Glosarul Traderului

 

A

Abnormal Market Conditions – o piaţă cu puțini cumpărători și vânzători.

‘Account History’ — registrul tranzacțiilor efectuate, a operațiunilor în Balanță și a ordinelor anulate în contul Clientului.

Asian Session – perioada dintre 23:00 și 08:00 (Tokyo).

Ask – preţul la care un vânzător sau un market maker este dispus să vândă un instrument tranzacţionat, de asemenea, cunoscut ca preţul de ofertă.

AUS 200 – numele pentru Australian Securities Exchange (ASX 200), top 200 companii listate pe ASX (în funcție de capitalizare).

Marja disponibilă – numită și marja liberă: banii lichizi din contul clientului, dupa ce se deduce marja imobilizată pentru poziții, profitul/pierderea și rollover-ul.

Aussie — Ozzie sau Oz, reprezintă perechea AUD/USD.

B

Balance – rezultatul sumei tuturor fondurilor depuse si retrase, cumulate cu rezultatul tuturor pozitiilor inchise in contul Clientului.

Base Currency — prima moneda într-o pereche valutară (ex: pentru Eur/Usd, moneda de bază este Eur).

Rata de bază — Dobânda de referință a Băncii Centrale din țara respectivă – este folosită pentru a calcula dobânda pentru debitori.

Bearish / Bear market – argou pentru o piaţă de trend descendent (preţul este în scădere).

Bear (Urs) – argou pentru un trader care preconizează scăderi de prețuri; trader care deţine o poziţie short (de vânzare).

Basis Point – o unitate care descrie schimbarea minimă a preţului unui instrument.

Bid – preţul la care un vânzător sau un market maker este dispus să cumpere un instrument; prețul pentru a deschiderea unei poziţii de vânzare.

BOC-Bank Of Canada (Banca Centrală Canadiană).

BOE-Banca Angliei (Banca Centrală a Marii Britanii).

BOJ-Banca Japoniei (Banca Centrală a Japoniei).

Bull / Piață Bullish— argou pentru o piaţă de trend ascendent (preţul este în creştere).

Bull (Taur) — argou pentru un trader care se aştepta ca preţurile să crească; trader care deţine o poziţie de cumpărare.

Bundesbank – Banca Centrală a Germaniei; este uneori menționată ca BUBA.

Buy Limit – un ordin în așteptare pentru deschiderea unei poziții de cumpărare (Buy) în contul Clientului, în cazul în care prețul instrumentului ales scade la nivelul specificat; acest tip de ordin poate fi executat doar la preţul Ask şi trebuie plasat sub preţul curent Ask al instrumentului ales.

Buy Position – o poziţie deschisă de cumpărare.

Buy Stop – un ordin în așteptare pentru deschiderea unei poziții de cumpărare în contul clientului, în cazul în care preţul instrumentului ales crește până la nivelul specificat; acest tip de ordin poate fi executat doar la preţul Ask şi trebuie plasat peste preţul curent Ask al instrumentului ales.

C

Cable – argou pentru perechea GBP/USD.

CAC40 — Denumirea indicelui bursei de valori franceze care cuprinde 40 cele mai mari companii din Franta (în funcție de capitalizare).

‘Candlestick Chart’ — una dintre modalităţile de vizualizare a graficelor. Acesta indică preţul de deschidere şi preţul de închidere în intervalul de date ales. În cazul în care preţul de închidere este mai mare decât preţul de deschidere, lumânarea nu va prezenta avea codiță (umbră) și invers, dacă preţul de deschidere este mai mare decât preţul de închidere, această diferență va fi reprezentată printr-o codiță (umbră).

CBs — Prescurtare pentru Băncile Centrale.

‘Central Bank’ O organizaţie guvernamentală care gestionează Politica Monetară a unei țări și reglementează sistemul bancar.

CFD-uri (Contract pentru diferenţă) — un instrument financiar electronic ce are la bază fluctuațiile de preț ale activului pe care este construit.

Chart (grafic) – reprezentarea grafică a evoluției prețului unui instrument sub formă de linie, bare sau lumânări japoneze.

Client Log-file (fișier log-uri) – este o arhivă text, ce poate fi vizualizată în directorul MetaTrader4/Logs, utilizat pentru a înregistra toate operațiunile traderului în platformă. Acesta este creat în formă de fișiere separate pentru fiecare zi în parte.

Client Terminal – programul MetaTrader, conceput pentru tranzacţionare, supravegherea conturilor de tranzacționare, obţinerea în timp real sau istoric a prețurilor instrumentelor, ştiri şi alte informaţii de piaţă care sunt puse la dispoziția traderului; de asemenea, acest program este frecvent utilizat pentru analiza tehnică și tranzacţionarea automatizată prin intermediul unor experți de tranzacționare.

Close – ordinul de închidere a unei anumite poziții la prețul curent din piață.

Close By – ordin de închidere a două poziții de sens contrar pe același instrument.

Comision – o sumă de debitată contului clientului ca plată pentru serviciile prestate.

Contract – o unitate standard în tranzacționarea în piața Forex (ex: 1 lot).

Detaliile contractului — parametrii unui instrument de tranzacționare.

Contraparte – unul dintre participanţii la o tranzacţie financiară.

Pereche valutară – instrument de tranzacționare bazat pe raportul a doua valute. (de ex Eur/Usd).

Client – o persoană fizică sau juridică, semnatară a contractului de client.

Contul de Client (Customer Account) – registrul tuturor tranzacțiilor, ordinelor și al balanței unui client.

D

Data Feed – un flux de date în platforma de tranzacţionare.

Dealer’ – angajat Amiral Markets, responsabil pentru acceptarea cererilor Clientului de executare a ordinelor sau pentru a lichida poziţiile deschise de client în cazul în care este declanșată procedura de Stop-Out.

Deficit – sold negativ pentru o tranzacție sau plată.

Depo – depunere de bani pe cont.

Demo Account – cont de practica (demonstrativ).

Cerere de litigiu, plângere – eveniment în urma căruia un client consideră ca serviciile acțiunile sau lipsa de acțiune a condus la încălcarea termenilor acordului de colaborare.

‘Dividend Adjustment’ – o ajustare care se aplică atunci când o acțiune trece de data limită de alocare a dividendelor (incluzând data limită a oricărui dividend special) la bursa de valori.

DJIA sau Dow – prescurtare pentru Dow Jones Industrial Average sau US30.

Dove – se referă la relaxarea politicii monetare sau la micșorarea dobânzilor.

Downtrend – trend descendent.

E

ECB – Banca Centrală Europeană.

ECN – Electronic Communication Network: sistem de transmitere automată a ordinelor de tranzacționare.

EST/EDT – fusul orar pentru New York (SUA Eastern Standard Time/Eastern Daylight Time).

ESTX50 – prescurtare pentru Euronext 50 index.

Sesiunea Europeană – între 07:00 și 16:00 (Londra).

Expiry – un paramentru setat pentru anularea unui ordin în așteptare la o anumită dată specificată.

Expert Advisor – un program scris în limbajul de programare MQL4 şi executat de platforma MT4, care poate tranzacționa sau afișa indicatori de tranzacționare.

Equity – banii lichizi din contul clientului.

Pereche exotica – o pereche valutară mai puțin tranzacționată.

‘Explicit Error’ – situație în care prețul de deschidere sau de închidere a unei poziții diferă în mod semnificativ de preţul curent din piaţă în momentul executării ordinului.

F

FED – The Federal Reserve Bank: Banca Centrală a SUA.

Floating Profit/Loss – o diferența de valoare dintre capital şi soldul contului clientului.

Fill – confirmarea că ordinul a fost executat corect.

Fill or Kill – ordin care fie a fost executat în întregime fie a fost anulat.

FOMC’ – Comitetul care ia decizii cu privire la politica monetară FED (Federal Open Market Comitet).

Foreign Exchange – Piața Forex sau, piața valutară internațională.

FRA40 – alt nume pentru CAC 40.

FTSE 100 – prescurtare indicele Marii Britanii.

G

G7 – un grup de şapte ţări, inclusiv SUA, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia şi Canada.

G8 – G7 + Rusia.

Gap – diferența semnificativă între două prețuri consecutive, semnalată pe grafic cu o întrerupere a liniei, a succesiunii de bare sau de lumânări.

GDP – PIB: Produsul intern brut este valoarea totală a unei ţări de ieşire, venituri sau cheltuieli în graniţele sale fizice.

H

Hawkish – acest termen definește întărirea politicii monetare sau majorarea ratei dobânzilor.

Hedge – combinaţie de poziţii sau poziţie care reduce riscul poziției deschise inițial.

Marja poziții Hedge (poziții contrare) – Marja imobilizată pentru poziții de sens contrar pe același instrument.

HK40 / HKHI – denumirea pentru Hong Kong Seng Index.

I

Marja iniţială – necesarul de bani pentru deschiderea unei poziții pe un anumit instrument.

INX – simbol pentru S&P 500 index.

Execuție instantanee – un tip de execuție ce presupune ca ordinul trimis din terminalul clientului va fi procesat automat de către dealer.

J

JPN225 – prescurtarea indicelui bursei Japoneze.

K

Kiwi – argou pentru perechea NZD/USD.

L

Leverage (levier) – raport între banii imobilizați și suma tranzacționată. De ex: levier de 1:100 presupune că un client trebuie să aibă în bani doar 1% (1/100) din suma pe care o tranzacționează.

LIBOR – The London Inter-Bank Offered Rate – dobânda medie interbancara calculata pentru produse financiare.

London Session – intervalul orar între 08:00 și 17:00 (London).

Poziție Long- poziție de cumpărare pe un instrument financiar.

Loonie – argou pentru dolarul Canadian.

Logare – numărul unic de indentificare al contului clientului.

Locked Position’ – o poziţie constând într-un număr egal de poziții de cumpărare și vânzare, pe acelaşi instrument; blocarea unei poziții necesită de regulă 50% din marjă cumulată pentru ambele poziții.

Lot – mărime de tranzacționare în MT4, unde 1 lot este egal cu 100. 000 unități ale monedei de bază.

Mărimea lotului – mărimea unei poziții standard de poate fi descisă pe un instrument de tranzacționare.

M

Margin (marjă) – o sumă de bani imobilizată în contul clientului, care folosește drept garanție pentru menținerea unei poziții de tranzacționare.

Margin Level’ – raportul procentual dintre equity și marjă.

Margin Trading (Tranzacționarea în marjă) – tranzacționarea instrumentelor financiare folosind efectul de levier.

Market Opening – momentul în care instrumentele devin disponibile pentru tranzacţionare după weekend, concediu sau intervale regulate de închidere a pieței.

Market Order (ordin la piață) – o instrucțiune electronică pentru deschiderea unei poziții în contul clientului la prețul curent.

MT4 – platformă proiectata pentru tranzacționarea online; este tehnologia de bază folosită de clienți; constă în terminalul client, MT4 Server, centrul de date MT4, MT4 Mobile.

Modify – o cerere de modificarea nivelului unui ordin în așteptare; o cerere pentru plasarea, anularea sau modificarea unui ordin ‘Stop Loss’ sau ‘Take Profit’ a unei poziţii deschise sau în așteptare.

Multiple Close By – un ordin de tranzacționare pentru închiderea tuturor pozițiilor de sens contrar.

N

Sesiunea New York – 08:00am până la 05:00pm (New York time)

Condiţiile de piaţă normale – o evoluție a pieței fără mișcări bruște.

O

Poziţia deschisă – un contract pentru cumpărarea sau vânzarea unui instrument în contul clientului; prima parte a unei tranzacţii completă şi o obligaţie de a face o tranzacție egală și de sens contrar după aceea; o obligație a clientului de a satisface cerințele de marjă impuse de termenii și condițiile colaborării.

Order – o comandă electronică pentru deschiderea sau închiderea unei poziții în contul Clientului pe un anumit instrument, în cazul în care prețul ajunge la nivelul specificat.

Nivel Ordin – un preţ specificat de către client în solicitarea de plasarea a comenzii fiind o instrucţiune pentru deschiderea unei poziții în contul său, la preţul şi în condiţiile determinate de ordinul de deschidere.

Over The Counter (OTC) – o tranzacție care nu este derulată printr-o bursă reglementată.

P

Pending Order (ordin în așteptare) – o instrucțiune pentru deschiderea unei poziții în contul clientului, la un anumit preț specificat. Clientul poate folosi ordine în așteptare care să includă Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop și Sell Stop.

Platform Time Zone – fusul orar cu care este sincronizată platforma de tranzacționare; O zonă de fus orar care este folosită pentru înregistrarea evenimentelor în fișierul de înregistrări. În prezent, serverul este sincronizat cu ora Londrei (GMT+0).

Point – o modificare minimă a prețului (ex. 0,0001 pentru EUR/USD); de asemenea, numit un Pip.

Preț – o cotație dublă, compusă din Bid și Ask; Prețul la care se deschide și închide un ordin de tranzacționare.

Price Gap – o situație în care există o distanță mare între prețul curent si ultimul preț înregistrat.

Q

Quote (cotație) – Un mesaj electronic ce afișează în platforma de tranzacționare prețul curent pentru Bid și Ask.

Quotes Base – Serverul unde sunt înregistrate cotațiile istorice.

Quoting (cotare) – oferirea către client a prețurilor la care brokerul acceptă ordine de vânzare sau de cumpărare.

R

‘Rapid Market’ – condiții de piață caracterizate prin modificări de preț semnificative pe perioade scurte de timp ce provoacă frecvent decalaje între două cotații consecutive (gap). Apare frecvent înainte și după evenimentele importante cum ar fi: 1. rapoarte economice cheie ale ţărilor G7; 2. conferințe de presa G7 ale miniştrilor de finanțe sau preşedinţii băncilor centrale; 3. deciziile băncilor centrale în ceea ce privește rata dobânzii cheie; 4. intervenţii în piață ; 5. factori politici sau condiții de forţă majoră, război, terorism etc.

Rata – valoarea monezii de bază raportată la valuta în care este cotată; activul suport al unui CFD.

Request (cerere) – o instrucţiune pentru deschiderea sau închiderea unei poziţii, plasarea, anularea, modificarea unui ordin prin intermediul terminalului client; o interogare pentru o cotare.

S

Sell Limit’ – un ordin în așteptare pentru a stabili deschiderea unei poziții de vânzare în contul clientului, în cazul în care prețul ajunge la nivelul specificat; acest tip de ordin poate fi executat doar la prețul Bid și trebuie plasat peste prețul curent Bid al instrumentului ales.

Sell Position – O poziție deschisă, care mizează pe scăderea prețului activului suport.

‘Sell Stop’ – un ordin în așteptare pentru a stabili deschiderea unei poziții de vânzare în contul clientului, în cazul în care prețul ajunge la nivelul specificat; acest tip de ordin poate fi executat doar la prețul Bid și trebuie plasat sub prețul curent Bid al instrumentului ales.

Server – server MT4 care transmite cereri de la terminalul de clientul la dealeri, trimite (de exemplu, ştiri, citate, confirmări execuție) la Client Terminal şi înregistrările tuturor mesajelor legate de client tranzacţionare proces; Acesta susţine angajamente reciproce între broker și clientul nostru, care sunt oficializat în pieţele amiralul client acord, contract de detalii şi cerinţele de marjă.

Server Log-file – un fişier text generat de serverul platformei MetaTrader 4 și utilizat pentru înregistrarea tuturor evenimentelor legate de tranzacţionare în contul clientului şi performanţa platformei, inclusiv toate dialogurile între terminalul clientului şi dealeri.

Session Gap — a price gap between the first quote of the current market session and the last quote of the previous market session.

Slippage – un parametru care poate stabili diferenţa maximă între preţul solicitat şi preţul dealer-ului, care este acceptabilă pentru client pentru a deschide o poziţie în contul clientului; o diferența intre prețul de lansare al ordinului şi executarea lui.

Spike (Data Error) – o cotație incorectă generată de server ca rezultat a unei erori a fluxului de prețuri; Am are dreptul, dar nu şi obligaţia, de a elimina astfel de erori din baza sa de date a cotațiilor.

Split Close – Închidere parțială (0.5 loturi din total 2 loturi).

Spread – Diferența dintre prețul de tip Bid și prețul de tip Ask.

Stop Loss – o comanda pentru închiderea unei anumite poziţii deschise, la un nivel specificat de închidere, în cazul în care preţul se mişcă în direcţia nefavorabilă; poate fi executat doar la preţul Bid şi trebuie plasat sub preţul curent Bid, atunci când poziția respectivă este de cumpărare; poate fi executat doar la preţul Ask şi trebuie plasat deasupra preţulului curent Ask, atunci când poziția respectivă este de vânzare.

Stop Out – ordinul de închidere automată a pozițiilor clientului de către broker, în cazul în care clientul nu respectă cerințele termenilor și condițiilor de utilizare a serviciului.

SWAP – o suma de bani debitată sau creditată overnight ce reprezintă ajustarea cu dobanda zilnică conform contractului oferit de broker.

Swissy — argou pentru francul elveţian.

Symbol – simbolul (litere sau cifre) folosit pentru a reprezenta un instrument de tranzacționare.

T

Take Profit – o comanda pentru închiderea unei poziții deschise, la un nivel specificat, în cazul în care preţul se mişcă în direcţia favorabilă; poate fi executat doar la preţul Bid şi trebuie plasat peste preţul Bid curent dacă poziția respectivă este o poziție de cumpărare; poate fi executat doar la preţul Ask şi trebuie plasat sub preţul Ask curent, dacă poziția respectivă este de vânzare.

Thin Market (piață subţire) – perioadele de activitate de tranzacționare scăzută de în comparaţie cu condiţiile de piaţă normale (de ex. perioade între 21.00 și 00.00 GMT şi înainte de sărbătorile de Crăciun).

Ticket (bilet) – un număr unic de identificare pentru o poziție sau ordin de tranzacționare.

Trailing Stop – (ordin stop adaptabil) — o opţiune din terminalul clientului care reglează automat un nivel de ordine de tip Stop Loss care se ajustează automat în favoarea clientului dacă piața se mișcă profitabil pentru client.

Transaction – o operaţiune constând în două tranzacții egale și opuse pe un anumit instrument financiar.

Mărimea tranzacţiei – mărimea lotului înmulțită cu numărul de loturi.

U

UK100 — prescurtare pentru indicele FTSE 100.

UK OIL – prescurtare pentru petrolul listat la Londra (brent).

Recuperare în formă de U – Tip de revenire economică graduală. (începe greu si accelerează progresiv).

Uptick – O nouă ofertă de preț, la un preţ mai mare decât prețul anterior.

US30 — prescurtare pentru indicele Dow Jones.

US OIL – prescurtare pentru petrolul listat în SUA: WTI.

V

Value date – Data din viitor la care ambele părți implicate în tranzacționare sunt de acord să evalueze prețul activului suport.

Recuperare în formă de V – un anumit tip de revenire economica: arată o revenire bruscă după o scădere economică bruscă.

Volatilitate – măsură de fluctuaţie a preţului unui instrument financiar în timp.

W

Recuperare în formă de W – Un tip de revenire economică ce indica o tentiativă eșuată de revenire, urmată de încă o etapă de scădere și abia apoi de o revenire semnificativă.

Whipsaw — argou pentru o piaţă foarte caracterizată de mare volatilitate; O mişcarea de preţ este urmată de o mişcare bruscă şi rapidă în sensul invers.

Working order- ordine de tip Stop sau Limit care a fost plasate, dar nu au fost executate încă.

X

XAG/USD – simbol pentru argint.

XAU/USD – simbol pentru Aur.

Y

Year Over Year (YOY) – comparație cu valoarea din aceeași perioadă a anului trecut pentru un indicator sau indice.

Yield – (randament) randamentul procentual al unei investiții.