LARRY WILLIAMS

Dacă vorbim de trading, atunci este imposibil să nu ne amintim numele Larry Williams — unul dintre cei mai cunoscuţi teoreticieni şi practicieni ai timpului nostru. El are peste 40 de ani experienţă, este autorul a zeci de cărţi şi publicaţii. Mai mult, Williams este unicul trader care riscă regulat, tranzacţionând un milion de dolari din banii proprii la seminariile pe care le conduce. El este recordman în competiţia Robbins World Cup of Championship of futures trading, unde a obţinut un rezultat excelent, multiplicând 10000 USD în 1100000 USD într‑un singur an. Activitatea lui Larry Williams este foarte vastă pentru a putea fi urmărită în întregime. Vom analiza doar metodele de bază, principalele direcţii de dezvoltare în studiul pieţelor, prezentate de Williams în cartea sa Long term Secrets to Short term Trading.

Ideile relatate de autor pot fi împărţite în:

1. Analiza relaţiilor între pieţe — Larry Williams acordă o mare atenţie influenţei pe care pieţele financiare o exercită una asupra alteia. În cartea sa examinează în special dependenţa dintre pieţele titlurilor de valoare (acţiuni, contracte furures) şi preţul aurului. El urmăreşte dependenţa concretă dintre acţiuni şi titluri de valoare, preţul la aur şi titluri de valoare. Aici se aplică indicatorul Will‑Spread, elaborat de autor. Will‑Spread măsoară fluxul de preţuri dintre piaţa în care tranzacţionăm şi piaţa secundară, care o influenţează. Dependenţa este următoarea: preţul primei pieţe (cea pe care tranzacţionăm) se împarte la preţul celei de‑a doua. Rezultatul primit se înmulţeşte cu 100 şi se reprezintă grafic. Graficul obţinut serveşte drept indicator al viitoarelor mişcări ale pieţei.

2. Fiind trader de futures, Larry Williams studiază dependenţa în rapoarte publicate de bursele americane. Comisia privind tranzacţionarea futures a SUA (CFTC) emite în fiecare vineri raportul Commitment of Traders (COT Report). Acesta arată poziţiile nete (lungi sau scurte) ale grupurilor de participanţi din piaţă. inclusiv pentru piata Forex. Aceştia sunt:

• Commercials — influenţii participanţi comerciali din piaţă (traderii pe petrol, corporaţii producătoare de materie primă şi mărfuri) care trebuie să se asigure de scăderea preţului. Poziţiile lor sunt numite de către autor bani inteligenţi;

• Large Speculators — marii speculanţi — băncile ce investesc în mărfuri şi în instrumente financiare, fondurile mari (inclusiv hedge) şi alte instituţii financiare;

• Small Speculators — micii speculanţi (aceştia sunt traderii particulari, mici companii investiţionale).

3. În viziunea lui Williams cei mai importanţi sunt Commercials. Comportamentul şi orientarea lor trebuie urmărite. În afară de imaginea participanţilor, un alt element important în aceste rapoarte îl constituie datele despre poziţiile deschise (Open Interest). Aceasta reprezintă numărul contractelor futures care sunt active, n‑au expirat (livrarea produsului nu este finalizată), sau sunt închise cu o tranzacţie contrară. În aceste date important este următorul lucru: când are loc o creştere bruscă a poziţiilor deschise, de exemplu cu 30%, semnifică o creştere a interesului faţă de acel instrument financiar şi probabil va urma o mişcare ascendentă.

4. Alt moment important pentru tranzacționarea în piața forex, prezentat de autor, îl constituie tranzacţionarea într-o anumită zi a săptămânii sau a lunii. După părerea sa, sunt anumite zile favorabile tranzacţionării. De exemplu, un anumit instrument este oportun de cumpărat luni şi miercuri, iar de vândut — la sfârşitul lunii august.

tehnica si strategii de tranzactionare forex - moment oportun

Larry Williams aminteşte de zilele favorabile numai pentru pieţele titlurilor de valoare şi pentru indicii americani. Noi am decis să prezentăm aceste date şi pentru piaţa valutară forex. Indicatorii din tabelul 2 sunt obţinuţi în urma analizei a patru perechi valutare în perioada 27.02. 2003 — 14.09.2007. Tranzacţiile se efectuează la preţul de închidere într‑o anumită zi a săptămânii,

şi se închid la preţul de deschidere a zilei următoare. Cu alte cuvinte, dacă pentru poziţiile lungi, cele mai bune rezultate au fost în ziua de luni, atunci toate tranzacţiile reprezintă cumpărarea la preţul de deschidere de luni şi închiderea poziţiei — la preţul de deschidere de marţi.

Rezultatele sunt evidente, pentru fiecare valută din piata Forex există anumite zile favorabile pentru cumpărare sau vânzare. Larry Williams utilizează aceste dependenţe în calitate de filtru pentru strategiile sale de bază — cumpără sau vinde în prezenţa semnalului sistemului, dacă acest semnal a apărut într‑una din zilele acestea.

5. În analiza sa, Williams indică în principal dependenţele dintre patru componente de bază ale unei singure bare — maximul, minimul, preţul de deschidere şi închidere. În opinia sa, puterea cumpărătorilor se măsoară cu distanţa de la cel mai mic preţ până la preţul de închidere, iar puterea vânzătorilor cu distanţa de la cel mai mare preţ până la cel de închidere. Autorul cercetează aceste relaţii şi le grupează în modele grafice. Să examinăm figura de bază pe care Larry Williams o aplică cel mai mult, şi care în opinia lui, este cea mai sigură dintre figurile pe termen scurt. Aceasta poartă denumirea Ups (Oops). Pe parcursul mai multor ani de observaţii, analiză şi tranzacţii pe pieţele futures, autorul a ajuns la următoarele concluzii aplicabile si pentru forex:

‑ variaţia dintre preţul de deschidere şi preţul de închidere este rezultatul acţiunii profesioniştilor;

‑ variaţia dintre preţul de închidere şi preţul de deschidere a zilei următoare (gap, dacă acesta apare) are loc ca rezultat al reacţiei emoţionale a participanţilor la piaţă şi a schimbării ulterioare de direcţie.

Figura Ups utilizează aceste definiţii. Ce reprezintă ea? Dacă piaţa s‑a deschis mai jos decât preţul minim al zilei precedente (gap), atunci întoarcerea pieţei şi atingerea maximului zilei anterioare constituie un semnal de cumpărare. Similar şi pentru vânzare — dacă preţul de deschidere a unei noi bare este mai mare decât oricare preţ al barei precedente, atunci semnalul de cumpărare apare când piaţa scade şi atinge acest preţ. Logica expusă de autor este următoarea: să considerăm cazul cumparării.

Mişcarea preţului după închidere se produce ca rezultat al surplusului emoţional al vânzătorilor care împing preţul de deschidere sub minimul zilei anterioare. Ulterior preţul se întoarce la minimul acelei zile, ceea ce demonstrează că piaţa a acumulat suficientă forţă ca să depăşească vânzarea în panică şi să urmeze evoluţia iniţială. Aceasta înseamnă că reacţia emoţională este învinsă şi sentimentul din piaţă favorizează creşterea. Atingerea minimului zilei precedente reprezintă un semnal de cumpărare.

Să analizăm acum exemple concrete din piata bursiera si forex. Totuși, este necesar să menţionăm că această figură se va întâlni mult mai rar pe piaţa Forex, fiind caracteristică pieţelor de acţiuni şi futures.

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX general electric

În fig. 152 este prezentat modelul Ups, format de câteva ori în perioada 06.2007 — 09.2007. Acest model este întâlnit relativ des şi se consideră autentic. Dacă urmărim graficul, observaţi că nu toate modelele sunt evidenţiate. Atunci de ce le menţionăm pe acestea trei? Care este diferenţa faţă de altele, de ce acestea sunt mai importante? Răspunsul la aceste întrebări le găsim în următorul grafic.

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX WILLIAMS PERCENT RANGE

Graficul din fig. 153 reflectă aceeaşi perioadă ca şi cel din 152, însă aici este adăugat indicatorul Willams Percent Range. Urmăriţi cu atenţie unde se află indicatorul corespunzător acestor figuri. El este mai jos de linia ‑80, în zona de supra‑vânzare. Aceste este un filtru suplimentar al figurii respective. Cu alte cuvinte, figura Ups este mult mai eficientă când se formează pe o piaţă în stare de supra‑vânzare sau supra‑cumpărare. Larry Williams propune încă o figură asemănătoare în urmatoarele condiţii:

• Buy — dacă bara curentă (ziua) se deschide sub minimul barei din urmă cu două zile, aşteptăm creşterea până la nivelul acestui minim. O astfel de revenire va fi semnal de cumpărare;

• Sell — dacă bara curentă (ziua) se deschide peste maximul barei din urmă cu două zile, aşteptăm scăderea până la nivelul acestui maxim, ce va fi semnal de vânzare.

TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX USD CHF

În fig. 154 se observă formarea multiplă a acestui model pentru perechea valutară forex USD/CHF în perioada 06.2007 — 09.2007. Până acum am analizat punctele de intrare în piaţă, momentele unde, după părerea lui Larry Williams, este profitabilă deschiderea poziţiilor de cumpărare sau vânzare. În continuare analizăm alte elemente ale unei strategii profitabile: Stop Loss, Take Profit. Să începem cu Take Profit. Williams este unul dintre autorii care utilizează foarte rar sau deloc Take Profit. Din punctul său de vedere mai bine închidem poziţia după ultimul preţ (preţul de închidere) al zilei respective decât să plasăm Take Profit. El, de asemenea, poate menţine poziţia deschisă în limitele a 1‑5 sesiuni de tranzacţionare. Pentru ieşire Larry Williams aplică tehnica de catapultare (Bail Out). Catapultarea reprezintă închiderea poziţiei la deschiderea primei zile profitabile după intrare. Cu alte cuvinte, după intrarea pe poziţie aşteptăm primul preţ de deschidere a zilei în care rezultatul nostru este pozitiv, apoi închidem poziţia. Dacă urmărim exemplul ultimului model din fig. 154, şi am fi vândut la nivelul 1,2101 (05.09.2007). Mişcarea a fost favorabilă pe parcursul zilei, deci, în următoarea zi (06.09.2007), la preţul de deschidere de 1,2044, închidem poziţia. Profitul este de 57 de pips.

Tehnica de catapultare poate fi aplicată şi preţului de deschidere dacă poziţia din piaţă are deja două sau trei zile. În acest caz, profitul în exemplul pe care l‑am analizat este mult mai mare.

Dar ce se va întâmpla dacă piaţa va merge în direcţia opusă, dacă poziţia noastră este neprofitabilă? Răspunsul lui Williams la această întrebare constă în stabilirea unui stop în valoare absolută (o suma fixă). Ce înseamnă aceasta? Autorul ne recomandă să plasăm Stop Loss în sumă de bani, nu după un anumit nivel tehnic, cum propun majoritatea tehnicienilor. Aceste două modele analizate constituie doar o parte din cele utilizate de Larry Williams. Elementele ce construiesc modelele menţionate, în parte pot fi întâlnite şi la alţi autori, prezentaţi în această carte (acestea sunt şinele DiNapoli, Sequential lui Demark). Dar ele, evident, au fost cel mai bine dezvoltate de Williams. Dacă v‑a plăcut stilul de tranzacţionare, vă recomandăm să aprofundaţi lucrările sale. Chiar dacă n‑o să urmaţi aceste strategii, meditaţi serios asupra sfaturilor repetate permanent de Larry Williams:

Întotdeauna plasaţi stop loss, mai ales in cazul tranzacționării in piata Forex, unde levierul este mai mare decat în alte piețe financiare.

Pentru a incerca FARA RISCURI tranzactionarea online, deschideti un Forex Cont Demo

sau tranzactionati pe un Forex Cont Real pentru rezultate reale.