Modele de continuare a trendului în Forex

Modele de continuare — sunt acele figuri la apariţia cărora piaţa, probabil, va continua evoluţia în aceeaşi direcţie. Spre deosebire de figurile de schimbare a direcţiei trendului, cele de continuare, în practică, se pot forma în orice etapă a evoluţiei. Odată formate, acestea semnalează o încetinire în mişcarea pieţei. Până să începem analiza unor figuri concrete, prezentăm regulile generale, comune pentru toate figurile de continuare a trendului:

• Cu cât figura acoperă o parte mai mare din grafic, cu atât mai mult va continua evoluţia după aceasta. Înălţimea figurii reprezintă volatilitatea, iar lăţimea — timpul necesar pentru formarea acesteia;

• Cu cât a durat mai mult formarea figurii, cu atât influenţa asupra pieţei forex va fi mai mare;

• E necesar ca volumele tranzacţiilor să confirme evoluţia. Iniţial observăm scăderea acestora, ce confirmă formarea modelului grafic, după care, în imediata apropiere a punctului de străpungere şi în mişcarea ce urmează, volumele cresc considerabil. De regulă, volumele sunt mult mai importante pentru figurile ce anticipează o evoluţie ascendentă;

• Primul semnal de schimbare a direcţiei evoluţiei preţului îl constituie străpungerea liniei importante a trendului;

• Figurile de continuare a trendului se formează pe o perioadă mai scurtă decât figurile de schimbare a direcţiei trendului;

• Ţintele preţurilor, ca urmare a analizei acestor figuri nu sunt atinse 100%;

• Din punct de vedere practic, semnalele figurilor de preţ sunt mai valabile dacă acestea sunt figuri bazate pe grafice cu o perioadă de cel puţin 4 ore.

Canalul de Preţ (Price Channel) pentru piața Forex

Prima figură de continuare a direcţiei trendului pe care o analizăm este Canalul de Preţ. Să ne întoarcem la analiza trendului în forex (urmărim fig.26) şi la rolul unei linii de suport. Apare întrebarea: ce se întâmplă, dacă vom uni vârfurile acestui trend ascendent?

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV) Price Channel

Răspunsul la această întrebare se observă în fig. 41. Când ambele linii ce unesc minimele şi maximele sunt paralele şi reprezentă limitele superioare şi inferioare ale preţului, atunci se formează figuraCanal de Preţ. Canalele se împart în ascendente şi descendente. De fiecare dată când preţul coboară până la suportul canalului, cumpărătorii sunt tentaţi să împingă piaţa în sus. Atingerea rezistenţei canalului tentează vânzătorii. La străpungerea unei linii, piaţa va înainta în direcţia străpunsă la distanţă egală cu lăţimea canalului. În fig. 41, punctul A este un punct de străpungere, după care preţul evoluează la distanţa H, formând un nou canal de preţ. După acest punct, linia de rezistenţă devine linie de suport. Din punct de vedere practic, pentru figură este important unghiul pe care îl formează. Dacă acesta este mare (liniile de trend sunt puternic înclinate), atunci piaţa evoluează în canal şi poziţiile trebuie deschise numai în direcţia respectivă. Să ilustrăm toate acestea într‑un exemplu. În fig. 41, trendul este ascendent. Canalul preţului, de asemenea, este orientat ascendent. Cumpărăm la atingerea suportului, dar, când rezistenţa este atinsă, e recomandat să nu vindem, şi aşteptăm să vedem dacă va fi străpunsă, şi închidem poziţia. Cu cât este mai inclinat canalul, cu atât este mai riscantă deschiderea unei poziţii împotriva direcţiei acestuia.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV) Price Channel GBPUSD

Fig. 42 prezintă canalul preţului, format de graficul zilnic al perechii forex GBP/USD în perioada 24.07.2007‑ 21.08.2007.

Triunghiuri (Triangles) în piața Forex

Cele mai răspândite figuri în piașa forex sunt triunghiurile. Practic, acestea constituie o figură de bază a analizei tehnice. Pe lângă faptul că aceste figure sunt întâlnite frecvent, sunt de asemenea figuri cu tendinţe de evoluţie clar exprimate. Vom examina trei tipuri de triunghiuri: simetric (symmetrical), ascendent (ascending) şi descendent (descending). Înainte de a studia aceste tipuri de triunghiuri, e necesar să menţionăm că acestea pot fi analizate, în mod diferit, nu doar ca figuri de continuare, dar şi ca figuri de inversare a trendului.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV) Symetrical Triangle

Triunghiul simetric reprezintă o combinaţie de minime şi maxime, unite de liniile de suport şi rezistenţă corespunzătoare, care formează un triunghi cu laturi egale. Amplasarea triunghiului în spaţiu este orizontală, fiind permisă doar o înclinaţie foarte mică. Această figură este utilizată în analiza diferitelor pieţe financiare: forex, acţiuni, futures. În fig. 43 este prezentat un triunghi, după formarea căruia mişcarea ascendentă continuă. Vom analiza exemplul doar a evoluţiei ascendente, deoarece pentru o evoluţie descendentă raţionamentul este identic.

Cum se formează figura în forex?

După creşterea preţului (valul 1) piaţa ajunge la un nivel pe care nu‑l poate depăşi. Aici sunt închise poziţiile de cumpărare, şi pe piaţă intră vânzătorii. Valul 2 confirmă aceste acţiuni, exprimate în evoluţia pieţei în direcţie opusă. Această schimbare nu este capabilă să ducă preţul la minimul precedent, deoarece cumpărătorii apar pe piaţă mai devreme, după care urmează o nouă încercare a străpungerii maximului anterior (valul 3). Aici se manifestă nerăbdarea vânzătorilor, care nu aşteaptă momentul atingerii rezistenţei şi vând rapid. Dacă trasăm liniile corespunzătoare suportului şi rezistenţei prin cele 4 puncte obţinute, se formează un triunghi. Situaţia se repetă — declinul, exprimat prin valul 4, se termină şi mai repede decât la valul 2, ceea ce indică faptul că participanţii la piaţă nu au răbdare, şi cumpără mai devreme. Valul 5 străpunge triunghiul, ceea ce confirmă figura.

Caracteristicele figurii:

• Prezenţa unui nivel puternic;

• Prezenţa a cinci valuri, care formează triunghiul;

• Pentru formarea triunghiului sunt necesare cel puţin 4 puncte;

• Triunghiul trebuie construit în aşa fel, încât să fie orientat spre preţul actual al pieţei, şi laturile sale să treacă prin minimele şi maximele celor cinci valuri;

• Dacă lungimea triunghiului este egală cu L, atunci pentru a identifica străpungerea, aceasta trebuie să se găsească în zona 2/3L de la bază sau 1/3L de la vârf (vezi fig. 43). Străpungerea trebuie să fie după 1/2L, dar până la 3/4L. În afara acestei zone poate fi considerat un semnal fals;

• Deschidem tranzacţia în punctul de străpungere, ordinul Stop Loss îl plasăm sub(la cumpărare), respectiv deasupra (la vânzare) liniei străpunse. În cel mai rău caz, preţul atinge 75% din ţinta propusă;

• După străpungere este posibilă revenirea preţurilor perechii forex la latura triunghiului (testarea), după care piaţa va continua evoluţia în direcţia străpungerii. Cu cât sunt mai înclinate laturile triunghiului simetric, cu atât este mai probabilă testarea;

• Iniţial volumele tranzacţiilor scad, confirmând formarea unui model grafic, după care volumele tranzacţiilor se intensifică.

Din punct de vedere statistic acest model poate fi atât de continuare, cât şi de inversare a direcţiei. Daca modelul grafic se formează la finalul unui trend bine definit, atunci există probabilitatea ca acesta să fie un model de inversare a direcţiei trendului. Pentru comportamentul modelului este importantă mărimea lui în raport cu mişcarea precedentă. Dacă formarea modelului durează mai mult timp decât perioada mişcării precedente, atunci există o mare probabilitate de inversare a tendinţei.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV) triunghi

Fig. 44 este prezentat un exemplu de triunghi simetric ideal, format pe graficul forex săptămânal al EUR/USD, în perioada 22.10.2000 — 28.04.2002. Acest triunghi s‑a format într‑o perioadă lungă de timp şi ţinta preţului se află la o distanţă mare de străpungere. După cum se observă din grafic, străpungerea a avut loc în zona de la 2/3 până la ¾ de bază şi ţinta a fost atinsă.

Triunghiul ascendent (Ascending Triangle) în Forex

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV) Ascending Triangle

Triunghiul ascendent este asemănător cu cel simetric, deosebirea este latura superioară (linia de rezistenţă), care este orizontală. Figura respectivă arată că cererea la un anumit instrument financiar este mai mare decât oferta, deci străpungerea va fi în direcţia ascendentă.

Cum se formează figura în Forex?

După creştere, preţul atinge un nivel de rezistenţă (valul 1), piaţa ajunge la un nivel pe care nu‑l poate depăşi. Aici sunt închise poziţiile de cumpărare, şi pe piaţă intră vânzătorii (valul 2). Această schimbare nu este capabilă să ducă preţul la minimul precedent, deoarece cumpărătorii apar pe piaţă mai devreme, după care urmează o nouă încercare a străpungerii maximului anterior (valul 3). Totodată, preţul perechii forex atinge un nivel ridicat, dar cumpărătorii nici de data aceasta nu reuşesc să străpungă rezistenţa, şi ca rezultat se formează valul 4. Aceast val (4) nu reuşeşte atingerea minimului precedent şi sub presiunea crescută a cumpărătorilor, noul val (5) străpunge nivelul de rezistenţă al triunghiului, ceea ce confirmă figura.

Caracteristicile modelului:

• Prezenţa unui nivel puternic;

• Prezenţa a cinci valuri, care formează triunghiul;

• Pentru formarea triunghiului sunt necesare cel puţin 4 puncte;

• Latura superioară a triunghiului trebuie să fie orizontală. Se permite doar o uşoară înclinare descendentă a acestei linii;

• Triunghiul trebuie construit în aşa fel, încât să fie orientat spre preţul actual al pieţei, şi laturile sale să treacă prin minimele şi maximele celor cinci valuri;

• Dacă lungimea triunghiului este egală cu L, atunci pentru a identifica străpungerea, aceasta trebuie să se găsească în zona 2/3L de la bază sau 1/3L de la vârf (vezi fig. 46). Străpungerea trebuie să fie după 1/2L, dar până la 3/4L. În afara acestei zone poate fi considerat un semnal fals;

• Deschidem tranzacţia în punctul de străpungere, plasând ordinal Stop Loss sub nivelul străpuns. Ţinta profitului este înălţimea bazei triunghiului din punctul de străpungere;

• După străpungere este posibilă revenirea preţului la linia triunghiului (testarea), după care piaţa îşi va continua evoluţia în direcţia străpungerii;

• Iniţial volumele tranzacţiilor scad, confirmând formarea unui model grafic, după care volumele tranzacţiilor se intensifică. Triunghiul ascendent, poate fi şi o figură de schimbare a direcţiei de evoluţie a preţului. Schimbarea direcţiei trendului nu este la fel de clar exprimată ca în cazul triunghiului simetric, dar şi în acest caz proprietăţile triunghiului respectiv depind de partea trendului unde s‑a format şi cât timp a durat formarea lui.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV) triunghi 2

În fig. 46, graficul forex EUR/USD de 4 ore, în perioada 21.06.2007 — 29.06.2007, este reprezentat un triunghi ascendent. Figura corespunde tuturor regulilor enumerate mai sus. Ţinta a fost atinsă foarte rapid, după care piaţa a continuat evoluţia ascendentă.