bare ale preţului, cea medie având valoarea maximă (pentru fractalul de sus) sau valoarea minimă (pentru fractalul de jos), după cum se observă în fig. 126.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romana - fractali

Utilizând fractalii, se pot identifica maximele sau minimele mişcării pieţei forex din faza formării lor. După atingerea vârfului şi schimbarea direcţiei preţului, odată cu apariţia barei a doua ce va atinge un nou minim, va apărea fractalul. Acesta indică faptul că la momentul actual se formează un vârf al preţului şi vom putea reacţiona la timp — de exemplu, să deschidem o poziţie short sau să închidem poziţia long deja deschisă. Fiecare fractal, cel puţin temporar, are rol de rezistenţă sau suport.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romana - utilizare fractali

Vom prezenta o metoda de utilizare eficientă a fractalilor. Atunci când trendul este ascendent, el este caracterizat de maxime şi minime în ascensiune. Dacă vrem să cumpărăm la un preţ mai mic, atunci putem deschide o poziţie long la apariţia fractalului din partea de jos a graficului, deoarece el va îndeplini (cel puţin temporar) rol de suport, iar Stop Loss va fi sub minimul acestuia. Fractalii din partea de sus, în cazul intersectării lor repetate, pot fi consideraţi nivele de acumulare în direcţia trendului. Fractalii din partea de jos pot fi utilizaţi pentru stabilirea Stop Loss şi schimbarea lor treptată la apariţia unor noi fractali (Trailing Stop, strategie disponibila in platforma metatrader 4). Similar, se poate analiza şi trendul descendent.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romana - aplicarea fractalilor

Tehnica de deplasare a Stop Loss‑ului (fig. 128, perechea forex usd/chf) ne permite să rămânem în trend cât mai mult, şi în acelasi timp să asigurăm profitul acumulat de schimbarea bruscă a direcţiei pieţei. Bill Williams utilizează doi oscilatori pentru analiza variaţiei trendului şi observarea semnalelor de tranzacţionare. Aceştia sunt Awesome Oscillator şi Accelerator Oscillator, ca alternative la indicatorii MACD şi OSMA (vezi capitolele precedente). În fig. 129 (perechea forex usd/jpy) este prezentat un exemplu de utilizare a indicatorului Awesome Oscillator. Primul semnal de cumpărare pentru o pereche forex apare când histogramele AO se află în zona puternic negativă (semnal de supra‑vânzare) şi apar două minime consecutive ascendente (divergenţă pozitivă). Alt semnal de cumpărare apare la intersectarea liniei zero, când preţul intră pe un trend ascendent. Al doilea semnal de cumpărare apare când liniile subţiri sunt deasupra liniei zero, iar după o corecţie reflectată de AO (histograme roşii), apare o nouă linie subţire (histograme verzi), în creştere.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romana - awsome oscilator

ALIGATORUL (Alligator)

Aligatorul este cel mai cunoscut indicator al lui Bill Williams, putând fi aplicat și pentru piața forex. El reprezintă combinarea a trei medii mobile cu o anumită deplasare înainte. Media mobilă de 13 perioade este deplasată cu 8 perioade înainte (albastră); de 8 perioade — cu 5 perioade înainte (roşie); de 5 perioade — cu 3 perioade înainte(verde).

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romana - aligator

Când liniile indicatorului sunt intersectate (aligatorul doarme), nu tranzactionăm, doar urmărim strapungerea nivelului fractalului anterior. Semnalul pentru deschiderea poziţiei apare la străpungere. Pe grafic liniile mobile vor fi poziţionate în felul urmator: linia verde — apropiată de preţ, linia albastră ‑departată de preţ, linia roşie ‑între cele două. Când preţurile vor intra în zona dintre linia verde şi roşie, avem un semnal de intrare în direcţia trendului. Linia albastră se foloseşte ca nivel pentru deplasarea Stop Loss. Toți acești indicatori exista în platofrma MetaTrader4 si pot fi aplicați pieței Forex pe orice timeframe.

ALEXANDER ELDER

Alexander Elder este un profesionist vestit în domeniul tradingului pe pieţele financiare. Cărţile sale „Trading for a Living” şi “Trading for a Living Study Guide” sunt adevărate best‑seller în rândul traderilor. El s‑a născut în Leningrad (Sankt Petersburg), dar a crescut în Estonia, unde a absolvit facultatea de medicină a Universităţii din Tartu. Apoi a emigrat în SUA, unde iniţial a urmat profesia de bază — psiholog. Cunoştinţele lui Alexander Elder despre psihologia umană l‑au ajutat când a început să tranzacţioneze pe pieţele financiare. Indicatorii dezvoltaţi de Elder sunt Force Index, Bulls Power & Bears Power. Particularitatea esenţială în lucrarile teoretice ale lui Elder o reprezintă atenţia deosebită acordată mediei mobile exponenţiale cu perioada 13 (indicator prezent și în platforma de tranzacționare MetaTrader 4). Pentru piata Forex, metoda functionează mai bine in cazul intervalelor de timp mai mari sau egale cu o ora (h1).

După multe cercetări el a stabilit că pe majoritatea pieţelor aceasta acţionează ca un reper foarte bun de anticipare a mişcării preţului. Vom analiza o strategie care în prezent se aplică cu succes pe diferite pieţe financiare si Forex.

Semnalul de bază pentru deschiderea poziţiei este intersectarea a două medii mobile exponenţiale (EMA) cu perioadele 3 şi 13. Când EMA 3 intersectează EMA 13 de jos în sus, este semnal de cumpărare, când intersectează de sus în jos — de vânzare. Ca bonus se utilizează doi indicatori, dezvoltaţi de autor — puterea taurilor (Bulls Power) şi puterea urşilor (Bears Power). În realitate aceşti indicatori reflectă starea minimelor şi maximelor curente faţă de EMA 13 şi se folosesc pentru analiza puterii trendului curent.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - sistem ema

Când piaţa este în trend ascendent, puterea taurilor trebuie să fie numai în zona pozitivă (histogramele indicatorului trebuie să fie mai sus de zero). Când avem trendul descendent, puterea urşilor este doar în zona negativă (mai jos de zero). Dacă pe parcursul unui trend descendent se formează histograme în puterea taurilor, aceasta înseamnă că avem un preţ mai bun pentru vânzare, şi putem creşte poziţiile scurte. În fig. 131 (perechea forex gbp/usd) este prezentat un exemplu de tranzacţionare după sistemul EMA 3, EMA 13. Pe 13 august a apărut semnalul de vânzare, după ce EMA 3 intersectează EMA 13 de sus în jos. Pe parcursul zilei puterea urşilor şi taurilor se află în zona negativă, ceea ce determină menţinerea poziţiei; în plus, ambele medii mobile sunt pe un trend descendent (EMA 3X rapidă e mai jos decât EMA 13 lentă). Aproape de ora 2, pe 14 august apare al doilea semnal de vânzare pe perechea forex Gbp/Usd, după care puterea taurilor formează o histogramă pozitivă, dar mediile mobile nu se intersectează. Acesta este un indiciu că piaţa urmează o corecţie ascendentă, şi apare momentul favorabil pentru deschiderea unei poziţii scurte. Indicele Puterii (Force Index) a fost elaborat de Elder pentru măsurarea puterii taurilor pe trend ascendent şi puterii urşilor pe trend descendent.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - force index

Puterea fiecărei mişcări se determină în funcţie de direcţia ei, impuls şi volum. Dacă astăzi preţul de închidere este mai mare decât cel de ieri, atunci puterea este pozitivă. Dacă preţul de închidere este mai mic decât ieri, atunci puterea este negativă. Cu cât este mai mare diferenţa de preţ, şi cu cât este mai mare volumul tranzacţionat, cu atât este mai mare puterea.

Force Index (fig.132, perechea forex Gbp/Usd) = Volumul barei curente* (preţul de închidere al barei curente — preţul de al barei precedente) Momentul potrivit pentru cumpărare apare atunci când în timpul tendinţei ascendente Force Index devine negativ. Aceasta înseamnă că la creşterea generală a preţurilor apare posibilitatea de a cumpăra la un preţ mai bun (mai mic). La atingerea unor noi maxime, indicatorul evidenţiază puterea taurilor şi tendinţa ascendentă cel mai probabil va continua. Momentul favorabil pentru vânzare apare atunci când în timpul tendinţei descendente indicele puterii devine pozitiv. Când indicele puterii atinge noi limite, semnifică faptul că urşii sunt puternici şi tendinţa descendentă va continua.

TONY PLAMMER

Tony Plammer este un analist financiar renumit, fost director al unei bănci de investiţii, care are o experienţă de mai mulţi ani pe pieţele financiare (din 1976 până în 1999 el a condus un fond de investiţii specializat în obligaţiuni şi valută). În cartea sa „Forecasting Financial Markets” el prezintă o analiză aprofundată a comportamentului participanţilor la pieţele financiare. De asemenea, sunt prezentate tehnici de analiză eficiente şi adoptarea unor decizii investiţionale corecte. Plammer este cunoscut şi datorită teoriei sale despre pulsul pieţei, care reprezintă o metodă simplă în comparaţie cu analiza valurilor, de previzionare a importantelor zone reversibile. Este interesantă şi tehnica utilizării indicatorului Momentum pentru deschiderea ciclurilor de piaţă, care oferă un mare avantaj în analiza şi tradingul pe pieţele financiare si Forex.

O importanţă deosebită în metodele sale o au Retragerile Fibonacci. Să analizăm sistemul său, care include indicatorul MACD, mediile mobile şi nivelele Fibonacci. În sistem se utilizează indicatorul MACD cu perioadele 34‑13‑8 şi media mobilă exponenţială de perioadă 26.

Caracteristicile sistemului sunt următoarele:

Poziţia se deschide când histogramele MACD intersectează linia semnal şi în acelaşi timp este confirmată una din urmatoarele ipoteze:

• preţul schimbă direcţia de la nivelul Fibonacci;

• ultimul preţ intersectează media mobilă de 26 perioade;

• apare divergenţă în punctele extreme.

O jumătate din poziţii se închid la atingerea nivelului Fibonacci, dacă este confirmată una din următoarele ipoteze:

— oscilatorul a atins valoarea maximă;

— apare divergenţă între preţ şi MACD.

Toate poziţiile rămase se închid la formarea semnalului invers MACD sau conform ordinelor Stop Loss şi Take Profit.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - tony plammer

În fig. 133 (perechea forex Eur/Jpy) este prezentat un exemplu de tranzacţionare conform sistemului Plammer pe graficul perechii valutare EUR/JPY de 1H. Pe 8 august a apărut semnal de vânzare, format de indicatorul MACD, după ce preţul îşi schimbă direcţia de la nivelul Fibonacci de 1,618 (preţ 165,20), până la închiderea barei semnal. Valul precedent format este : [164.15 — 162.25] *1,618 = 165,30, nu poate fi văzut pe grafic. După care preţul începe să scadă, iar mişcarea este însoţită de scăderea histogramelor MACD, ceea ce argumentează menţinerea poziţiei scurte. Pe 10 august preţul atinge 1,618 după Fibonacci, în acelaşi timp indicatorul MACD formează o divergenţă pozitivă. În acest moment, poziţia scurtă se închide, deoarece imediat observăm semnal de cumpărare. Profitul din poziţia scurtă a fost de circa 395 de pips (165,20 — 161,25). Valul ascendent nu atinge nivelul de 50% din corecţie şi intră în mişcare laterală, apoi avem un nou semnal de vânzare. Din poziţia lungă deschisă nu obţinem un profit ridicat (circa 25 de pips). Preţul perechii forex intersectează EMA 26 de sus în jos, şi concomitent histogramele MACD formează o linie subţire care străpunge linia semnal. Ultima poziţie short este deschisă la nivelul 161,50 şi până în data de 14 august (maxim vizibilă pe grafic) nu are sens închiderea acesteia, deoarece histogramele MACD devin tot mai negative şi profitul curent constituie aprox. 230 de pips.

Pentru a incerca FARA RISCURI tranzactionarea online, deschideti un Forex Cont Demo

sau tranzactionati pe un Forex Cont Real pentru rezultate reale.

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIAȚA FOREX (partea I)

Sistemul de tranzacţionare pentru piețele forex reprezintă un set de reguli după care, orientându‑se, traderul ia decizia deschiderii şi închiderii tranzacţiilor. Aceste reguli sau instrucţiuni se bazează pe analiza tehnică, ce şi‑a demonstrate eficienţa de‑a lungul timpului. Sistemul concis al tradingului ne permite să ne eliberăm de emoţiile care influenţează deciziile de tranzacţionare. Când traderul vrea să deschidă o poziţie, întotdeauna apar dubii şi întrebări ce‑l afectează psihic. De exemplu:

— Am omis eu ceva în analiză?,

— Este corectă direcţia în care am deschis poziţia? (cumpărare sau vânzare)?,

— Este momentul oportun să intru în piaţă sau e mai bine să aştept şi să nu mă grăbesc?”,

— Probabil, eu nu conştientizez riscul la care mă expun etc.

Toate aceste îndoieli afectează traderul şi influenţează negativ rezultatele tranzacţiilor sale. Erorile posibile provin din intrarea grăbită sau întârziată în piaţa forex, sau „ratarea” profitului unei tranzactii. Dacă traderul nu are o strategie de tranzacţionare, el nu poate fi sigur că tranzacţionarea pe termen lung va fi eficientă, că vor fi suficiente tranzacţii profitabile pentru a compensa pierderile. De fiecare dată când traderul deschide o poziţie, este necesar să înţeleagă situaţia curentă din piaţă, utilizând diferite tehnici, reguli, indicatori etc. Pentru început, la crearea strategiei de tranzacţionare, trebuie stability orizontul de timp pe care actionăm — de lungă sau scurtă durată. Depozitul iniţial folosit la deschiderea contului Forex şi principiile managementului capitalului impun anumite restricţii.

Intervalele mai lungi de timp se caracterizează printr‑un număr mai mic de semnale false comparativ cu intervalele scurte. La utilizarea intervalelor de lungă durată (graficul zilnic, saptămânal, lunar) analiza tehnică este mult mai exactă. Tranzacţionarea pe termen lung este oportună pentru o strategie de succes, dar necesită plasarea unor nivele Stop Loss mai mari.

Prin urmare, în scopul diminuării riscului in tranzacționarea forex, este recomandată folosirea unui procent mai mic din capitalul iniţial. Tranzacţionarea pe interval scurte de timp (grafice forex de 1,5,15,30 minute) este influenţată de o mulţime de factori externi, iar analiza tehnică este mai puţin precisă şi apar mai multe semnale false. În acest caz utilizăm Stop Loss mai mic, dar şi probabilitatea apariţiei greşelilor creşte. Toţi aceşti factori necesită o analiză amănunţită.

Managementul capitalului (Money Management, MM) pentru piața forex este un capitol foarte important în formarea oricărei strategii de tranzacţionare. Apar două întrebari:

1. Care este procentul optim din capital cu care ne expunem la fiecare tranzacţie? În cazul unei strategii conservatoare, riscul asumat trebuie sa fie in jur de 2—3% din valoarea portofoliului, şi de 4‑5% în cazul unui trading agresiv, dar aceasta depinde de individualitatea traderului şi de specificul strategiei respective.

2. Care este modalitatea de minimizare a riscului, şi care este nivelul Stop Loss utilizat? E de preferat ca riscul să nu depăşească 4‑5% din portofoliu pentru fiecare tranzacţie deschisă. Este greşit să considerăm că un Stop Loss la distanţă mică de piaţă minimizează riscul. Un Stop Loss minimizat este frecvent atins de fluctuaţiile aleatoare ale preţului, şi duce la costuri suplimentare.

Mărimea lor poate fi stabilită în raport cu volatilitatea perechii forex tranzactionate (viteza de schimbare a preţurilor) şi limitele temporare în care are loc tranzacţionarea, apoi, se stabileşte procentul alocat tranzacţiei din valoarea capitalului. Nivelul Stop Loss (regula de calcul) şi suma investită se determină o singură dată în cadrul unei strategii de tranzacţionare, şi nu se modifică în mod arbitrar.

Obiectivul principal al sistemului de tranzacţionare forex este de a indica semnalele de intrare şi ieşire din piaţă. Un ansamblu format din indicatori, analiză grafică şi poziţia în piaţă etc. se utilizează ca semnal pentru intrare şi ieşire. Tehnica de ieşire se bazează pe maximizarea profitului, sau pe Stop Loss mobil (Trailling Stop), accesibil în platforma MetaTrader 4. Există diferite sisteme de tranzacţionare. În general, ele se împart în sisteme ce urmăresc trendul şi în cele adecvate evoluţiei laterale, deoarece diferite stări ale pieţei forex necesită anumite principii de trading. De obicei, sistemele ce urmăresc trendul oferă semnale la începutul unei mişcări noi care, probabil va continua, anticipând un profit substanţial. În ceea ce priveşte tehnicele adecvate evoluţiei laterale, intrarea se face la cel mai bun preţ iar ieşirea din piaţă este rapidă. Majoritatea strategiilor de tranzacţionare utilizate urmăresc trendul.

Indiferent de sistemul de tranzacţionare utilizat, el trebuie testat în piaţa pe perechea forex pe care dorim să‑l aplicăm. Construirea unui sistem de trading eficient este un proces de observare şi cercetare de lungă durată. Stimulul de a crea un sistem eficient de tranzacţionare este mare, deoarece oferă siguranţa unor rezultate pozitive în perspectivă care vor asigura un profit constant. Traderii de succes au realizat că tranzacţionarea nu este o activitate întâmplătoare, şi se îmbunătăţeşte prin maximizarea profiturilor şi minimizarea pierderilor. Să analizăm câteva sisteme de tranzactionare aplicabile pieței forex şi strategii care sunt folosite de traderii de succes pe majoritatea pieţelor financiare.

LOUIS BORSELLINO

Numit de CNBC cel mai bun trader, Louis Borsellino este cunoscut în lumea întreagă ca expert în futures şi alte insrtumente financiare. Experienţa de 20 de ani „pe floor” la Bursa de mărfuri din Chicago (CME), l‑au făcut pe Borsellino unul dintre cei mai cunoscuţi şi prosperi traderi de futures pe indicele american S&P500. Louis, de asemenea, apare în rolul de analist financiar pentru agenţiile de ştiri CNN‑FN, Blооmberg TV, CNBC, WebFN, Reuters. El este autorul cărţii “The Day Trader” şi al carţii autobiografice “The Day Trader : From the Pit to the PC”.

În cărţile sale, Louis Borsellino expune cunoştinţele vaste şi experienţa proprie. Ca urmare a vastei experienţe acumulate pe pieţele bursiere, şi în calitate de trader individual, Borsellino atrage atenţia în special asupra psihologiei tradingului şi metodelor de management al capitalului. În cărţile sale el acordă o mare atenţie procesului complex de pregătire şi deschidere a poziţiilor în piată.

Fiecare tranzacţie trebuie să urmeze ceea ce eu numesc pregătire, ţintă şi lansare“. Indiferent de faptul că tranzactionaţi după o anumită tehnică sau urmând propria analiză, e important ca fiecare tranzacţie să fie împărţită în trei paşi — pregătire, ţintă şi lansare.

• Pregătirea: este primul pas al unei tranzacţii forex. Urmărirea şi analiza graficelor; Determinarea strategiei proprii în cadrul zilei, a preţului de cumpărare/vânzare, nivelele de suport/rezistenţă ale tranzacţiei. Prima etapă include, de asemenea, eliberarea gândurilor care nu sunt legate de trading şi pot împiedica adoptarea obiectivă a unor decizii importante.

• Ţinta: în această etapă urmărim piaţa si perechea forex aleasă, încercând să ne imaginăm scenariile stabilite în prima etapă. De exemplu, dacă am observant un nivel puternic de suport şi piaţa se deschide deasupra acestui nivel, apoi creşte putin, şi începe o mişcare descendentă, atunci în apropierea nivelului de suport suntem pregătiţi să cumpărăm.

• Lansarea: constituie momentul când cele relatate se concretizează într‑o singură acţiune. Am identificat nivelul preţului şi l‑am „fixat”, după care „lansăm”, executăm tranzacţia la un anumit preţ, plasând ordinele Stop Loss şi Take Profit corespunzătoare pe perechea forex identificata anterior. Urmând aceşti trei paşi, elaborăm ceea ce putem numi „planul tranzacţiei”. În opinia lui Borsellino întotdeauna trebuie să avem un anumit plan, să cunoaştem de la inceput punctele de intrare şi ieşire din piaţă. „Aceasta este ceea ce trebuie elaborat, iar banii vor veni ca rezultat“. În afara celor trei paşi menţionaţi la deschiderea tranzacţiei, Louis Borsellino atrage atenţia asupra stării psihice a traderului. În acest scop, el publică în ” The Day Trader” o serie de reguli intitulate „Zece reguli de tranzacţionare”:

1. „Tranzactionaţi Forex pentru succes, nu pentru bani“. Obiectivul dumneavoastră trebuie să fie o tranzacţie corect efectuată. Toţi dorim să prosperăm şi să fim bogaţi, dar obiectivul nostru trebuie să fie succesul.

2. „Disciplina“. Cea mai importantă calitate pe care trebuie s‑o posede traderul este disciplina. Trebuie să stăpânim mintea, corpul şi emoţiile pentru a tranzacţiona cu succes. Puteţi utiliza în mod ideal analiza tehnică, dar fără disciplină va fi foarte greu, chiar imposibil de a efectua tranzacţii profitabile. Traderul disciplinat, indifferent dacă a câştigat sau a pierdut, se poate întoarce la tranzacţionare în ziua următoare.

3. „Cunoaşte‑te pe tine însuţi“. Până la începerea activităţii de trading, trebuie să te cunoşti pe tine însuţi. Să cunoşti dacă eşti acea persoană care poate face faţă riscului sau numai ideea de risc vă dă fiori. Conştientizarea faptului că riscaţi in piața forex proprii bani vă produce insomnii? Dacă da, atunci din punct de vedere al tranzacţionării pe pieţele financiare, pentru dumneavoastră ar fi recomandat un portofoliu diversificat de investiţii cu risc minim. Dar, dacă ajutaţi de disciplină reuşiţi să învingeţi emoţiile, atunci este posibil ca tradingul sa fie activitatea potrivită pentru dumneavoastră. Reţine‑ţi, aici este important să eliminaţi riscul cu ajutorul disciplinei. Este important să înţelegeţi ca nu sunteţi persoana care merge la cazino, mizând şi sperând la un noroc întâmplător. Dacă răspunsul este afirmativ, atunci cea mai bună variantă ar fi o călătorie în Las‑Vegas. Dacă tranzacţiile cu perechi vorex se vor baza pe analiza raţională a situaţiei din piaţă, şi vor fi rezultatul unui plan bine stabilit, atunci trading‑ul este pentru dumneavoastră.

4. „Scăpaţi de propriul ego“. Cel mai rapid mijloc de a încheia propria carieră de trader este să permiteţi ego‑ului intern să vă influenţeze deciziile. Şi, cu cât sunteţi mai prosper ca trader, cu atât va fi mai greu să o faceţi. Dumneavoastră trebuie să impuneţi ego‑ul să tacă pentru a asculta ce spune perechea forex urmărită, să urmaţi ceea ce vă sugerează analiza tehnică şi, pornind de la cum şi ce gândiţi, să actionaţi. Când veţi putea depăşi orgoliul propriu, şi plecaţi capul în faţa capriciilor pieţei, aveţi şansa sa deveniţi un trader de succes. Dar să consideraţi că tranzacţionaţi profitabil fiindcă posedaţi o anumită măiestrie, sau cel mai periculos, ca stapâniţi foarte bine piaţa, poate constitui o cale spre un faliment inevitabil. În acelaşi timp, puteţi fi emoţional atat de fragil, încât tranzacţiile neprofitabile să vă distrugă încrederea în propriile puteri. Când tranzacţionaţi FX, uitaţi de toate acestea. Permiteţi‑vă să ieşiţi rapid din poziţiile negative, chiar dacă poate înseamna o experienţă neplacută, când piaţa vă dovedeşte că nu aţi avut dreptate. Iar când aveţi succes, nu deveniţi euforic, nu‑i permiteţi acestuia să urce la cap.

5. „Când suntem în piaţă, nu se poate vorbi de speranţă, doleanţă sau rugăciune“. Piaţa creşte când sunt mai mulţi cumpărători decât vânzători, şi scade când situaţia este inversă. Piaţa creşte nu pentru că dumneavoastră vreţi, şi scade nu pentru că aveţi o poziţie scurtă şi vă rugaţi. „Eu am văzut foarte mulţi traderi care priveau cu panică la ecranul calculatorului, de fapt ei rugau piaţa să se mişte într‑o direcţie sau alta. Ei se agăţau de poziţiile pierdute şi nu doreau să iasă din ele. Ei sperau, doreau şi se rugau ca piaţa să se întoarcă şi să evolueze în direcţia lor” — spunea Louis Borsellino. Realitatea este pe ecran. Când piaţa atinge nivelul Stop Loss‑ului dumneavoastră, ieşiţi. Chiar dacă piaţa ulterior schimbă directia şi începe să crească, trebuie să vă felicitaţi pentru disciplină.

6. „Lasati profiturile dumneavoastră să crească şi opriţi rapid pierderile“. Stabiliţi riscul pe care vi‑l asumaţi, şi când acesta a fost atins închideţi tranzacţia. Ieşiţi când pierderile dvs. nu sunt mari. Apoi reevaluaţi poziția din piaţa forex şi efectuaţi o nouă tranzactie. Concomitent, lăsaţi profiturile dvs. să crească, dar nu fiţi lacomi. Dacă tranzacţionaţi utilizând analiza tehnică, stabiliţi punctele de intrare şi ieşire până la efectuarea tranzacţiei. Apoi, când semnalele sunt confirmate, închideţi tranzacţia. Atingând profitul urmărit, ieşiţi. Niciodată nu veţi falimenta marcând profitul. Nu fiţi lacomi şi nu vă agăţaţi de o tranzacţie profitabilă mult timp, pentru că piaţa se poate întoarce oricând împotriva dvs.

7. „Să apreciaţi momentul când e de tranzacţionat şi când e de aşteptat”. A vinde/cumpăra în fiecare minut nu este practic imposibil. Dumneavoastră tranzacţionaţi când analiza, sistemul şi strategia vă spun că aveţi posibilitate să cumpăraţi sau să vindeţi. Dacă piaţa nu are o direcţie clară, aşteptaţi până cand se va forma. Fiţi present în piaţă cu mintea, nu cu banii.

8. „Să iubiţi atât tranzacţiile pozitive, cât şi pe cele negative“. Tranzactiile negative sunt cei mai buni profesori pentru tranzacționarea pe Forex pe care ii puteți avea. Obţineţi o tranzacţie negativă când în analiza sau raţionamentele dvs. există anumite lipsuri. Sau poate piaţa n‑a făcut ceea ce aţi aşteptat de la ea. Posibil, Dvs. încercaţi să tranzacţionaţi în faza de străpungere, dar piaţa în realitate se concentrează într‑un range îngust. Sau Dvs. probabil aţi urmărit piaţa, urmând trendul ascendent foarte târziu, când acesta deja a atins apogeul. Când aveţi o tranzacţie pierdută, ceva este în neregulă cu piaţa. Determinaţi obiectiv ce nu a funcţionat, şi dacă este necesar, adunaţi‑vă gândurile şi intraţi din nou în piaţă.

9. „După câteva tranzacţii neprofitabile consecutive, luaţi o pauză“. Folosiţi această pauză pentru a vă calma, linişti, nu vă mai gândiţi la pierderi. Urmăriţi piaţa,, perechile forex, reexaminaţi strategia, apoi reluaţi tranzacţionarea.

10. „Nu trebuie să încălcaţi regulile“. Nu trebuie să încălcaţi aceste zece reguli, dacă doriţi să aveţi succes!

Cel mai important aspect în tehnica de trading a lui Louis Borsellino este analiza „distanţă/intensitate”. Ajutat de experienţa de mai mulţi ani din piaţă, Borsellino a observat dependenţa dintre indicatori şi graficul instrumentului financiar. În acest capitol vom studia corelaţiile dintre graficul pieţei şi mediile mobile (Moving Averages, MA) pe care le analizează.

Borsellino a observat că, în funcţie de grafic şi anumite MA, piaţa se mişcă cu intensitate diferită. Adică, în funcţie de distanţă, se poate vorbi despre supra‑cumpărare sau supra‑vânzare, despre probabilitatea de schimbare a direcţiei sau despre nivelul la care piaţa poate întâlni suport sau rezistenţă.

În analizele sale Louis Borsellino utilizează in special MA de 20, 50 şi 200 perioade, în special pentru graficele futures ai indicilor S&P500 şi NASDAQ. De exemplu, autorul a menţionat că este probabilă o schimbare, dacă NASDAQ se tranzacţionează la o distanţă mai mare de 12% faţă de media mobilă pe 10 zile. Vom încerca să aplicăm această teorie în tradingul pe Forex. Ca exemplu concret vom urmări perechea valutară EUR/USD pe graficul zilnic din 2002. Analizând graficul, vom constata următoarele: după o mişcare amplă într‑o anumită direcţie, în 81% dintre cazuri a urmat o corecţie sau schimbarea direcţiei preţului, după ce perechea valutară a efectuat o fluctuaţie de aproximativ 6% în direcţia opusă, apropiindu‑se de media mobilă pe 200 zile. Aceasta înseamnă că, pentru perioada evaluată nivelul de supra‑cumpărare poate fi determinat după ce mişcarea va depăşi 6%, piaţa începe să piardă din putere şi este probabilă o schimbare a direcţiei trendului. După trecerea pragului de 6%, pe parcursul corecţiei ulterioare, piaţa a întâlnit un nivel de suport în zona 1,5‑3,0% în mai mult din 75 % din cazuri. Acest fapt ne permite să afirmăm că în cazul unui trend ascendent/ descendent orice corecţie se finalizează aproximativ în această zonă, după ce trendul se stabilizează.

Strategii de tranzactionare Forex - moving average

Aplicaţie practică pentru tranzacționarea pe Forex: indiferent în ce faza a trendului se află piaţa, această strategie se poate utiliza în următorul mod: dacă observăm o creştere puternică ce depăşeşte limita indicată de 6 %, atunci rezultă că piaţa la aceste nivele se află în zona de supra‑cumpărare. Doar acest semnal nu poate constitui un motiv pentru vânzare, e necesar să aşteptăm un semnal concret de la alte elemente de analiză. Observăm că după trecerea acestui prag de 6% se formează o figură de schimbare a direcţiei, însoţită de divergenţa indicatorilor. Ca urmare această figură are o mai mare importanţă decât dacă s‑ar fi format la o distanţă mai mică de 6% de media mobilă. Şi invers — dacă figura cu caracter dublu (fie de continuare sau de întoarcere) este formată până la un nivel de 6 % (de exemplu, între 3 şi 4 %) — atunci cu o mare probabilitate această figură va fi de continuare.

Este posibilă şi utilizarea concomitentă a mai multor medii mobile (pot fi setate in metatrader 4), în majoritatea cazurilor trei, ce indică cele trei tipuri de trend. Ca exemplu considerăm mediile mobile de perioade 200, 50, 20. Toate trei indică direcţia trendului. Verificările din trecut ne oferă următoarele raporturi:

MA 200 — 6%

MA 50 — 3%, 3,5%

MA 20 — 2%

Dacă observăm următorul scenariu: mişcarea preţului unei perechi forex efectuează o corecţie la nivelul de 5% de la MA 200, piaţa reia mişcarea după această corecţie şi trece limita de 6%. Acum este necesar să aşteptăm până când vor fi atinse alte două intervale ale MA 50 şi MA 20, după care va urma o nouă corecţie sau chiar schimbarea de direcţie a mişcării. Dacă vom cerceta şi datele despre faptul în ce diapazon corecţia se termină şi piaţa îşi reînnoieşte mişcarea, atunci vom putea concluziona despre varianta posibilă de dezvoltare a situaţiei. Cu alte cuvinte, să trasăm graniţele acestei mişcări. Analiza distanţei dintre grafic şi media mobilă constituie o metodă adecvată pentru combinarea cu aproape toate strategiile şi metodele de tranzacţionare. Nu se poate afirma cu siguranţă că piaţa în urma unei corecţii de N pips faţă de o anumită MA, imediat va continua mişcarea în direcţia iniţială (până la corecţie). De aceea stabilim zone în care probabil apar nivele de suport sau rezistenţă. Încă un aspect important reprezintă faptul că aceste zone sunt diferă în funcţie de instrumentul financiar şi tipul pieţei. Înaintea utilizării unor asemenea tehnici, trebuie studiat instrumental tranzacţionat (forex, acţiuni, futures), pentru a determina ce medii mobile oferă cele mai clare semnale şi la ce distanţă.

Pentru a incerca FARA RISCURI tranzactionarea online, deschideti un Forex Cont Demo

sau tranzactionati pe un Forex Cont Real pentru rezultate reale.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV)

TODAY TREND PENTRU PIATA FOREX

Acest indicator oferă informaţii despre direcţia curentă şi semnale pentru cumpărare, vânzare, stabilirea nivelelor Stop Loss şi Take Profit.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV) - TODAY TREND

Trend Scalp este indicatorul construit din două linii, a căror intersecţie reprezintă semnalul de cumpărare sau vânzare. În fig. 118 pe graficul perechii valutare forex GBP/USD de 15 min, sunt arătate semnale de cumpărare sau vânzare ale indicatorului Trend Scalp.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV) - TREND SCALP

SUPER SIGNALS ÎN FOREX

Semnalele acestui indicator sunt reprezentate de săgeţi care apar pe grafic. Când săgeta este orientată în sus, cumpărăm, când este în jos — vindem. Semnalele acestui indicator sunt destul de rapide şi se poate întâmpla ca după semnal piaţa să evolueze în direcţia nedorită. În acest caz indicatorul schimbă semnalul său.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV) - SUPER SIGNALS

Adepţii scalpingului încearcă să facă ceea ce fac dealerii în centrele de tranzacţionare bursiere, după cum a spus Luis Borsellino, renumitul trader, expert în tranzacţionarea contractelor futures pe indici. În acest context, menţionăm că tehnica scalping nu este recomandată traderilor începători. Este nevoie de multă experienţă şi viteză de reacţie înainte de aplicare.

X şi Zero (POINT & FIGURES — P&F) PENTRU FOREX

Este o tehnică foarte veche şi populară de tranzacţionare pe pieţele financiare, care utilizează în analiză doar preţul, fără a acorda atenţie timpului. Graficul este construit cu două simboluri — X şi 0. Prin X se reprezintă creşterea, prin 0 — scăderea. Scala de timp în astfel de grafice poate lipsi.

Să analizăm logica acestei strategii pentru piața Forex.

Localizarea acestor simboluri depinde de concordanţa a două semnificaţii: pasul şi reversul. Pasul arată ce simbol trebuie scris la schimbarea preţului. Reversul se foloseşte pentru schimbarea lui X cu 0 şi invers. Dacă pasul este egal cu 10 pips şi se termină mişcarea descendentă, atunci momentul reversului va fi egal cu 15 pips (scriem primul X). Următorul X poate fi desenat când piaţa va creşte cu 10 pips. Pentru a schimba X cu 0, este necesară o scădere cu 15 pipsi, atunci punem 0. Pentru următorul 0 va fi nevoie de o scădere cu 10 pipsi.

Graficul P&F va arăta în felul următor:

Х 0

Х 0Х

Х — semnal de cumpărare 0Х0Х

Х Х Х 0Х0Х0

Х0Х0Х 0 0 0

Х0Х0 0 — semnal de vânzare

Х0Х 0

Х0 0

Х

În schema de sus observăm semnale de cumpărare sau vânzare. Acesta constituie străpungerea modelului complex al pieței forex. La o singură străpungere mărim sau închidem poziţia.

Х Х

Х0Х0

Х0 0

Х 0 — închidem poziţia

Х

Х

Х — mărim poziţia

Х Х

Х0

Х — semnal cumpărare

Х Х Х

Х0Х0Х

Х0Х0

Х0Х

Х0

În platforma de tranzacţionare MetaTrader 4 care aplică automat indicatorul P&F în grafic (fig. 120 forex eur/usd)

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV) - POINT AND FIGURE

PATTERN RECOGNITION PENTRU FOREX

Este indicatorul care determină automat figurile preţului utilizând teoria lumânărilor japoneze. În corelaţie cu figurile, indicatorul arată semnale de cumpărare şi vânzare.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV) - PATTERN RECOGNITION

ALL USD PAIRS PENTRU FOREX

Este un indicator care prezintă într‑un singur grafic evoluţia principalelor perechi valutare raportate la dolarul SUA (EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF).

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV) - ALL USD PAIRS

La acest grafic este important momentul în care toate perechile valutare se apropie şi se intersectează. În fig. 122 (forex eur/usd) este indicat un astfel de moment, după care urmează mişcări puternice.

I-SESSION PENTRU FOREX

Este un indicator care reflectă zilnic durata sesiunilor de tranzacţionare ale pieței forex — asiatică, europeană şi americană. Arată intervalul de preţuri obţinut în timpul acestor sesiuni. Utilizând acest indicator, ne orientăm în funcţie de volatilitatea din timpul sesiunilor pieței forex, urmărind începutul şi sfârşitul unei anumite sesiuni de tranzacţionare (orarul sesiunilor constituie unul dintre parametrii construiţi de indicator).

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV) - I SESSION

Indicatorul este aplicat pentru a ne orienta în extensiile şi retragerile Fibonacci (fig. 123, perechea forex gbp/usd), proiectate în intervalul de preţuri determinat de sesiunea de tranzacţionare.

FOREX MARKET PROFILE

Acest indicator apreciază volatilitatea din piaţă. Volumele înalte ale tranzacţiilor indică zonele în care au fost încheiate cel mai mare număr de tranzacţii. Nivelul preţului instrumentului forex cu cel mai mare număr de tranzacţii se numeşte moda (în statistică prin acest termen sunt numite valorile ce se întâlnesc cel mai des în setul de date) intervalului valoric zilnic şi este perceput ca un nivel important ce îndeplineşte rol de suport sau rezistenţă. Zonele preţului ce corespund volumului redus, sunt recepţionate drept nivele ce pot fi depăşite cu uşurinţă.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV) - MARKET PROFILE

În exemplul prezentat (fig. 124, forex eur/usd) observăm că pe 29 august Market Profile a indicat cel mai înalt volum (moda) la nivelul 1,3595. În ziua următoare, în prima parte a zilei, preţul a crescut, trecând uşor de nivelul 1.3640‑1.3595, iar volumul reflectat este relativ mic şi s‑a oprit la nivelul

1,3595 (moda), unde a fost înregistrat cel mai mare volum de tranzacţii din piața Forex în ziua anterioară. Acest nivel acţionează ca suport şi preţul creşte.

Pentru a incerca FARA RISCURI tranzactionarea online, deschideti un Forex Cont Demo

sau tranzactionati pe un Forex Cont Real pentru rezultate reale.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (III)

Benzile Bollinnger (BOLLINGER BANDS) pentru piața forex

Benzile Bollinnger (Bollinnger Bands) este indicatorul creat de John Bollinger şi este unul dintre cele mai populari indicatori ce analizează canalele de preţ. El nu este doar un indicator util, dar poate fi utilizat şi ca un sistem de tranzacţionare, deoarece oferă toate semnalele necesare pentru a închide sau deschide poziții pe instrumentele pieței forex.

Indicatorul este alcătuit din trei curbe care formează un canal în jurul evoluţiei preţului. Acestea sunt:

• SMA cu 20 de perioade, care se numeşte Middle Bollinger Band

• Upper Bollinger şi Lower Bollinger Band, ce reprezintă o abatere — standard a mediei de 20 perioade.

În funcţie de mişcarea pieţei aceste curbe se îngustează sau se lărgesc. Când curbele sunt aproape una de alta, aceasta înseamnă că piaţa acumulează putere. Această energie se eliberează când preţul de închidere va străpunge una din cele două curbe externe (abateri standard). Străpungerea curbei de sus este semnal de cumpărare, străpungerea celei de jos — semnal de vânzare.

Următoarea mişcare după străpungere se dezvoltă în imediata apropiere a liniei străpunse. Dacă perechea forex respectiva după corecţie atinge SMA 20, este un semnal pentru deschiderea unor noi tranzacţii, deoarece media mobilă joacă rol de suport (la cumpărare) şi rezistenţă (la vânzare).

Închidem poziţia când preţul străpunge curba SMA 20 la închidere. Aceasta se întâmplă dacă, după atingerea unei curbe (de sus sau de jos), piaţa va împing şi va străpunge curba medie (SMA 20), atunci probabilitatea de a atinge curba opusă este foarte mare. De exemplu, după ce perechea forex a atins curba de sus, a revenit şi preţul de închidere a intersectat SMA 20, piaţa se întoarce şi atinge curba de jos. În fig. 108 este indicată prin punctele 1 şi 2.

Benzile Bollinnger sunt un indicator care urmăreşte trendul. După cum observăm pe graficul din fig.108 (perechea forex Gbp/Usd), acesta este eficient pe pieţele cu volatilitate înaltă.

SILVER CHANNELS PENTRU PIATA FOREX

Silver Channels este compus din 8 linii ce împart intervalul de evoluţie a preţului în canale corespunzătoare. Fiecare dintre aceste nivele este considerat critic. Când preţul atinge canalul extern, piaţa se află temporar în starea de supra‑cumpărare sau supra‑vânzare (vezi fig 109, perechea forex Gbp/Usd).

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - silver channels

SHI CHANNEL TRUE PENTRU PIATA FOREX

Shi Channel True pentru piata forex este un indicator ce reflectă canalele preţurilor dinamice, indicând direcţia actuală a preţului. Se utilizează când piaţa nu are o direcţie clar exprimată. În acest moment indicatorul oferă o idee aproximativă despre starea pieţei (figura 110, Gold).

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - shi channel

DPO — DETRENDED PRICE OSCILLATOR PENTRU PIAȚA FOREX

DPO este un indicator utilizat în determinarea ciclului pieţei şi a stării de supra‑cumpărare şi supra‑vânzare a preţului. Principiul de construire al indicatorului este relativ simplu şi este asemănător cu al indicatorului clasic Momentum. Se utilizează linia mobilă centrală MA, cu o anumită perioadă X (cea mai utilizată este 14 sau 20), care este deplasată înapoi cu X/2+1 perioade. După care din datele MA se deduc preţurile de închidere. Ca rezultat se obţine un oscilator care intersectează linia zero în sus (când începe trendul ascendent) sau în jos (descendent).

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - dpo

DPO reflectă cu exactitate momentele de schimbare a trendului (fig. 111, perechea Forex Gbp/Usd H4), atunci când are loc străpungerea liniei zero. Apariţia divergenţei este un semnal ce anticipează o schimbare a trendului. Ciclurile în evoluţia preţurilor reprezintă intervale egale de timp, în cadrul cărora au loc schimbări esenţiale ale direcţiei. În timp ce majoritatea metodelor indică direcţia şi mărimea aproximativă a următorului val, analiza ciclurilor indică momentul de schimbare a direcţiei pieţei. De obicei ciclurile se formează între două minime (vezi. fig. 112, perechea forex Eur/Jpy), dar se pot forma şi între maxime (la evoluţia descendentă). Această perioadă temporară se măsoară şi se proiectează în grafic pentru câteva cicluri ulterioare (presupunem că în zona delimitării ciclului este probabilă schimbarea direcţiei pietei forex). Nu este necesar ca direcţia de schimbare în zona delimitării ciclului să coincidă, este posibil ca după un minim în următoarea perioadă să se formeze un maxim. Pentru a interpreta ciclul ca un indicator util, este suficient ca în zonele acestuia (+/‑ câteva bare) să înregistrăm o schimbare importantă în preţul perechii forex tranzacționate.

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - dpo 2

Când ciclul de preţ coincide cu ciclul evidenţiat de indicatorul DPO, atunci vom aprecia ciclul ca fiind corect (activ).

ADX (AVERAGE DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX) PENTRU PIAȚA FOREX

Acest indicator a fost elaborat de Welles Wilder la mijlocul anilor 70 ai secolului XX, ca o completare adusă indicatorului Parabolic SAR. Se utilizează pentru măsurarea intensităţii mişcării pieţei. La baza lui stă indicatorul de direcţionare a mişcării +DM şi ‑DM. Determinarea direcţiei mişcării are loc prin compararea intervalului de preţ din trecut cu cele din prezent. Cea mai mare parte a intervalului zilei de azi, separat de cel de ieri, ne arată direcţia mişcării (DM). Următoare etapă o constituie determinarea ADX (vezi. fig. 113, perechea forex Gbp/Usd).

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - ADX

Când linia principală ADX urcă de la un nivel minim, de exemplu 20 sau 25, este foarte probabilă începerea unui trend nou. Prin urmare, dacă + DM intersectează ‑DM de jos în sus, este recomandată intrarea long în piaţă. Cât timp creşte ADX, pe piaţă se formează un trend evident şi putem menţine poziţia deschisă. După atingerea punctului maxim, când ADX începe să scadă, se consideră că evoluţia preţului este incertă şi probabil urmează o corecţie. Este momentul favorabil pentru fixarea profitului, nu pentru deschiderea unor noi poziţii.

PARABOLIC SAR

Sistemul parabolic a fost creat de Welles Wilder la mijlocul anilor 70 ai secolului trecut. Indicatorul încearcă să recunoască momentele potrivite de închidere a unei poziţii şi deschiderea alteia, în sens opus (SAR provine de la — Stop and Reversal). După caracteristici, indicatorul este asemănător mediilor mobile, dar cu accelerare diferită. În calitate de sistem de tranzacţionare este aplicat pe pieţele cu trenduri bine exprimate. Regula de bază: Cât timp piaţa este în creştere, trebuie urmat trendul cu poziţia lungă deschisă şi mutat numai nivelul Stop Loss, iar când direcţia se schimbă, deschidem poziţie scurtă, şi urmărim evoluţia schimbând nivelul Stop Loss. Este recomandat utilizarea stop loss‑ului mobil (Trailling Stop, disponibil in platforma metatrader 4). Parabolic Sar urmează exact mişcarea din piaţă, dar când are loc corecţia, nu se apropie rapid de preţ, ci scade tempoul de accelerare. Această particularitate caracteristică ne oferă deseori posibilitatea de a rămâne în trend cât mai mult timp.

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - parabolic sar

În fig. 114 (perechea forex Usd/Jpy H1) este prezentat un exemplu de tranzacţionare utilizând Parabolicul. În partea stângă a graficului, după semnalul de vânzare, are loc o corecţie ascendentă. În acest moment preţul se apropie de punctele indicatorului, dar nu le străpunge. Astfel, modificând nivelul Stop Loss după Parabolic, obţinem 60 de pips profit. Când piaţa schimbă direcţia (va activea Trailing Stop), recomandăm deschiderea unei poziţii long care urmează trendul nou format. Punctul iniţial, când piaţa îşi schimbă direcţia, constituie minimul sau maximul mişcării anterioare.

P/t+1/=Pt*(EP -Pt), unde:

Pt — preţul curent de închidere a barei.

Pt+1 — preţul de închidere a următoarei bare.

ЕР — preţul maxim, atins din momentul cumpărării, sau preţul minim, atins din momentul vânzării.

AF — coeficientul de mediere, ce determină viteza cu care indicatorul urmăreşte evoluţia pieţei. El depinde de numărul noilor maxime din momentul cumpărării sau noilor minime din momentul vânzării.

ICHIMOKU KINKO HYO PENTRU PIAȚA FOREX

Indicatorul Ichimoku este utilizat pentru determinarea trendului pieţei, a nivelelor de suport şi rezistenţă, precum şi a semnalelor de tranzacţionare. Indicatorul are patru intervale de timp, care sunt exprimate prin linii separate:

а) Tenkan-Sen — arată valoarea medie a preţului într‑un interval de timp.

b) Kijun-Sen — indică valoarea medie a preţului în ultimul interval de timp. La intersecţia acestor două linii Sen apare semnalul de deschidere a poziţiilor.

с) Senkou-Span-A — este distanţa medie între două linii deplasată înainte cu o perioadă egală cu al doilea interval de timp.

d) Senkou-Span-B — indică valoarea medie a preţului într‑un interval de timp al trendului. Aceste linii Span sunt evidenţiate în grafic şi se numesc nori. Când preţul este în nori, limitele lui sunt considerate nivele de suport şi rezistenţă. Dacă Span este intersectat de sus în jos, atunci este semnal de vânzare; în caz invers — de cumpărare.

е) Chinkou Span — este valoarea medie a preţului, deplasat înapoi cu o anumită perioadă. Este utilizat pentru confirmarea semnalelor de bază (intersecţia Tenkan‑Sen şi Kijun‑Sen) prin intersectarea preţurilor anterioare în aceeaşi direcţie.

fig 115, perechea forex Eur/Usd H4

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - ichimoku

TRIGGER LINES PENTRU PIAȚA FOREX

Următorul indicator pe care îl vom analiza este Trigger Lines. Este alcătuit din două linii, a căror intersecţie generează semnal de cumpărare sau vânzare. Dacă, după intersecţie liniile devin albastre, este semnal de cumpărare. Dacă liniile devin roşii, este semnal de vânzare. Acest indicator se utlizează pe pieţele foarte volatile cum ar fi piata forex pe intervale de timp intraday (5 -30 minute). Vezi fig. 116, perechea forex Eur/Usd daily.

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - trigger lines

Următorii doi indicatori pe care îi vom analiza, aparţin grupului indicatorilor de scalping. Traderul care aplică metoda scalpingului este un speculant ce efectuează, pe parcursul unei sesiuni de tranzacţionare, numeroase tranzacţii de cumpărare sau vânzare cu scopul obţinerii profitului din fluctuaţiile de scurtă durată ale preţului. Indicatorii corespund tranzacţionării pe termen scurt şi sunt aplicaţi pe pieţele foarte volatile, unde sunt fluctuaţii mari în timp scurt.

Pentru a incerca FARA RISCURI tranzactionarea online, deschideti un Forex Cont Demo

sau tranzactionati pe un Forex Cont Real pentru rezultate reale.