BILL WILLIAMS

Bill Williams este un trader şi analist renumit, cu o experienţă de 40 de ani pe pieţele financiare. Sub îndrumarea sa s‑au format mii de traderi, inclusive dealeri profesionişti şi brokeri ai marilor companii financiare. Cărţile sale „Trading Chaos”, „New Trading Dimensions”, „Trading Chaos:Second Edition” au devenit best‑seller. Meritele sale sunt importante în dezvoltarea teoriei prognozării şi tranzacţionării. Ne vom opri doar la cele mai cunoscute tehnici şi indicatori ai săi. Cea mai mare realizare a lui Williams o constitue popularizarea fractalilor. Fractalii reprezintă o metodă simplă şi eficientă de indicare a punctelor extreme în mişcarea preţului in piata forex. În esenţă, fractalul înseamnă un şir din cinci bare ale preţului, cea medie având valoarea maximă (pentru fractalul de sus) sau valoarea minimă (pentru fractalul de jos), după cum se observă în fig. 126.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romana - fractali

Utilizând fractalii, se pot identifica maximele sau minimele mişcării pieţei forex din faza formării lor. După atingerea vârfului şi schimbarea direcţiei preţului, odată cu apariţia barei a doua ce va atinge un nou minim, va apărea fractalul. Acesta indică faptul că la momentul actual se formează un vârf al preţului şi vom putea reacţiona la timp — de exemplu, să deschidem o poziţie short sau să închidem poziţia long deja deschisă. Fiecare fractal, cel puţin temporar, are rol de rezistenţă sau suport.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romana - utilizare fractali

Vom prezenta o metoda de utilizare eficientă a fractalilor. Atunci când trendul este ascendent, el este caracterizat de maxime şi minime în ascensiune. Dacă vrem să cumpărăm la un preţ mai mic, atunci putem deschide o poziţie long la apariţia fractalului din partea de jos a graficului, deoarece el va îndeplini (cel puţin temporar) rol de suport, iar Stop Loss va fi sub minimul acestuia. Fractalii din partea de sus, în cazul intersectării lor repetate, pot fi consideraţi nivele de acumulare în direcţia trendului. Fractalii din partea de jos pot fi utilizaţi pentru stabilirea Stop Loss şi schimbarea lor treptată la apariţia unor noi fractali (Trailing Stop, strategie disponibila in platforma metatrader 4). Similar, se poate analiza şi trendul descendent.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romana - aplicarea fractalilor

Tehnica de deplasare a Stop Loss‑ului (fig. 128, perechea forex usd/chf) ne permite să rămânem în trend cât mai mult, şi în acelasi timp să asigurăm profitul acumulat de schimbarea bruscă a direcţiei pieţei. Bill Williams utilizează doi oscilatori pentru analiza variaţiei trendului şi observarea semnalelor de tranzacţionare. Aceştia sunt Awesome Oscillator şi Accelerator Oscillator, ca alternative la indicatorii MACD şi OSMA (vezi capitolele precedente). În fig. 129 (perechea forex usd/jpy) este prezentat un exemplu de utilizare a indicatorului Awesome Oscillator. Primul semnal de cumpărare pentru o pereche forex apare când histogramele AO se află în zona puternic negativă (semnal de supra‑vânzare) şi apar două minime consecutive ascendente (divergenţă pozitivă). Alt semnal de cumpărare apare la intersectarea liniei zero, când preţul intră pe un trend ascendent. Al doilea semnal de cumpărare apare când liniile subţiri sunt deasupra liniei zero, iar după o corecţie reflectată de AO (histograme roşii), apare o nouă linie subţire (histograme verzi), în creştere.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romana - awsome oscilator

ALIGATORUL (Alligator)

Aligatorul este cel mai cunoscut indicator al lui Bill Williams, putând fi aplicat și pentru piața forex. El reprezintă combinarea a trei medii mobile cu o anumită deplasare înainte. Media mobilă de 13 perioade este deplasată cu 8 perioade înainte (albastră); de 8 perioade — cu 5 perioade înainte (roşie); de 5 perioade — cu 3 perioade înainte(verde).

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romana - aligator

Când liniile indicatorului sunt intersectate (aligatorul doarme), nu tranzactionăm, doar urmărim strapungerea nivelului fractalului anterior. Semnalul pentru deschiderea poziţiei apare la străpungere. Pe grafic liniile mobile vor fi poziţionate în felul urmator: linia verde — apropiată de preţ, linia albastră ‑departată de preţ, linia roşie ‑între cele două. Când preţurile vor intra în zona dintre linia verde şi roşie, avem un semnal de intrare în direcţia trendului. Linia albastră se foloseşte ca nivel pentru deplasarea Stop Loss. Toți acești indicatori exista în platofrma MetaTrader4 si pot fi aplicați pieței Forex pe orice timeframe.

ALEXANDER ELDER

Alexander Elder este un profesionist vestit în domeniul tradingului pe pieţele financiare. Cărţile sale „Trading for a Living” şi „Trading for a Living Study Guide” sunt adevărate best‑seller în rândul traderilor. El s‑a născut în Leningrad (Sankt Petersburg), dar a crescut în Estonia, unde a absolvit facultatea de medicină a Universităţii din Tartu. Apoi a emigrat în SUA, unde iniţial a urmat profesia de bază — psiholog. Cunoştinţele lui Alexander Elder despre psihologia umană l‑au ajutat când a început să tranzacţioneze pe pieţele financiare. Indicatorii dezvoltaţi de Elder sunt Force Index, Bulls Power & Bears Power. Particularitatea esenţială în lucrarile teoretice ale lui Elder o reprezintă atenţia deosebită acordată mediei mobile exponenţiale cu perioada 13 (indicator prezent și în platforma de tranzacționare MetaTrader 4). Pentru piata Forex, metoda functionează mai bine in cazul intervalelor de timp mai mari sau egale cu o ora (h1).

După multe cercetări el a stabilit că pe majoritatea pieţelor aceasta acţionează ca un reper foarte bun de anticipare a mişcării preţului. Vom analiza o strategie care în prezent se aplică cu succes pe diferite pieţe financiare si Forex.

Semnalul de bază pentru deschiderea poziţiei este intersectarea a două medii mobile exponenţiale (EMA) cu perioadele 3 şi 13. Când EMA 3 intersectează EMA 13 de jos în sus, este semnal de cumpărare, când intersectează de sus în jos — de vânzare. Ca bonus se utilizează doi indicatori, dezvoltaţi de autor — puterea taurilor (Bulls Power) şi puterea urşilor (Bears Power). În realitate aceşti indicatori reflectă starea minimelor şi maximelor curente faţă de EMA 13 şi se folosesc pentru analiza puterii trendului curent.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - sistem ema

Când piaţa este în trend ascendent, puterea taurilor trebuie să fie numai în zona pozitivă (histogramele indicatorului trebuie să fie mai sus de zero). Când avem trendul descendent, puterea urşilor este doar în zona negativă (mai jos de zero). Dacă pe parcursul unui trend descendent se formează histograme în puterea taurilor, aceasta înseamnă că avem un preţ mai bun pentru vânzare, şi putem creşte poziţiile scurte. În fig. 131 (perechea forex gbp/usd) este prezentat un exemplu de tranzacţionare după sistemul EMA 3, EMA 13. Pe 13 august a apărut semnalul de vânzare, după ce EMA 3 intersectează EMA 13 de sus în jos. Pe parcursul zilei puterea urşilor şi taurilor se află în zona negativă, ceea ce determină menţinerea poziţiei; în plus, ambele medii mobile sunt pe un trend descendent (EMA 3X rapidă e mai jos decât EMA 13 lentă). Aproape de ora 2, pe 14 august apare al doilea semnal de vânzare pe perechea forex Gbp/Usd, după care puterea taurilor formează o histogramă pozitivă, dar mediile mobile nu se intersectează. Acesta este un indiciu că piaţa urmează o corecţie ascendentă, şi apare momentul favorabil pentru deschiderea unei poziţii scurte. Indicele Puterii (Force Index) a fost elaborat de Elder pentru măsurarea puterii taurilor pe trend ascendent şi puterii urşilor pe trend descendent.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - force index

Puterea fiecărei mişcări se determină în funcţie de direcţia ei, impuls şi volum. Dacă astăzi preţul de închidere este mai mare decât cel de ieri, atunci puterea este pozitivă. Dacă preţul de închidere este mai mic decât ieri, atunci puterea este negativă. Cu cât este mai mare diferenţa de preţ, şi cu cât este mai mare volumul tranzacţionat, cu atât este mai mare puterea.

Force Index (fig.132, perechea forex Gbp/Usd) = Volumul barei curente* (preţul de închidere al barei curente — preţul de al barei precedente) Momentul potrivit pentru cumpărare apare atunci când în timpul tendinţei ascendente Force Index devine negativ. Aceasta înseamnă că la creşterea generală a preţurilor apare posibilitatea de a cumpăra la un preţ mai bun (mai mic). La atingerea unor noi maxime, indicatorul evidenţiază puterea taurilor şi tendinţa ascendentă cel mai probabil va continua. Momentul favorabil pentru vânzare apare atunci când în timpul tendinţei descendente indicele puterii devine pozitiv. Când indicele puterii atinge noi limite, semnifică faptul că urşii sunt puternici şi tendinţa descendentă va continua.

TONY PLAMMER

Tony Plammer este un analist financiar renumit, fost director al unei bănci de investiţii, care are o experienţă de mai mulţi ani pe pieţele financiare (din 1976 până în 1999 el a condus un fond de investiţii specializat în obligaţiuni şi valută). În cartea sa „Forecasting Financial Markets” el prezintă o analiză aprofundată a comportamentului participanţilor la pieţele financiare. De asemenea, sunt prezentate tehnici de analiză eficiente şi adoptarea unor decizii investiţionale corecte. Plammer este cunoscut şi datorită teoriei sale despre pulsul pieţei, care reprezintă o metodă simplă în comparaţie cu analiza valurilor, de previzionare a importantelor zone reversibile. Este interesantă şi tehnica utilizării indicatorului Momentum pentru deschiderea ciclurilor de piaţă, care oferă un mare avantaj în analiza şi tradingul pe pieţele financiare si Forex.

O importanţă deosebită în metodele sale o au Retragerile Fibonacci. Să analizăm sistemul său, care include indicatorul MACD, mediile mobile şi nivelele Fibonacci. În sistem se utilizează indicatorul MACD cu perioadele 34‑13‑8 şi media mobilă exponenţială de perioadă 26.

Caracteristicile sistemului sunt următoarele:

Poziţia se deschide când histogramele MACD intersectează linia semnal şi în acelaşi timp este confirmată una din urmatoarele ipoteze:

• preţul schimbă direcţia de la nivelul Fibonacci;

• ultimul preţ intersectează media mobilă de 26 perioade;

• apare divergenţă în punctele extreme.

O jumătate din poziţii se închid la atingerea nivelului Fibonacci, dacă este confirmată una din următoarele ipoteze:

— oscilatorul a atins valoarea maximă;

— apare divergenţă între preţ şi MACD.

Toate poziţiile rămase se închid la formarea semnalului invers MACD sau conform ordinelor Stop Loss şi Take Profit.

tehnici si strategii de tranzactionare in piata Forex in Romania - tony plammer

În fig. 133 (perechea forex Eur/Jpy) este prezentat un exemplu de tranzacţionare conform sistemului Plammer pe graficul perechii valutare EUR/JPY de 1H. Pe 8 august a apărut semnal de vânzare, format de indicatorul MACD, după ce preţul îşi schimbă direcţia de la nivelul Fibonacci de 1,618 (preţ 165,20), până la închiderea barei semnal. Valul precedent format este : [164.15 — 162.25] *1,618 = 165,30, nu poate fi văzut pe grafic. După care preţul începe să scadă, iar mişcarea este însoţită de scăderea histogramelor MACD, ceea ce argumentează menţinerea poziţiei scurte. Pe 10 august preţul atinge 1,618 după Fibonacci, în acelaşi timp indicatorul MACD formează o divergenţă pozitivă. În acest moment, poziţia scurtă se închide, deoarece imediat observăm semnal de cumpărare. Profitul din poziţia scurtă a fost de circa 395 de pips (165,20 — 161,25). Valul ascendent nu atinge nivelul de 50% din corecţie şi intră în mişcare laterală, apoi avem un nou semnal de vânzare. Din poziţia lungă deschisă nu obţinem un profit ridicat (circa 25 de pips). Preţul perechii forex intersectează EMA 26 de sus în jos, şi concomitent histogramele MACD formează o linie subţire care străpunge linia semnal. Ultima poziţie short este deschisă la nivelul 161,50 şi până în data de 14 august (maxim vizibilă pe grafic) nu are sens închiderea acesteia, deoarece histogramele MACD devin tot mai negative şi profitul curent constituie aprox. 230 de pips.

Pentru a incerca FARA RISCURI tranzactionarea online, deschideti un Forex Cont Demo

sau tranzactionati pe un Forex Cont Real pentru rezultate reale.