Vârf triplu şi bază triplă (triple top and triple bottom — TT &TB) în Forex

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) triple top and triple bottom — TT &TB

Să analizăm figura 34. Vârful triplu este o combinaţie de trei vârfuri şi două baze. Înălţimea vârfurilor este aproximativ egală. O condiţie importantă este ca primul vârf să fie cel mai înalt. Vârful triplu este ultimul model din şirul H&S şi DT&DB. De regulă, al patrulea vârf lipseşte. Acest model este întâlnit mai rar decât altele şi formarea lui necesită mai mult timp. Caracteristicile figurii vârf triplu (baza triplă) sunt identice cu ale vârfului dublu (bazei duble). Momentul deschiderii poziţiei de tranzacţionare este când preţurile străpung suportul (la vârful triplu) sau rezistenţa (la baza triplă). Ţinta profitului este proiecţia înălţimii figurii din momentul străpungerii. Ordinul Stop Loss se stabileşte mai sus de suport (la vânzare) sau mai jos de rezistenţă (la cumpărare).

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) Triple Top

În fig. 35, pe graficul zilnic (Daily) al acţiunilor companiei AIG este reprezentat un exemplu de figură vârf triplu, cu maxime în 11.05.2007, 10.06.2007 şi 18.06.2007. În fig. 36, este reprezentat un exemplu de figură Rounded Day. Acesta este un model de schimbare a direcţiei, caracteristică fiind prezenţa unei lumânări mari, al cărei maxim este situat deasupra unui nivel puternic. Se deosebesc două tipuri ale acestei figuri: cu o lumânare sau două. În cazul al doilea, prima lumânare are preţul de închidere deasupra nivelului puternic de rezistenţă sau de suport, a doua lumânare se formează în direcţia opusă, şi au dimensiuni aproximativ egale. Figurile de cele mai multe ori apar la finalul unui trend.

Cum se poate formează figura pe forex?

Vom analiza figura formată pe maxime, pe minime raţionamentul fiind identic. După creştere, preţul atinge un nivel puternic de rezistenţă, urmat de o volatilitate ridicată la acest nivel, care se concretizează prin formarea unei sau a două lumânări, însoţite de creşterea volumului de tranzacţionare pe perechea forex vizată. Această reacţie se numeşte fierbere. După fierbere, cotaţiile revin la nivelul puternic şi se schimbă direcţia trendului. Tactica utilizată în acest caz constă în deschiderea poziţiei după fierbere, odată cu poziţionarea ordinului Stop Loss peste nivelul puternic. Ţinta profitului nu este concretă — de exemplu, aceasta poate fi următoarea zonă de suport sau rezistenţă pe instrumentul forex vizat.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) Triple Top

Vârfuri şi baze cu forme rotunde (Rounded Top and Rounded Bottom, RT&RB) pe forex

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) Rounded Top

Cum se formează figura?

Să analizăm cele prezentate în fig. 37 Bază cu formă rotundă (Rounded Bottom, RB). La formarea figurii respective, o influenţă importantă o are nivelul puternic şi baza, în acelaşi timp apare o consolidare formată de lumânări cu aceleaşi dimensiuni, pentru o anumită perioadă de timp (t). Fierberea, este reprezentată de două lumânări cu volatilitate mare, însoţită de creşterea volumelor de tranzacţionare. Urmează o perioadă în care preţurile evoluează aproape de nivelul puternic, trecând într‑o evoluţie ascendentă. Şi în acest caz strategia de tranzacţionare este identică figurii Rounded Day (fig. 36). După fierbere deschidem tranzacţia, plasând Stop Loss mai jos de nivel. Ţinta profitului poate fi stabilită în următoarea zona de rezistenţă. Raţionamentul pentru figura Vârf cu formă rotundă (Rounded Top, RT) este similar.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) Rounded Bottom

În fig. 38 (perechea Forex Eur/Usd) este reprezentată RB pentru graficul perechii valutare EUR/ USD de 15 min, din data de 10.09.2007.

Bump and Run Reversal (BARR) în Forex

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) Bump and Run Reversal

Figura Loveşte şi fugi (Bump and Run Reversal, BARR) in forex.

Figura BARR este des întâlnită. Caracteristică pentru graficele acţiunilor dar si pentru forex, se formează şi pe graficele perechilor valutare. Figura este apreciată de traderi.

Cum se formează figura?

Figura BARR este mai complexă, şi se formează în trei etape. Să analizăm trendul ascendent din fig. 39. Figura formată pe un trend descendent este inversă. Iniţial observăm o creştere lentă a preţului. Linia trendului în acest caz formează un unghi, care are limite între 30º şi 45 º(linia A din grafic). Această primă fază este numită — incipientă (Lead‑in). Urmează accelerarea evoluţiei trendului, noua linie a trendului este mai rapidă, unghiul format de aceasta este mai mare de 45º (de obicei, nu depăşeşte 60º). Aceasta este linia B, faza Bump. Caracteristica principală o reprezintă creşterea importantă, unde linia trendului este aproape verticală. E necesar ca aceasta să urmeze un trend ascendent, pe care piaţa nu va fi capabilă să‑l menţină mult timp. Piaţa intră rapid în zona de vânzare şi faza Bump se încheie cu străpungerea liniei A. După aceasta urmează accelerarea evoluţiei descendente (faza Run).

Caracteristicile figurii:

• Linia de trend a fazei incipiente formează un unghi cu limite între 30º şi 45º;

• Faza incipientă, în cel mai rău caz, durează o lună. Această condiţie este foarte importantă pe piaţa acţiunilor sau forex;

• Prezenţa liniei de trend foarte înclinate (45º‑60º), ca dovadă a faptului că piaţa nu este capabilă să menţină creşterea;

• Înălţimea din punctul maxim până la linia de trend în faza incipient (H), este de cel puţin două ori mai mică decât distanţa dintre maxim şi linia de trend în faza Bump (L);

• În cazul acţiunilor, distanţa H, exprimată numeric, trebuie să fie mai mare de 1 dolar raportată la preţurile acţiunilor;

• Primul semnal de schimbare a direcţiei de trend pe forex este străpungerea liniei B;

• Deschiderea poziţiei în punctul de intersecţie a liniei A (începutul fazei Run);

• Ţinta este atinsă când trasăm distanţa H de la punctul de străpungere a liniei A. Această ţintă va fi atinsă cu o probabilitate de 78%;

• După prima atingere a liniei A, există posibilitatea apariţiei unui nou Bum;

• Figura BARR este analizată mai bine pe trend ascendent, decât pe cel descendent;

• Dacă deasupra liniei A vom desena alte linii, paralele cu aceasta, la o distanţă egală cu H una de alta, atunci zonele intersectate cu preţul sunt semnale de vânzare. Deschidem poziţia pe perechea forex respectivă după ce linia trendului B va fi străpunsă.

ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III) BARR

În fig. 40 este reprezentată figura BARR formată pe un trend descendent, pe graficul forex zilnic (Daily) USD/CHF din perioada 13.10.2006 — 03.01.2007. Faza incipientă a durat mai mult de o lună. Liniile în această figură sunt bine evidenţiate. Linia A sau linia fazei incipiente formează un unghi de 30º, iar linia B (faza Bump) — unghi de 78º. Linia B este puternic înclinată şi arată că piaţa forex poate evolua un timp îndelungat în această direcţie. Se respectă condiţia L ≥ 2H.